Parenteel van Douwe Sytzes (Douwenga) per generatie.
Parenteel van Douwe Sytzes (Douwenga) per generatie.

Generatie I

I.  Douwe Sytzes (DOUWENGA), relatie met Antje WIEGERS
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Sietse Douwes DOUWENGA, geb. circa 1770, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Bovenknijpe op 27 nov 1819, volgt IIa
  2.  Andries Douwes DOUWENGA, geb. te Bovenknijpe op 22 aug 1772, ovl. (75 jaar oud) te Bovenknijpe op 8 jun 1848, volgt IIb

Generatie II

IIa.  Sietse Douwes DOUWENGA, zn. van Douwe Sytzes (DOUWENGA) (I) en Antje WIEGERS, geb. circa 1770, arbeider, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Bovenknijpe op 27 nov 1819, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 36 jaar oud) te De Knipe op 29 mei 1791 met Yttje KLAZES, dr. van Klaas HENDRIKS en Feitske HERKES, geb. te Beetsterzwaag circa 1755, arbeidster te Akkrum, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Knijpe op 6 dec 1822. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Antje Sytzes KNIJPSTRA, geb. te Knijpe in jun 1792, ovl. (58 jaar oud) te Utingeradeel op 1 jun 1850, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Utingeradeel op 15 mei 1824 met Siebren Ates VISSER, zn. van Ate Siebren VISSER en Dieuwke SAKES, geb. te Akkrum op 19 sep 1795, ovl. (81 jaar oud) te Utingeradeel op 14 dec 1876. 
  2.  Douwe Sytzes KNIJPSTRA, geb. te Knijpe op 19 sep 1793, ovl. (33 jaar oud) te Haskerland op 30 jan 1827, volgt IIIa
  3.  Feitsche Sytzes KNIJPSTRA, geb. te Knijpe circa 1794, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Utingeradeel op 2 dec 1846. 
  4.  Klaas Sytzes KNIJPSTRA, geb. te Knijpe op 4 dec 1795, ovl. (72 jaar oud) te Utingeradeel op 19 mei 1868, volgt IIIb
  5.  Hendrik Sytzes KNIJPSTRA, geb. te Knijpe op 17 dec 1796, ovl. (80 jaar oud) te Utingeradeel op 27 mei 1877, volgt IIIc
  6.  Bonne Sytzes KNIJPSTRA, volgt IIId

IIb.  Andries Douwes DOUWENGA, zn. van Douwe Sytzes (DOUWENGA) (I) en Antje WIEGERS, geb. te Bovenknijpe op 22 aug 1772, ged. DG te Bovenknijpe op 14 feb 1813, boer, ovl. (75 jaar oud) te Bovenknijpe op 8 jun 1848, kerk.huw. (25 jaar oud) (1) te Bovenknijpe op 20 mei 1798 met Tietje Wiegers de BOER
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Antje Douwes, geb. te Bovenknijpe op 29 jul 1801, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 26 okt 1880, volgt IIIe
  Andries Douwes DOUWENGA, kerk.huw. (resp. 31 en 21 jaar oud) (2) te Bovenknijpe op 6 nov 1803 met Janke Ruurds ZANDSTRA, dr. van Ruurd Dirks ZANDSTRA en Rinke Roels HOSPES, geb. te Oudeschoot op 26 mei 1782, ged. DG te Bovenknijpe op 14 feb 1813, boerin, ovl. (79 jaar oud) te Bovenknijpe op 3 jul 1861. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Rintske, geb. te Bovenknijpe op 27 mrt 1804, ovl. (73 jaar oud) te Schoterland op 10 jun 1877, volgt IIIf
  2.  Wieger Andries, geb. te Bovenknijpe op 24 dec 1805, ovl. (70 jaar oud) te Bontebok op 21 aug 1876, volgt IIIg
  3.  Zijs Andries, geb. te Bovenknijpe op 10 jun 1808, ovl. (71 jaar oud) te Schoterland op 31 dec 1879, volgt IIIh
  4.  Douwe Andries, geb. te Bovenknijpe op 27 mei 1811, ovl. (63 jaar oud) te Opsterland op 25 dec 1874, volgt IIIi
  5.  Ruurd Andries, geb. te Bovenknijpe op 9 nov 1813, ovl. (61 jaar oud) te Schoterland op 11 mrt 1875, volgt IIIj
  6.  Elisabeth Andries (Lisbet), geb. te Bovenknijpe op 27 mrt 1819, ovl. (36 jaar oud) te Schoterland op 3 sep 1855, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Schoterland op 27 mrt 1842 met Klaas Oenes van RIEZEN, zn. van Oene Wiebes van RIEZEN en Hiltje Klazes BIES, geb. te Jubbega-Schurega op 1 apr 1817. 
  7.  Jikke Andries, geb. te Schoterland op 22 nov 1824, volgt IIIk

Generatie III

IIIa.  Douwe Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sietse Douwes DOUWENGA (IIa) en Yttje KLAZES, geb. te Knijpe op 19 sep 1793, boerenknecht, arbeider te Oudehaske (1825), ovl. (33 jaar oud) te Haskerland op 30 jan 1827, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te Haskerland op 28 aug 1825 met Tettje Jans POLDER, dr. van Jan Andries POLDER en Popkjen AGES, geb. te Oudehaske op 1 okt 1801, ged. te Oudehaske/Haskerhorne op 18 okt 1801, ovl. (54 jaar oud) te Utingeradeel op 1 sep 1856. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sytze Douwes, geb. te Haskerland op 19 sep 1825, ovl. (6 maanden oud) te Haskerland op 18 apr 1826. 
  2.  Douwe Douwes, geb. te Haskerland op 22 feb 1827, ovl. (10 maanden oud) te Haskerland op 27 dec 1827. 

IIIb.  Klaas Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sietse Douwes DOUWENGA (IIa) en Yttje KLAZES, geb. te Knijpe op 4 dec 1795, DG, boerenknecht te Akkrum, ovl. (72 jaar oud) te Utingeradeel op 19 mei 1868, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Utingeradeel op 27 jan 1821 met Jitske Haitzes LOOTS, dr. van Haitze Willems LOOTS en Saakje ALARDUS, geb. circa 1799, naaister te Akkrum (1821), ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Utingeradeel op 18 okt 1859. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sytse Klases, geb. te Utingeradeel op 7 feb 1821, ovl. (75 jaar oud) te Utingeradeel op 17 nov 1896, volgt IVa
  2.  Haite Klazes, geb. te Utingeradeel op 25 mrt 1828, ovl. (59 jaar oud) te Utingeradeel op 8 sep 1887. 

IIIc.  Hendrik Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sietse Douwes DOUWENGA (IIa) en Yttje KLAZES, geb. te Knijpe op 17 dec 1796, ovl. (80 jaar oud) te Utingeradeel op 27 mei 1877, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Utingeradeel op 30 mei 1829 met Gooitske (Gaitske) Everts de BOER, dr. van Evert MIENTS en Jentje HENDRIKS, geb. te Drachten op 11 jan 1808, ged. te Drachten op 31 jan 1808, ovl. (84 jaar oud) te Schoterland op 7 dec 1892. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Evert Hendriks, geb. te Utingeradeel op 28 jun 1830. 
  2.  Ytje Hendriks, geb. te Utingeradeel op 2 mrt 1834, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) (1) te Schoterland op 8 mei 1858 met Jan Everts JONGEDIJK, geb. te Schoterland op 10 okt 1825, ovl. (61 jaar oud) te Schoterland op 10 dec 1886, tr. (resp. 55 en ongeveer 57 jaar oud) (2) te Schoterland op 17 okt 1889 met Gerrit Willems VIS, geb. circa 1832, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Schoterland op 6 mei 1894. 

IIId.  Bonne Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sietse Douwes DOUWENGA (IIa) en Yttje KLAZES, boerenknecht (1822), tr. (Baukje ongeveer 26 jaar oud) (1) te Schoterland op 11 aug 1822 met Baukje Gosses KORT, dr. van Gosse Oenes KORT en Grietje JANS, geb. circa 1796, boerendienstmeid te Nieuwehorne (1822), ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Schoterland op 17 feb 1886, (Baukje Gosses tr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Schoterland op 11 aug 1822 met Bonne Sytzes KNIJPSTRA.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sytse Bonnes, geb. te Schoterland op 19 nov 1822, ovl. (4 jaar oud) te Schoterland op 5 mrt 1827. 
  2.  Gosse Bonnes, geb. te Schoterland op 26 apr 1826, ovl. (10 maanden oud) te Schoterland op 27 mrt 1827. 
  3.  Sytse Bonnes, geb. te Schoterland op 20 jun 1828, ovl. (81 jaar oud) te Schoterland op 22 feb 1910. 
  4.  Grietje Bonnes, geb. te Schoterland op 12 mei 1831, ovl. (73 jaar oud) te Schoterland op 29 apr 1905. 
  Bonne Sytzes KNIJPSTRA, tr. (2) met Baukje Gosses KORT, (Baukje Gosses tr. (1) met Bonne Sytzes KNIJPSTRA.). 

IIIe.  Antje Douwes DOUWENGA, dr. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Tietje Wiegers de BOER, geb. te Bovenknijpe op 29 jul 1801, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 26 okt 1880, tr. (resp. 14 en 24 jaar oud) (1) te Mildam op 15 jun 1816 met Anne Ypes BOSMA, zn. van Ype Annes BOSMA en Martje Jans van der LAAN, geb. te Katlyk op 4 jan 1792, boer, ovl. (43 jaar oud) te Schoterland op 6 feb 1835. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjitske Annes, geb. te Schoterland op 21 nov 1817, tr. (21 jaar oud) op 12 mei 1839 met Wiebe Hanzes HOEKSTRA
  2.  Martje Annes, tr. te Aengwirden op 24 jan 1847 met Ulrich Lieuwes LIEUWES, boer. 
  3.  Ype Annes, geb. te Schoterland op 8 jan 1820, tr. (27 jaar oud) op 21 mrt 1847 met Lijsbeth Sijbrens WOUDSTRA
  4.  Andries Annes
  Antje Douwes DOUWENGA, tr. (44 jaar oud) (2) te Schoterland op 21 dec 1845 met Sietse Bartels LUGTENVELD

IIIf.  Rintske DOUWENGA, dr. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Janke Ruurds ZANDSTRA, geb. te Bovenknijpe op 27 mrt 1804, ovl. (73 jaar oud) te Schoterland op 10 jun 1877, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Schoterland op 17 jun 1827 met Homme Jans IDSERDA, zn. van Jan Hommes IDSERDA en Jetske Klazes BAKKER, geb. te Langezwaag op 6 feb 1801, ged. te Langezwaag op 1 mrt 1801, boer te Knijpe. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Andries, geb. op 4 okt 1831. 
  2.  Jetske, geb. op 31 mrt 1834. 
  3.  Janke, geb. op 29 jul 1836. 
  4.  Jantje, geb. op 1 jun 1839. 

IIIg.  Wieger Andries DOUWENGA, zn. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Janke Ruurds ZANDSTRA, geb. te Bovenknijpe op 24 dec 1805, ged. DG te Bovenknijpe op 1 mrt 1833, ovl. (70 jaar oud) te Bontebok op 21 aug 1876, kerk.huw. (resp. 18 en 22 jaar oud) (1) te Bovenknijpe op 22 dec 1824 met Jantje Beenes MOED, dr. van Beene Roelofs MOED en Jentje Egberts de WIT, geb. te Oudehaske op 9 jul 1802, ged. te Haskerhorne/Oudehaske op 25 jul 1802, ovl. (39 jaar oud) te Nijehorne op 23 mei 1842. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Andries Wiegers, geb. te Schoterland op 1 jan 1825, ovl. (64 jaar oud) te Haskerland op 4 mei 1889, volgt IVb
  2.  Beene Wiegers, geb. te Schoterland op 8 aug 1827, ovl. (2 jaar oud) te Schoterland op 15 nov 1829. 
  3.  Janke Wiegers, geb. te Schoterland op 29 mrt 1830, ovl. (75 jaar oud) te Idaarderadeel op 29 okt 1905, volgt IVc
  4.  Jente Wiegers, geb. te Bovenknijpe op 9 okt 1832, ovl. (83 jaar oud) te Akkrum op 16 apr 1916, volgt IVd
  5.  Antje Wiegers, geb. te Schoterland op 28 okt 1834, volgt IVe
  6.  Beene Wiegers, geb. te Schoterland op 7 jan 1837, ovl. (7 weken oud) te Schoterland op 27 feb 1837. 
  7.  Geeske Wiegers, geb. te Schoterland op 20 jun 1838, ovl. (85 jaar oud) te Aengwirden op 14 jul 1923, volgt IVf
  8.  Lijsbet Wiegers, geb. te Schoterland op 24 mrt 1842, ovl. (4 maanden oud) te Schoterland op 20 aug 1842. 
  Wieger Andries DOUWENGA, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) (2) te Schoterland op 12 mrt 1843 met Ytje Gerrits de JONG, dr. van Gerrit Cornelis de JONG en Akke Jans EINTJE, geb. te Knijpe op 30 mei 1812, ovl. (68 jaar oud) te Schoterland op 20 sep 1880. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Akke Wiegers, geb. te Schoterland op 30 jan 1844, ovl. (2 jaar oud) te Schoterland op 4 sep 1846. 
  2.  Elisabeth, geb. te Schoterland op 9 jun 1845, ovl. (6 jaar oud) te Schoterland op 10 jan 1852. 
  3.  Gerrit Wiegers, geb. te Schoterland op 14 jan 1848, ovl. (4 jaar oud) te Schoterland op 22 jan 1852. 
  4.  Sies Wiegers, geb. te Nieuwehorne op 28 nov 1850, ovl. (42 jaar oud) te Nieuwehorne op 29 jun 1893, volgt IVg
  5.  Gerrit Wiegers, geb. te Schoterland op 30 jan 1857, ovl. (48 jaar oud) te Schoterland op 23 dec 1905, volgt IVh

IIIh.  Zijs Andries DOUWENGA, zn. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Janke Ruurds ZANDSTRA, geb. te Bovenknijpe op 10 jun 1808, ovl. (71 jaar oud) te Schoterland op 31 dec 1879, tr. te 26-11-1854 met Baukje Harmens KREKT, dr. van Harmen Pieters KREKT en Janke Jacobs HOSPES, geb. te Schoterland op 26 okt 1821. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Martje Zijses, geb. te Schoterland op 12 sep 1857, ovl. (11 maanden oud) te Schoterland op 9 sep 1858. 
  2.  Janke Siezes, geb. te Schoterland op 10 feb 1855, ovl. (32 jaar oud) te Aengwirden op 14 jun 1887, volgt IVi
  3.  Jantje Siezes, geb. te Schoterland op 18 mrt 1862, ovl. (1 maanden oud) te Schoterland op 13 mei 1862. 

IIIi.  Douwe Andries DOUWENGA, zn. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Janke Ruurds ZANDSTRA, geb. te Bovenknijpe op 27 mei 1811, ovl. (63 jaar oud) te Opsterland op 25 dec 1874, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) te Schoterland op 21 mrt 1843 met Aukje Alberts WIJNSTRA, dr. van Albert Annes WIJNSTRA en Antje Uilkes de HAAN, geb. te Opsterland op 21 jan 1817. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Andries Douwes, geb. te Schoterland op 8 sep 1843, ovl. (58 jaar oud) te Opsterland in 1901. 
  2.  Antje Douwes, geb. te Schoterland op 12 sep 1846, ovl. (10 jaar oud) te Opsterland op 27 apr 1857. 
  3.  Albert Douwes, geb. te Schoterland op 11 jun 1850, ovl. (1 jaar oud) te Schoterland op 5 jan 1852. 
  4.  Albert Douwes, geb. te Schoterland op 28 dec 1852. 
  5.  Akke Douwes, geb. te Schoterland op 4 feb 1854. 
  6.  Anne Douwes, geb. te Opsterland op 23 jun 1858, ovl. (78 jaar oud) te Opsterland op 9 jan 1937. 

IIIj.  Ruurd Andries DOUWENGA, zn. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Janke Ruurds ZANDSTRA, geb. te Bovenknijpe op 9 nov 1813, ovl. (61 jaar oud) te Schoterland op 11 mrt 1875, tr. (resp. 32 en 20 jaar oud) te Schoterland op 17 mei 1846 met Antje Jolles BALTJES, dr. van Jolle Pieters BALTJES en Trijntje Wiegers de JONG, geb. te Bovenknijpe op 26 dec 1825. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Andries Ruurds, geb. te Opsterland op 2 aug 1851, volgt IVj
  2.  Trijntje Ruurds, geb. te Opsterland op 12 feb 1855, ovl. te Rauwerderhem op 20 aug 1996, volgt IVk
  3.  Pietje Ruurds, geb. te Opsterland op 26 dec 1857, tr. (22 jaar oud) te Rauwerderhem op 24 jun 1880 met Simon Freerks TACONIS
  4.  Sies Ruurds, geb. te Opsterland op 14 jun 1865, ovl. (5 jaar oud) te Rauwerderhem op 29 okt 1870. 
  5.  Jolle Ruurds, geb. te Schoterland op 7 jan 1847, ovl. (77 jaar oud) te Assen op 6 mei 1924, tr. (28 jaar oud) te Schoterland op 24 dec 1875 met Christina Elisabeth van der ZEE
  6.  Pieter Ruurds, geb. op 24 jun 1861. 
  7.  Janke Ruurds, geb. te Schoterland op 1 jan 1849, volgt IVl

IIIk.  Jikke Andries DOUWENGA, dr. van Andries Douwes DOUWENGA (IIb) en Janke Ruurds ZANDSTRA, geb. te Schoterland op 22 nov 1824, tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) te Schoterland op 19 mei 1844 met Toussaint Izaacs van den BERGH, zn. van Izaäc van den BERGH en IJfke Hotses BLEEKER, geb. te Heerenveen op 6 jan 1816, (Toussaint relatie(2) met Antje Ruurds de JONG.). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Toussaint, geb. te Heerenveen op 19 nov 1844. 
  2.  Yfke Toussaints, geb. te Heerenveen op 6 jun 1846. 
  3.  Yzaak Toussaint, geb. te Heerenveen op 27 mrt 1849. 
  4.  Andries Toussaints, geb. te Heerenveen op 18 okt 1851. 
  5.  Yfke Toussaints, geb. te Heerenveen op 27 apr 1854. 
  6.  Elisabeth Toussaints, geb. te Heerenveen op 23 jul 1857. 
  7.  Andries Toussaints, geb. te Heerenveen op 8 jan 1862. 
  8.  Anna Sinetta Toussaints, geb. te Heerenveen op 27 feb 1864. 
  9.  Rinsia Baudina van den BERGH, geb. te Aengwirden op 11 dec 1866. 

Generatie IV

IVa.  Sytse Klases KNIJPSTRA, zn. van Klaas Sytzes KNIJPSTRA (IIIb) en Jitske Haitzes LOOTS, geb. te Utingeradeel op 7 feb 1821, ovl. (75 jaar oud) te Utingeradeel op 17 nov 1896, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Utingeradeel op 13 sep 1840 met Bontje Klazes FENNEMA, dr. van Klaas Gabes FENNEMA en Antje Pieters PLANTING, geb. te Utingeradeel op 6 mei 1820. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Antje Sytzes, geb. te Utingeradeel op 22 mei 1842, ovl. (79 jaar oud) te Utingeradeel op 29 apr 1922. 
  2.  Pieter Sytzes, geb. te Utingeradeel op 3 feb 1844, ovl. (2 dagen oud) te Utingeradeel op 5 feb 1844. 
  3.  Klaas Sytzes, geb. te Utingeradeel op 3 feb 1844, ovl. (16 dagen oud) te Utingeradeel op 19 feb 1844. 
  4.  Klaas Sytzes, geb. te Utingeradeel op 15 jul 1845, ovl. (36 jaar oud) te Utingeradeel op 28 dec 1881, volgt Va
  5.  Haite Sytzes, geb. te Utingeradeel op 9 feb 1848, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 11 mrt 1924, volgt Vb
  6.  Jiske Sytzes, geb. te Utingeradeel op 19 feb 1850, ovl. (77 jaar oud) te Utingeradeel op 2 dec 1927, volgt Vc
  7.  Pieter Sytzes, geb. te Utingeradeel op 28 jun 1854, ovl. (65 jaar oud) te Schoterland op 16 feb 1920, tr. (53 jaar oud) (1) te Aengwirden op 6 jun 1908 met Tettje Fokkes DIJKSTRA, tr. (22 jaar oud) (2) te Schoterland op 20 mei 1877 met Klaske van der VLUGT
  8.  Hans Sytzes, geb. te Utingeradeel op 31 mei 1857, ovl. (79 jaar oud) te Utingeradeel op 16 feb 1937, volgt Vd
  9.  Sytze Klazes, geb. te Utingeradeel op 11 jun 1859, volgt Ve

IVb.  Andries Wiegers DOUWENGA, zn. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Jantje Beenes MOED, geb. te Schoterland op 1 jan 1825, ovl. (64 jaar oud) te Haskerland op 4 mei 1889, tr. (28 jaar oud) te Doniawerstal op 10 jun 1853 met Martzen Everts ELZINGA
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jantje Andries, geb. te Doniawerstal op 29 okt 1853, ovl. (7 jaar oud) te Doniawerstal op 20 aug 1861. 
  2.  Martje Andries, geb. te Schoterland op 7 jun 1863, volgt Vf

IVc.  Janke Wiegers DOUWENGA, dr. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Jantje Beenes MOED, geb. te Schoterland op 29 mrt 1830, ovl. (75 jaar oud) te Idaarderadeel op 29 okt 1905, tr. (resp. 21 en 35 jaar oud) (1) te Aengwirden op 15 jun 1851 met Jan Stevens RUITER, zn. van Steven Jans RUITER en Trijntje Teeuwes de WIT, geb. te Tjalleberd op 8 aug 1815, sluiswachter (1851), kastelein (1848), (Jan Stevens tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Aengwirden op 12 mei 1843 met Angenietje Pieters ELZINGA.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jikke Jans
  Janke Wiegers DOUWENGA, tr. (44 jaar oud) (2) te Idaarderadeel op 14 mei 1874 met Jan Willem KOOISTRA

IVd.  Jente Wiegers DOUWENGA, dr. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Jantje Beenes MOED, geb. te Bovenknijpe op 9 okt 1832, ovl. (83 jaar oud) te Akkrum op 16 apr 1916, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (1) te Schoterland op 4 dec 1859 met Sjoerd Hendrikus PONNE, zn. van Henricus Braunius PONNE en Martje Sjoerds HEMMINGA, geb. te 't Meer op 3 mei 1831, arbeider, Boer, ovl. (81 jaar oud) te Langezwaag op 26 dec 1912, (Sjoerd Hendrikus tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) (1) te Schoterland op 16 mei 1856 met Tietje Uilkes BOSMA, dr. van Uilke Gooitzens BOSMA en Doetje (Duttje) Gerrits de GROOT.). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hendrikus Braunius, geb. te Benedenknijpe op 6 feb 1860, ovl. (79 jaar oud) te Marum op 18 sep 1939, volgt Vg
  2.  Wieger Sjoerds, geb. te Langezwaag op 23 jun 1861, ovl. (73 jaar oud) te Meppel op 15 apr 1935, volgt Vh
  3.  Tietje, geb. te 't Meer op 24 mrt 1863, ovl. (77 jaar oud) te Akkrum op 13 jun 1940, volgt Vi
  4.  Andries Sjoerds, geb. te Wolvega op 24 okt 1864, ovl. (77 jaar oud) te 't Meer op 16 jan 1942, volgt Vj
  5.  Gerrit Sjoerds, geb. te Wolvega op 31 okt 1866, ovl. (83 jaar oud) op 13 okt 1950, begr. te Langezwaag, volgt Vk
  6.  Jan, geb. te Blesdijke op 8 aug 1868, bakkersknecht te Wolvega, ovl. (21 jaar oud) te Wolvega op 29 jul 1890. 
  7.  Jantje, geb. te Blesdijke op 5 jan 1870, ovl. (30 jaar oud) te Weststellingwerf op 4 feb 1900, volgt Vl
  Sjoerd Hendrikus PONNE, tr. (1) met Tietje Uilkes BOSMA, geb. te Katlyk op 23 sep 1837, ovl. (20 jaar oud) te Benedenknijpe op 23 nov 1857, (Tietje Uilkes tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) (2) te Schoterland op 16 mei 1856 met Sjoerd Hendrikus PONNE, zn. van Henricus Braunius PONNE en Martje Sjoerds HEMMINGA.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Martje Sjoerds, geb. te Benedenknijpe op 22 nov 1857, ovl. (21 jaar oud) te Lippenhuizen op 24 feb 1879, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Opsterland op 2 mei 1878 met Haije Annes GEERTSMA, zn. van Anne Andries GEERTSMA en Romkjen Haijes HAISMA, geb. te Terwispel op 14 jan 1856, landbouwer, ovl. (56 jaar oud) te Schoterland op 5 jan 1913, (Haije Annes tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (2) te Opsterland op 9 aug 1883 met Hiltje MULDER, dr. van Jan Jans MULDER en Sybigje Klaas HARTMAN.). 
  Jente Wiegers DOUWENGA, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (2) te Schoterland op 4 dec 1859 met Sjoerd Hendrikus PONNE, geb. te 't Meer op 3 mei 1831, arbeider, Boer, ovl. (81 jaar oud) te Langezwaag op 26 dec 1912, (Sjoerd Hendrikus tr. (1) met Tietje Uilkes BOSMA.). 

IVe.  Antje Wiegers DOUWENGA, dr. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Jantje Beenes MOED, geb. te Schoterland op 28 okt 1834, tr. (24 jaar oud) te Ooststellingwerf op 12 mei 1859 met Andries JACOBS
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jan Andries, geb. te Idaarderadeel op 22 dec 1867. 

IVf.  Geeske Wiegers DOUWENGA, dr. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Jantje Beenes MOED, geb. te Schoterland op 20 jun 1838, ovl. (85 jaar oud) te Aengwirden op 14 jul 1923, tr. (24 jaar oud) te Schoterland op 10 mei 1863 met Jacob Pieters JAGER
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wieger Jacobs, geb. te Aengwirden op 15 mei 1868. 
  2.  Yttje Jacobs, geb. te Aengwirden op 21 apr 1870. 
  3.  Jan Jacobs, geb. te Terband (Aengwirden) op 12 mei 1872, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 13 mei 1899 met Hinke Jolkes BRUINSMA, dr. van Jolke Geerts BRUINSMA en Jentje Egberts MOED, geb. te Terband (Aengwirden) op 11 jan 1875. 
  4.  Andries Jacobs, geb. te Aengwirden op 12 sep 1873. 
  5.  Wytze Jacobs, geb. te Aengwirden op 9 aug 1874. 
  6.  Jentje Jacobs

IVg.  Sies Wiegers DOUWENGA, zn. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Ytje Gerrits de JONG, geb. te Nieuwehorne op 28 nov 1850, ovl. (42 jaar oud) te Nieuwehorne op 29 jun 1893, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Schoterland op 12 mei 1878 met Geeske OENEMA, geb. te Rottum op 2 sep 1854, ovl. (68 jaar oud) te Nieuwehorne op 19 okt 1922. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wieger Siezes, geb. te Nieuwehorne op 13 aug 1878, ovl. (39 jaar oud) te Schoterland op 28 nov 1917, tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Schoterland in 1907 met Klaske van den BERG, dr. van Jentje Egberts van den BERG en Elisabeth Jeens JEENINGA, geb. te Terwispel op 13 aug 1878. 
  2.  Wietze Siezes, geb. te Bovenknijpe op 13 aug 1880, ovl. (29 jaar oud) te Opsterland op 21 mrt 1910, volgt Vm
  3.  Gerrit Siezes, geb. te Bovenknijpe op 25 dec 1882, tr. (32 jaar oud) te Het Bildt op 6 mei 1915 met Tietje DIJKSTRA
  4.  Jochem Siezes, geb. te Bovenknijpe op 29 mrt 1885. 
  5.  Ytje Siezes, geb. te Nieuwehorne op 10 mei 1887. 
  6.  Harm Siezes, geb. te Nieuwehorne op 27 dec 1892. 

IVh.  Gerrit Wiegers DOUWENGA, zn. van Wieger Andries DOUWENGA (IIIg) en Ytje Gerrits de JONG, geb. te Schoterland op 30 jan 1857, ovl. (48 jaar oud) te Schoterland op 23 dec 1905, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) te Schoterland op 15 jan 1882 met Geertje Jacobus BOERSMA, dr. van Jacobus Harmens BOERSMA en Hiltje Sierds MINKEMA, geb. te Oudehaske op 4 mrt 1849. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Hiltje Gerrits, geb. op 24 feb 1890, volgt Vn

IVi.  Janke Siezes DOUWENGA, dr. van Zijs Andries DOUWENGA (IIIh) en Baukje Harmens KREKT, geb. te Schoterland op 10 feb 1855, ovl. (32 jaar oud) te Aengwirden op 14 jun 1887, tr. (19 jaar oud) te Schoterland op 10 mei 1874 met Sytze Arjens KOOPMANS, (Sytze Arjens tr. (2) met Martje Andries DOUWENGA, dr. van Andries Wiegers DOUWENGA (IVb) en Martzen Everts ELZINGA (zie Vf)). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Sietzes, geb. te Aengwirden op 7 jul 1876, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 4 jun 1898 met Jan Jans de JONG, zn. van Jan Jacobs de JONG en Niesje Jans PIJLMAN, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 25 jun 1872, ovl. (41 jaar oud) te Aengwirden op 15 jun 1914. 
  2.  Sies Sietzes, geb. te Aengwirden op 11 aug 1878. 
  3.  Arjen Fetze Sietzes, geb. te Aengwirden op 16 nov 1880. 
  4.  Levenloos kind, geb. te Aengwirden op 2 nov 1882, ovl. te Aengwirden op 2 nov 1882. 
  5.  Fetze Sietzes, geb. te Aengwirden op 20 jan 1884. 
  6.  Baukje Sietzes, geb. te Aengwirden op 30 mei 1887, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Aengwirden op 23 mei 1914 met Hendrik Thomas PIJLMAN, zn. van Thomas Hendriks PIJLMAN en Yttje Pieters WIND, geb. te Tjalleberd op 24 apr 1886, ovl. (67 jaar oud) te Tjalleberd op 16 jul 1953, (Hendrik Thomas tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (1) te Aengwirden op 23 mei 1914 met Evert Thomas PIJLMAN, zn. van Thomas Hendriks PIJLMAN en Yttje Pieters WIND.). 
  Sytze Arjens KOOPMANS, tr. (2) met Martje Andries DOUWENGA (zie Vf). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Andries Sietzes, geb. te Aengwirden op 2 jun 1890, ovl. (2 maanden oud) te Aengwirden op 18 aug 1890. 
  2.  Andries Sietzes, geb. te Aengwirden op 10 sep 1891. 

IVj.  Andries Ruurds DOUWENGA, zn. van Ruurd Andries DOUWENGA (IIIj) en Antje Jolles BALTJES, geb. te Opsterland op 2 aug 1851, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Idaarderadeel op 13 mei 1876 met Boukje Berends IJSSELSTEIN, dr. van Berend Taekes IJSSELSTEIN en Saakje Boukes ELZINGA, geb. te Wartena op 4 jan 1855. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Ruurd Andries, geb. te Idaarderadeel op 7 jan 1878. 
  2.  Saakje Andries, geb. te Idaarderadeel op 27 jun 1879. 
  3.  Taeke Andries, geb. te Idaarderadeel op 18 dec 1880, ovl. (56 jaar oud) te Idaarderadeel op 2 sep 1937. 
  4.  Berend Andries, geb. te Idaarderadeel op 15 apr 1883, ovl. (50 jaar oud) te Menaldumadeel op 22 jul 1933. 
  5.  Jolle Andries, geb. te Idaarderadeel op 1 jun 1886. 
  6.  Antje Andries, geb. te Idaarderadeel op 27 mei 1888. 
  7.  Johannes Andries, geb. te Idaarderadeel op 30 jan 1890. 

IVk.  Trijntje Ruurds DOUWENGA, dr. van Ruurd Andries DOUWENGA (IIIj) en Antje Jolles BALTJES, geb. te Opsterland op 12 feb 1855, ovl. te Rauwerderhem op 20 aug 1996, tr. (22 jaar oud) te Rauwerderhem op 10 mei 1877 met Pieter Hendrikus FOKKEN
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Ekisabeth Pieters, geb. te Rauwerderhem op 22 mrt 1878. 
  2.  Antje Pieters, geb. te Rauwerderhem op 2 jun 1879. 
  3.  Hendrik, geb. te Rauwerderhem op 14 aug 1882, ovl. (47 jaar oud) te Rauwerderhem op 19 jul 1930. 
  4.  Matje Pieters, geb. te Rauwerderhem op 13 jan 1887, ovl. (31 jaar oud) te Rauwerderhem op 5 nov 1918. 
  5.  Ruurd Pieters, geb. te Rauwerderhem op 7 jan 1885, ovl. (31 jaar oud) te Rauwerderhem op 28 jun 1916. 
  6.  Janke Piewters, geb. te Rauwerderhem op 6 mei 1889. 
  7.  Fetje Pieters, geb. te Rauwerderhem op 14 okt 1892. 
  8.  Fetje Pieters, geb. te Rauwerderhem op 26 jun 1895. 

IVl.  Janke Ruurds DOUWENGA, dr. van Ruurd Andries DOUWENGA (IIIj) en Antje Jolles BALTJES, geb. te Schoterland op 1 jan 1849, tr. te Schoterland op 1 jan 1849 met Pieter BUWALDA
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Elisabeth Pieters, geb. te Schoterland op 1 dec 1873. 
  2.  Hendrik Pieters, geb. te Schoterland op 5 okt 1876. 
  3.  Antje Pieters, geb. te Schoterland op 21 feb 1880. 
  4.  Grietje Pieters, geb. te Schoterland op 19 jun 1883. 
  5.  Trijntje Pieters, geb. te Schoterland op 21 dec 1888. 
  6.  Pietje Pieters, geb. te Schoterland op 30 okt 1891. 
  7.  Jolle Pieters, geb. te Schoterland op 15 mrt 1896. 

Generatie V

Va.  Klaas Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sytse Klases KNIJPSTRA (IVa) en Bontje Klazes FENNEMA, geb. te Utingeradeel op 15 jul 1845, ovl. (36 jaar oud) te Utingeradeel op 28 dec 1881, relatie met Sytske Jans JONKER, dr. van Jan Sytzes JONKER en Foekje Jiskes JONG, geb. circa 1840, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Utingeradeel op 9 jan 1908. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Sytze Klazes, geb. te Utingeradeel op 10 jun 1872. 
  2.  Haite Klazes, geb. te Utingeradeel op 25 jun 1880, tr. (32 jaar oud) te Utingeradeel op 15 mei 1913 met Rinske de JONG

Vb.  Haite Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sytse Klases KNIJPSTRA (IVa) en Bontje Klazes FENNEMA, geb. te Utingeradeel op 9 feb 1848, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 11 mrt 1924, tr. (33 jaar oud) (1) te Schoterland op 18 aug 1881 met Margje Pieters SCHUIT
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Bontje Haites, geb. te Utingeradeel op 11 okt 1882, ovl. (4 maanden oud) te Utingeradeel op 28 feb 1883. 
  2.  Bontje Haites, geb. te Utingeradeel op 30 mei 1884, ovl. (2 maanden oud) te Utingeradeel op 13 aug 1884. 
  3.  Trijntje Haites, geb. te Utingeradeel op 15 aug 1885. 
  4.  Sytze Haites, geb. te Utingeradeel op 6 dec 1888. 
  Haite Sytzes KNIJPSTRA, tr. (24 jaar oud) (2) te Utingeradeel op 10 mei 1872 met Janke Tjamkes POSTMA
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Douwe Haites, geb. te Utingeradeel op 25 jun 1873, ovl. (4 dagen oud) te Utingeradeel op 29 jun 1873. 

Vc.  Jiske Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sytse Klases KNIJPSTRA (IVa) en Bontje Klazes FENNEMA, geb. te Utingeradeel op 19 feb 1850, ovl. (77 jaar oud) te Utingeradeel op 2 dec 1927, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Utingeradeel op 13 mei 1875 met Antje Sies WIJNSTRA, dr. van Sies Jacobs de WIJNSTRA en Lijsbeth Egberts de HAAN, geb. te Schoterland op 24 mei 1850, ovl. (57 jaar oud) te Utingeradeel op 29 nov 1907. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sies Jiskes, geb. te Utingeradeel op 9 aug 1878, ovl. (43 jaar oud) te Leeuwarden op 20 jan 1922, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Utingeradeel op 30 mei 1907 met Gooitske GRUPSTRA, dr. van Hotse GRUPSTRA en Grietje HAISMA, geb. te Schoterland op 1 okt 1881, ovl. (39 jaar oud) te Utingeradeel op 10 jun 1921. 
  2.  Sytze Jiskes, geb. te Utingeradeel op 15 feb 1880, tr. (21 jaar oud) te Utingeradeel op 9 aug 1901 met Hendrikje van der PLOEG
  3.  Jacob Jiskes, geb. te Utingeradeel op 30 aug 1884, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Utingeradeel op 7 jun 1917 met Tjerkje BOUMA, dr. van Eelke Egberts BOUMA en Tjerkje Andries VEENSTRA, geb. te Utingeradeel op 9 mei 1893. 
  4.  Klaas Jiskes, geb. te Utingeradeel op 24 jun 1887. 
  5.  Antje Jiskes, geb. te Utingeradeel op 18 jul 1893. 

Vd.  Hans Sytzes KNIJPSTRA, zn. van Sytse Klases KNIJPSTRA (IVa) en Bontje Klazes FENNEMA, geb. te Utingeradeel op 31 mei 1857, ovl. (79 jaar oud) te Utingeradeel op 16 feb 1937, tr. (26 jaar oud) te Utingeradeel op 8 jun 1883 met Beeuwkje HARSMA
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Aafke Hanses, geb. te Utingeradeel op 2 apr 1885, tr. (beiden 22 jaar oud) te Utingeradeel op 23 mei 1907 met Jan BRANDSMA, zn. van Thomas Andries BRANDSMA en Mijntje Lijckles BLAAUW, geb. te Haskerland op 19 jan 1885. 
  2.  Sytze Hanses, geb. te Utingeradeel op 14 jul 1887, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Utingeradeel op 18 sep 1913 met Gooitske van der KERK, dr. van Pieter van der KERK en Grietje de JONG, geb. te Haskerland op 25 apr 1889. 
  3.  Hendrik Hanses, geb. te Utingeradeel op 21 nov 1891. 
  4.  Bontje Hanses, geb. te Utingeradeel op 22 jan 1895, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Utingeradeel op 31 mei 1917 met Trienus STEEGSTRA, zn. van Jan STEEGSTRA en Elisabeth de HAAN, geb. te Utingeradeel op 23 dec 1893. 
  5.  Antje Hanses, geb. te Utingeradeel op 4 jul 1900. 

Ve.  Sytze Klazes KNIJPSTRA, zn. van Sytse Klases KNIJPSTRA (IVa) en Bontje Klazes FENNEMA, geb. te Utingeradeel op 11 jun 1859, tr. (36 jaar oud) (1) te Utingeradeel op 13 jun 1895 met Lolkje PIERSMA
  Sytze Klazes KNIJPSTRA, tr. (24 jaar oud) (2) te Schoterland op 25 mei 1884 met Ietje van ZINDEREN
  Sytze Klazes KNIJPSTRA
 3 kinderen: 
  1.  Klaas Sytzes, geb. te Utingeradeel op 29 jun 1896. 
  2.  Eit Sytzes, geb. te Utingeradeel op 16 dec 1897, ovl. (28 jaar oud) te Utingeradeel op 25 dec 1925. 
  3.  Haite Sytzes, geb. te Utingeradeel op 15 feb 1900. 

Vf.  Martje Andries DOUWENGA, geb. te Schoterland op 7 jun 1863, tr. (24 jaar oud) te Aengwirden op 10 dec 1887 met Sytze Arjens KOOPMANS (zie IVi). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Andries Sietzes, geb. te Aengwirden op 2 jun 1890, ovl. (2 maanden oud) te Aengwirden op 18 aug 1890. 
  2.  Andries Sietzes, geb. te Aengwirden op 10 sep 1891. 
  Sytze Arjens KOOPMANS, tr. (1) met Janke Siezes DOUWENGA (zie IVi). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria Sietzes, geb. te Aengwirden op 7 jul 1876, tr. met Jan Jans de JONG (zie IVi). 
  2.  Sies Sietzes, geb. te Aengwirden op 11 aug 1878. 
  3.  Arjen Fetze Sietzes, geb. te Aengwirden op 16 nov 1880. 
  4.  Levenloos kind, geb. te Aengwirden op 2 nov 1882, ovl. te Aengwirden op 2 nov 1882. 
  5.  Fetze Sietzes, geb. te Aengwirden op 20 jan 1884. 
  6.  Baukje Sietzes, geb. te Aengwirden op 30 mei 1887, tr. met Hendrik Thomas PIJLMAN (zie IVi). 

Vg.  Hendrikus Braunius PONNE, zn. van Sjoerd Hendrikus PONNE en Jente Wiegers DOUWENGA (IVd), geb. te Benedenknijpe op 6 feb 1860, ovl. (79 jaar oud) te Marum op 18 sep 1939, tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) te Duitsland op 10 nov 1906 met Emilia Amalia PHANNKUCHEN, geb. te Langenthal (Duitsland) op 15 jan 1877, ovl. (82 jaar oud) te Drachten op 18 okt 1959. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Wilhelmina, geb. te Unterbach (Kreis Dusseldorf) op 11 feb 1911, ovl. (89 jaar oud) te Drachten op 21 okt 2000, volgt VIa

Vh.  Wieger Sjoerds PONNE, zn. van Sjoerd Hendrikus PONNE en Jente Wiegers DOUWENGA (IVd), geb. te Langezwaag op 23 jun 1861, timmerman (Timmers houtzagerijen Meppel), ovl. (73 jaar oud) te Meppel op 15 apr 1935, tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) te Weststellingwerf op 22 mei 1897 met Wichertje Koops de VRIES, dr. van Koop Reinders de VRIES en Berendje Jans RAM, geb. te Wanneperveen op 23 nov 1874, ovl. (83 jaar oud) te Meppel op 28 nov 1957. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sjoerd, geb. te Meppel op 29 nov 1897, timmerman-aannemer, ovl. (2 maanden oud) te Meppel op 25 feb 1898. 
  2.  Sjoerd, geb. te Meppel op 16 mei 1899, ovl. (72 jaar oud) te Meppel op 28 aug 1971, relatie met Jacoba de BOER, dr. van Gerrit de BOER en Annigje NAGELAAR, geb. te Meppel op 15 mei 1898, ovl. (65 jaar oud) te Meppel op 8 dec 1963. 
  3.  Koop, geb. te Meppel op 29 okt 1901, ovl. (27 dagen oud) te Meppel op 25 nov 1901. 
  4.  Koop, geb. te Meppel op 20 dec 1903, ovl. (55 jaar oud) te Eindhoven op 19 jul 1959, volgt VIb
  5.  Jentinus (Tinus), geb. te Meppel op 3 okt 1910, ovl. (56 jaar oud) te Ruinerwold op 27 apr 1967, begr. te Meppel, volgt VIc

Vi.  Tietje PONNE, dr. van Sjoerd Hendrikus PONNE en Jente Wiegers DOUWENGA (IVd), geb. te 't Meer op 24 mrt 1863, ovl. (77 jaar oud) te Akkrum op 13 jun 1940, tr. (resp. 24 en 40 jaar oud) (1) te Weststellingwerf op 1 jul 1887, (gesch. op 5 aug 1904) met Jacobus Jans RIENSTRA, zn. van Jan Jacobus RIENSTRA, geb. te Loënga (Wymbritseradeel) op 3 mrt 1847, boerenknecht, ovl. (83 jaar oud) te Aengwirden op 13 apr 1930. 
  Tietje PONNE, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) (2) te Akkrum op 29 nov 1906 met Hendrik VELDSMA, zn. van Jan Durks VELDSMA en Klaaske Hendriks VISSER, geb. te Hijlaard (Baarderadeel) op 1 aug 1866, ovl. (93 jaar oud) te Akkrum op 19 sep 1959, (Hendrik relatie(1) met Trijntje WIERSMA.). 
  Hendrik VELDSMA
 2 kinderen: 
  1.  Trijntje Jeltje, geb. te Luinjeberd op 3 feb 1903, ovl. (71 jaar oud) te Leeuwarden op 15 nov 1974, tr. (26 jaar oud) op 9 feb 1929 met Inze KALSBEEK, ovl. te Leeuwarden op 15 nov 1974. 
  2.  Jan, geb. te Wouw (NB) op 4 feb 1900, douaneambtenaar, Boerenknecht, relatie met Marin CREMERS

Vj.  Andries Sjoerds PONNE, zn. van Sjoerd Hendrikus PONNE en Jente Wiegers DOUWENGA (IVd), geb. te Wolvega op 24 okt 1864, Boer te Oldeholtpa, ovl. (77 jaar oud) te 't Meer op 16 jan 1942, tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) te Opsterland op 17 mei 1900 met Sibbeltje OOSTERLOO, geb. te Ooststellingwerf op 7 nov 1870, ovl. (82 jaar oud) te 't Meer op 13 dec 1952. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sjoerd Andries, geb. te Ickten Standesamt Ketwig (Ruhr) op 24 feb 1902, ovl. (52 jaar oud) te Heerenveen op 23 jun 1954, volgt VId
  2.  Geertje, geb. te Ketwig (Duitsland) op 26 apr 1904, ovl. (82 jaar oud) te Wolvega op 26 dec 1986, volgt VIe
  3.  Jente, geb. te Aengwirden op 15 apr 1907, ovl. (92 jaar oud) te Heerenveen op 11 mrt 2000, begr. te De Knipe op 15 mrt 2000, volgt VIf

Vk.  Gerrit Sjoerds PONNE, zn. van Sjoerd Hendrikus PONNE en Jente Wiegers DOUWENGA (IVd), geb. te Wolvega op 31 okt 1866, landbouwer, caféhouder, Centrifugist, melkrijder, ovl. (83 jaar oud) op 13 okt 1950, begr. te Langezwaag, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Weststellingwerf op 27 mei 1888 met Attje Gerbens BOKMA, dr. van Gerben Johannes BOKMA en Rimkje Gellius de JONG, geb. te Langezwaag op 23 apr 1864, ovl. (94 jaar oud) te Noordwolde op 1 sep 1958. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Sjoerd Gerrits, geb. te Oldeboorn op 10 apr 1889, ovl. (76 jaar oud) te Heerenveen op 7 mrt 1966, volgt VIg
  2.  Rimkje Gerrits, geb. te Oldeboorn op 27 feb 1891, ovl. (17 jaar oud) te Langezwaag op 5 jan 1909. 
  3.  Jette Gerrits, geb. te Oldeboorn op 1 mrt 1894, ovl. (47 jaar oud) te Heerenveen op 13 jan 1942, volgt VIh
  4.  Gerben Gerrits, geb. te Wolvega op 21 feb 1897, ovl. (76 jaar oud) te Heerenveen op 22 feb 1973, volgt VIi
  5.  Andries, geb. te Bovenknijpe op 15 feb 1899, ovl. (92 jaar oud) te Luxwoude op 13 jul 1991, volgt VIj
  6.  Tietje, geb. te Katlyk op 16 dec 1902, wijkverpleegster, ovl. (63 jaar oud) te Noordwolde op 19 aug 1966, tr. (resp. 49 en 65 jaar oud) op 4 jun 1952 met Frederik Hendrik BERGSMA, geb. op 12 jan 1887, bakker. 
  7.  Jikke, geb. te Langezwaag op 15 okt 1904, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1975, relatie met Hendrik CLOO

Vl.  Jantje PONNE, dr. van Sjoerd Hendrikus PONNE en Jente Wiegers DOUWENGA (IVd), geb. te Blesdijke op 5 jan 1870, naaister, ovl. (30 jaar oud) te Weststellingwerf op 4 feb 1900, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Weststellingwerf op 20 aug 1898 met Albert Egberts HOEKSTRA, zn. van Egbert Bartelds HOEKSTRA en Antje Hendriks HOOGKAMP, geb. te Weststellingwerf op 31 jul 1867, Klompenmaker, ovl. (73 jaar oud) te Weststellingwerf op 20 apr 1941. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Tietje Alberts, geb. te Weststellingwerf op 5 dec 1898, ovl. (6 maanden oud) te Weststellingwerf op 5 jul 1899. 

Vm.  Wietze Siezes DOUWENGA, zn. van Sies Wiegers DOUWENGA (IVg) en Geeske OENEMA, geb. te Bovenknijpe op 13 aug 1880, ovl. (29 jaar oud) te Opsterland op 21 mrt 1910, tr. (26 jaar oud) te Schoterland op 30 aug 1906 met Antje de JONG
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Sies Wietzes DOUWINGA, geb. te Bovenknijpe op 13 jan 1907, ovl. (67 jaar oud) te Katlyk op 6 dec 1974, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Schoterland op 3 mrt 1932 met Pietje van der HONING, geb. te Katlyk op 24 okt 1908, ovl. (84 jaar oud) te Sneek op 9 sep 1993. 

Vn.  Hiltje Gerrits DOUWENGA, dr. van Gerrit Wiegers DOUWENGA (IVh) en Geertje Jacobus BOERSMA, geb. op 24 feb 1890, relatie met Hendrik Jans KAMPEN, zn. van Jan Jans KAMPEN en Maaike Hendriks KRIKKE, geb. te Langweer op 28 jul 1892. 
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Jan Hendriks, geb. te Langweer op 15 jul 1920, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Joure op 20 dec 1946 met Lieuwtje SOETING, geb. te Joure op 24 jul 1922, ovl. (78 jaar oud) te Sneek op 20 apr 2001. 

Generatie VI

VIa.  Wilhelmina PONNE, dr. van Hendrikus Braunius PONNE (Vg) en Emilia Amalia PHANNKUCHEN, geb. te Unterbach (Kreis Dusseldorf) op 11 feb 1911, ovl. (89 jaar oud) te Drachten op 21 okt 2000, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Drachten op 19 aug 1933 met Auke van BRUGGEN, geb. te Drachten op 27 jan 1906. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Emilia van (Milie), relatie met Jan de JAGER
  2.  Sjoerd van, relatie(1) met Wietske NN, ovl. tussen sep 1984 en 2000, relatie(2) met Marley NN
  3.  Janke van (Jannie), relatie(1) met J. BOLIER, relatie(2) met Eeke BEENEN, relatie(3) met Tjeerd NN
  4.  Jaap van
  5.  Hendrikus van (Hennie), relatie met Eke NN
  6.  Louise van (Loes), relatie met Jacob (Jaap) BUISMAN

VIb.  Koop PONNE, zn. van Wieger Sjoerds PONNE (Vh) en Wichertje Koops de VRIES, geb. te Meppel op 20 dec 1903, verpleger, ovl. (55 jaar oud) te Eindhoven op 19 jul 1959, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Meppel op 20 jun 1932, kerk.huw. te Meppel op 30 jul 1932 met Jansje van DELDEN, dr. van Arend van DELDEN en Mina BROUWER, geb. te Meppel op 31 dec 1904, ovl. (88 jaar oud) te Meppel op 30 apr 1993, (Jansje van tr. (55 jaar oud) (2) te Meppel op 29 sep 1960, kerk.huw. te Meppel op 29 sep 1960 met Arend BAKKER.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wiesje Mina Theodora, geb. te Eindhoven op 30 mei 1933, volgt VIIa
  2.  Mina Cobi, geb. te Eindhoven op 25 jan 1938, volgt VIIb
  3.  Cobi Janny, geb. te Eindhoven op 3 okt 1948, volgt VIIc

VIc.  Jentinus (Tinus) PONNE, zn. van Wieger Sjoerds PONNE (Vh) en Wichertje Koops de VRIES, geb. te Meppel op 3 okt 1910, ged. te Meppel op 13 nov 1910, verzekeringsagent, ovl. (56 jaar oud) te Ruinerwold op 27 apr 1967, begr. te Meppel, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Meppel op 21 jul 1937, kerk.huw. te Meppel op 21 jul 1937 met Trijntje HARTSUIKER, dr. van Johannes HARTSUIKER en Grietje SAAT NOORDIJK, geb. te Meppel op 14 feb 1912, ged. te Meppel, ovl. (89 jaar oud) te Meppel op 14 okt 2001. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wiecher Johannes, geb. te Meppel op 9 sep 1939, volgt VIId
  2.  Grietje Reina (Greetje), geb. te Meppel op 8 sep 1942, volgt VIIe
  3.  Johannes Wieger (Hans), geb. te Hardenberg op 4 apr 1949, volgt VIIf

VId.  Sjoerd Andries PONNE, zn. van Andries Sjoerds PONNE (Vj) en Sibbeltje OOSTERLOO, geb. te Ickten Standesamt Ketwig (Ruhr) op 24 feb 1902, Veehouder, ovl. (52 jaar oud) te Heerenveen op 23 jun 1954, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Weststellingwerf op 7 mei 1929 met Ruurdje Jans KOOPMANS, dr. van Jan KOOPMANS en Anna BROUWER, geb. te Weststellingwerf op 14 jun 1902, ovl. (81 jaar oud) te Heerenveen op 20 jul 1983. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Anna (Annie), geb. te Oldeholtpade op 21 okt 1927, volgt VIIg
  2.  Sibbeltje (Sippy), geb. te Oldeholtpade op 8 okt 1929, volgt VIIh
  3.  Popkje Jannesje (Popkje), geb. te Oldeholtpade op 14 feb 1931, tr. (28 jaar oud) op 16 apr 1959 met Roelof NIJHOLT
  4.  Andriesje (Driesje), geb. te Oldeholtpade op 4 mei 1932, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Wolvega op 13 jan 1955 met Johannes van DIJK, geb. te Vinkegahoeven op 13 jan 1931, zuivelbewerker. 
  5.  Andries, geb. te Oldeholtpade op 29 jun 1933, tr. (30 jaar oud) te Wolvega op 22 mei 1964 met Sietske KOOPSTRA
  6.  Jan, geb. te Oldeholtpade op 8 nov 1932, Veehouder. 
  7.  Sjoerd, geb. te Oldeholtpade op 24 nov 1936, ovl. (7 dagen oud) te Oldeholtpade op 1 dec 1936. 
  8.  Jennij Geertje, geb. te Weststellingwerf op 25 dec 1937, ovl. (5 maanden oud) te Weststellingwerf op 29 mei 1938. 
  9.  Jannij Geertje (Jenny), geb. te Oldeholtpade op 6 jan 1939, volgt VIIi
  10.  Elisabeth (Betty), geb. te Oldeholtpade op 4 mrt 1940, volgt VIIj
  11.  Sjoerd, geb. te Oldeholtpade op 28 sep 1941, volgt VIIk
  12.  Ruurd, geb. te Oldeholtpade op 22 nov 1942, volgt VIIl
  13.  Gerrit, geb. te Oldeholtpade op 26 mei 1945, volgt VIIm

VIe.  Geertje PONNE, dr. van Andries Sjoerds PONNE (Vj) en Sibbeltje OOSTERLOO, geb. te Ketwig (Duitsland) op 26 apr 1904, ovl. (82 jaar oud) te Wolvega op 26 dec 1986, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Wolvega op 8 mei 1928 met Tjeerd HOEKSTRA, zn. van Ebel HOEKSTRA en Janke WIETSMA, geb. te Oldeholtpade op 31 mei 1898, Boer, ovl. (86 jaar oud) te Oldeholtpade op 20 aug 1984. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Ebel, geb. te Heerenveen op 15 apr 1933, tr. (beiden 20 jaar oud) op 24 dec 1953 met Antje STUURMAN, geb. te De Hoeve op 10 feb 1933. 

VIf.  Jente PONNE, dr. van Andries Sjoerds PONNE (Vj) en Sibbeltje OOSTERLOO, geb. te Aengwirden op 15 apr 1907, ovl. (92 jaar oud) te Heerenveen op 11 mrt 2000, begr. te De Knipe op 15 mrt 2000, relatie met Gerrit de VRIES, zn. van Atze Sijbrens de VRIES en Geertje Gerrits RAADSVELD, geb. te Goingarijp op 11 feb 1903, ovl. (65 jaar oud) te Heerenveen op 10 jan 1969. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Sibbeltje Geertje de, geb. te Heerenveen op 1 okt 1935, ovl. (31 dagen oud) te Heerenveen op 1 nov 1935. 
  2.  Sibbeltje Geertje de, geb. te Heerenveen op 25 mrt 1938, Administratief medewerkster, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Heerenveen op 24 nov 1960 met Sietze BEENEN, geb. te Jubbega op 14 jun 1936, Opticien. 
  3.  Geertje Sibbeltje de, geb. te Heerenveen op 25 jul 1940, tr. (28 jaar oud) in sep 1968 met Abed GRINE
  4.  Andriesje Atje de, geb. te Heerenveen op 3 nov 1943, Lerares lichamelijke opvoeding, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Heerenveen op 30 jul 1965, (gesch. op 1 nov 1973) met Libbe KRAMER, geb. te Katlyk op 23 okt 1938, Veehandelaar. 
  5.  Atje Andriesje, geb. te Heerenveen op 11 mei 1949, relatie met H.W. HEIDHUES

VIg.  Sjoerd Gerrits PONNE, zn. van Gerrit Sjoerds PONNE (Vk) en Attje Gerbens BOKMA, geb. te Oldeboorn op 10 apr 1889, Bouwvakker (opperman), tuinman, los arbeider bij de boer (in de oorlog in de, ovl. (76 jaar oud) te Heerenveen op 7 mrt 1966, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Langezwaag op 7 mei 1914 met Anna Sophia (Antje) BRUINSMA, dr. van Jeen BRUINSMA en Trijntje van der VEEN, geb. te Kortezwaag op 6 nov 1887, ovl. (92 jaar oud) te Wolvega op 26 aug 1980. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Gerrit, geb. te Benedenknijpe op 11 apr 1915, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Melbourne in 1997, volgt VIIn
  2.  Jeen, geb. te Langezwaag op 22 jun 1917, volgt VIIo
  3.  Attje, geb. te Benedenknijpe op 8 dec 1923, relatie met Harm KUIPERS, drukker. 
  4.  Tinus, geb. te Langezwaag op 29 nov 1926, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Amsterdam in 1991, volgt VIIp

VIh.  Jette Gerrits PONNE, dr. van Gerrit Sjoerds PONNE (Vk) en Attje Gerbens BOKMA, geb. te Oldeboorn op 1 mrt 1894, ovl. (47 jaar oud) te Heerenveen op 13 jan 1942, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Opsterland op 21 aug 1914 met Folkert WEILAND, geb. op 6 okt 1888, kweker, ovl. (84 jaar oud) te Wolvega op 2 jan 1973. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Gerrit, geb. in 1915, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Beverwijk op 16 apr 1977, relatie met G.A. ZANDBERGEN

VIi.  Gerben Gerrits PONNE, zn. van Gerrit Sjoerds PONNE (Vk) en Attje Gerbens BOKMA, geb. te Wolvega op 21 feb 1897, veehandelaar, ovl. (76 jaar oud) te Heerenveen op 22 feb 1973, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Opsterland op 28 mei 1925 met Hendrikje Koops MAST, dr. van Koop Hilberts MAST en Jentje Jans MEESTER, geb. te Terwispel op 20 jul 1900, ovl. (91 jaar oud) te Gorredijk op 6 mei 1992. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jennie, geb. te Tijnje op 12 dec 1925, tr. (17 jaar oud) op 26 aug 1943 met Jaring KRIST
  2.  Gerrit, geb. te Luxwoude op 21 feb 1938, volgt VIIq

VIj.  Andries PONNE, zn. van Gerrit Sjoerds PONNE (Vk) en Attje Gerbens BOKMA, geb. te Bovenknijpe op 15 feb 1899, arbeider, ovl. (92 jaar oud) te Luxwoude op 13 jul 1991, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Opsterland op 1 jun 1922 met Anna WIELING, geb. te Boornbergum op 8 jan 1904, ovl. (75 jaar oud) te Gorredijk op 9 apr 1979. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gerrit, geb. te Gersloot op 23 dec 1922, volgt VIIr
  2.  Gerben, geb. te Langezwaag op 31 okt 1924, volgt VIIs
  3.  Elisabeth (Betty), geb. te Opsterland op 28 jan 1928, ovl. (79 jaar oud) te Sneek op 22 dec 2007, volgt VIIt
  4.  Pieter, geb. te Langezwaag op 10 aug 1931, ovl. (69 jaar oud) te Tijnje op 3 jul 2001, begr. te Heerenveen op 6 jul 2001, volgt VIIu
  5.  Rimkje, relatie met J. ZIJLSTRA
  6.  Attje, geb. te Venhuizen op 20 apr 1941, ovl. (65 jaar oud) te Luxwoude op 5 mei 2006, volgt VIIv

Generatie VII

VIIa.  Wiesje Mina Theodora PONNE, dr. van Koop PONNE (VIb) en Jansje van DELDEN, geb. te Eindhoven op 30 mei 1933, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Eindhoven op 22 jul 1955 met Karel van der LAAN, geb. te Kampen op 8 apr 1930, ged. te Nijehaske op 4 mei 1930. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Janny Cobi van der (Janneke), geb. te Drachten op 2 jul 1957, volgt VIIIa
  2.  Corrie Theodora van der, geb. te Drachten op 11 feb 1961, ged. te Drachten op 19 mrt 1961. 

VIIb.  Mina Cobi PONNE, dr. van Koop PONNE (VIb) en Jansje van DELDEN, geb. te Eindhoven op 25 jan 1938, ged. te Eindhoven op 24 apr 1938, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Eindhoven op 7 nov 1958 met Alfred Willem HUIZINGA, geb. te Eindhoven op 26 nov 1933, ged. te Eindhoven op 11 jul 1934, ovl. (66 jaar oud) te Nijeveen op 23 mei 2000. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Albertus Johannes (Berry), geb. te Leeuwarden op 5 aug 1960, volgt VIIIb
  2.  Cobi Janny (Coja), geb. te Stadskanaal op 16 nov 1962, volgt VIIIc
  3.  Alfred Willem (Freddie), geb. te Stadskanaal op 25 jan 1968, volgt VIIId

VIIc.  Cobi Janny PONNE, dr. van Koop PONNE (VIb) en Jansje van DELDEN, geb. te Eindhoven op 3 okt 1948, ged. te Eindhoven in mrt 1949, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Meppel op 23 dec 1970 met Jelle de GROOT, geb. te Meppel op 9 okt 1947. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Judith de, geb. te Nijeveen op 7 aug 1973. 
  2.  Birgitte de, geb. te Meppel op 4 mrt 1975, volgt VIIIe

VIId.  Wiecher Johannes PONNE, zn. van Jentinus (Tinus) PONNE (VIc) en Trijntje HARTSUIKER, geb. te Meppel op 9 sep 1939, ged. NH te Meppel op 24 mrt 1964, docent Nederlands havo/vwo, otr. te Meppel, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Meppel op 18 jun 1971, kerk.huw. te Meppel op 18 jun 1971 met Froukje JANSSEN, dr. van Harm JANSSEN en Trijntje HASPER, geb. te Assen op 15 aug 1946, ged. te Assen in 1946. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ingeborg, geb. te Ruinerwold op 14 mrt 1972, volgt VIIIf
  2.  Henricus Braunius (Rik), geb. te Meppel op 11 nov 1975, ged. te Meppel in 1975. 

VIIe.  Grietje Reina (Greetje) PONNE, dr. van Jentinus (Tinus) PONNE (VIc) en Trijntje HARTSUIKER, geb. te Meppel op 8 sep 1942, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Arnhem op 16 apr 1969, kerk.huw. te Arnhem op 16 apr 1969 met Hendrik Leo (Henny) SNIJDER, zn. van Hendrik SNIJDER en Helena Catharina GEURDS, geb. te Arnhem op 28 aug 1947, touringcarchauffeur. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Iris Reina, geb. te Arnhem op 31 jul 1973. 
  2.  Astrid, geb. te Arnhem op 7 nov 1975. 

VIIf.  Johannes Wieger (Hans) PONNE, zn. van Jentinus (Tinus) PONNE (VIc) en Trijntje HARTSUIKER, geb. te Hardenberg op 4 apr 1949, werkleider bij het Werkvoorzieningsschap Nov, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Vledder op 14 apr 1972 met Berendina Willemina (Bea) PIT, dr. van Pieter Hans PIT en Grietje WESTERVEEN, geb. te Frederiksoord op 6 okt 1951. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Erik Douwe, geb. te Leidschendam op 5 mrt 1974, volgt VIIIg
  2.  Maarten Sjoerd, geb. te Leidschendam op 2 mei 1976, volgt VIIIh

VIIg.  Anna (Annie) PONNE, dr. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 21 okt 1927, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Doetinchem op 23 mei 1951 met Bernard Martinus KOK, zn. van Frederik Johan KOK en Hendrina Johanna BESSELINK, geb. te Doetinchem op 9 okt 1923, ovl. (62 jaar oud) te Oostenrijk op 17 sep 1986. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Frederik Sjoerd, geb. te Doetinchem op 22 aug 1953, Electromonteur, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Hoog Keppel op 5 mrt 1976 met Johanna Berendina WENTINK, geb. te Drempt op 24 apr 1954. 
  2.  Ruurdje Hendrina, geb. te Doetinchem op 5 jul 1958. 

VIIh.  Sibbeltje (Sippy) PONNE, dr. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 8 okt 1929, Verkoopster, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Apeldoorn op 30 aug 1960 met Johannes Adrianus Cornelis van (John) RIJSWIJK, zn. van Adrianus van RIJSWIJK en Maria Adriana Cornelia van TRIET, geb. te Apeldoorn op 19 jan 1933, Bedrijfsleider, ovl. (64 jaar oud) te Apeldoorn op 19 dec 1997. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Adriaan Sjoerd Gaston Marcel van, geb. te Apeldoorn op 27 sep 1963, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Apeldoorn op 22 jun 1990 met Margreet Elisabeth MULDER, geb. te Voorst op 16 feb 1967. 

VIIi.  Jannij Geertje (Jenny) PONNE, dr. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 6 jan 1939, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Wolvega op 25 apr 1963 met Jan Henk VELDMEIJER, zn. van Johannes VELDMEIJER en Antje ROOM, geb. te Boly op 13 nov 1933, Timmerman. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ruurdje, geb. te Oldeholtpade op 29 mrt 1966, tr. (23 jaar oud) te Wolvega op 13 okt 1989 met Jan BAAS
  2.  Johannes Sjoerd, geb. te Oldeholtpade op 1 jul 1967. 

VIIj.  Elisabeth (Betty) PONNE, dr. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 4 mrt 1940, tr. (25 jaar oud) te Wolvega op 1 mrt 1966 met Jan POELSTRA
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Karolien Janet, geb. te Groningen op 3 feb 1979. 

VIIk.  Sjoerd PONNE, zn. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 28 sep 1941, Veehouder, tr. (25 jaar oud) te Ooststellingwerf op 31 mrt 1967 met Annie de JONG
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Grietje, geb. te Oldeholtpade op 4 dec 1968, tr. (26 jaar oud) te Wolvega op 16 aug 1995 met Jan HOEKSTRA
  2.  Astrid, geb. te Oldeholtpade op 4 dec 1974. 
  3.  Regina

VIIl.  Ruurd PONNE, zn. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 22 nov 1942, Gemeentebeambte, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Wolvega op 31 mei 1966 met Rinske de VRIES, dr. van Douwe de VRIES en Christina GROEN, geb. te Wolvega op 27 mei 1948. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sjoerd, geb. te Oldeholtpade op 14 aug 1966. 
  2.  Christina, geb. te Oldeholtpade op 8 mrt 1968. 
  3.  Rosalien Ruurdje, geb. te Oldeholtpade op 4 jul 1970. 
  4.  Jake Diana, geb. te Oldeholtpade op 18 jul 1978. 

VIIm.  Gerrit PONNE, zn. van Sjoerd Andries PONNE (VId) en Ruurdje Jans KOOPMANS, geb. te Oldeholtpade op 26 mei 1945, tr. (24 jaar oud) (1) te Koedijk op 24 feb 1970 met Cornelia .J. (Corrie) HOOGLAND
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Elisabeth, geb. op 21 jul 1970. 
  2.  Lonée, geb. te Alkmaar. 
  Gerrit PONNE, tr. (resp. 40 en 44 jaar oud) (2) te Alkmaar op 24 jan 1986 met Tiny DIJKSTRA, geb. te Medemblik op 10 jan 1942, Marktkoopvrouw. 

VIIn.  Gerrit PONNE, zn. van Sjoerd Gerrits PONNE (VIg) en Anna Sophia (Antje) BRUINSMA, geb. te Benedenknijpe op 11 apr 1915, venter perron NS, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Melbourne in 1997, relatie met Silphia THOMAS
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Stewart

VIIo.  Jeen PONNE, zn. van Sjoerd Gerrits PONNE (VIg) en Anna Sophia (Antje) BRUINSMA, geb. te Langezwaag op 22 jun 1917, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Wolvega op 24 sep 1942 met Klaasje Cornelia KUIPERS, dr. van Minkes KUIPERS, geb. te Nijeholtpade op 22 nov 1920. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Harmke Anna, geb. te Oldeholtpade op 20 feb 1944, volgt VIIIi
  2.  Sjoerd Minkes, geb. te Wolvega op 18 apr 1947, Leraar. Woonachtig te Nes (Boarnsterhim), relatie met Wijtske de VRIES
  3.  Minkes Willem (Menno), geb. te Leeuwarden op 31 okt 1954, volgt VIIIj

VIIp.  Tinus PONNE, zn. van Sjoerd Gerrits PONNE (VIg) en Anna Sophia (Antje) BRUINSMA, geb. te Langezwaag op 29 nov 1926, rangeerder NS, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Amsterdam in 1991, tr. (resp. 26 en 17 jaar oud) te Wolvega op 20 aug 1953 met Johanna Geertruida (Anneke) KUPERUS, geb. te Leeuwarden op 10 jul 1936. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sjoerd, geb. te Wolvega op 24 okt 1955, metaalbewerker. 
  2.  Jentje, geb. te Hilversum op 9 mrt 1957, kantoorbediende. 

VIIq.  Gerrit PONNE, zn. van Gerben Gerrits PONNE (VIi) en Hendrikje Koops MAST, geb. te Luxwoude op 21 feb 1938, tr. (22 jaar oud) te Heerenveen op 25 okt 1960 met Elisabeth de GLEE
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerben, geb. te Katlyk op 24 apr 1961, volgt VIIIk
  2.  Alma, geb. te Bakkeveen op 6 mei 1965, volgt VIIIl

VIIr.  Gerrit PONNE, zn. van Andries PONNE (VIj) en Anna WIELING, geb. te Gersloot op 23 dec 1922, boerenknecht, melknecht, gemeentewerkman, reiniger GVMD, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Heerenveen op 22 apr 1950 met Geertje ROSKAMMMER, geb. te Jubbega-Schurega op 15 sep 1924, ovl. (81 jaar oud) te Heerenveen op 5 mei 2006. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Andries, geb. te Langezwaag op 24 okt 1950, volgt VIIIm
  2.  Andries Pieter, geb. te Heerenveen op 3 jan 1953, volgt VIIIn
  3.  Anne, geb. te Oldeboorn op 15 jan 1955. 

VIIs.  Gerben PONNE, zn. van Andries PONNE (VIj) en Anna WIELING, geb. te Langezwaag op 31 okt 1924, werkman, monteur, constructiebankwerker, relatie met Stefania IDZINIAK, geb. te Makowiska (Polen) op 4 feb 1925. 
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Atje Josephine, geb. te Franeker op 23 mei 1953. 

VIIt.  Elisabeth (Betty) PONNE, dr. van Andries PONNE (VIj) en Anna WIELING, geb. te Opsterland op 28 jan 1928, ovl. (79 jaar oud) te Sneek op 22 dec 2007, relatie met J, KROEZE
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Annalies

VIIu.  Pieter PONNE, zn. van Andries PONNE (VIj) en Anna WIELING, geb. te Langezwaag op 10 aug 1931, pottenbakker, ovl. (69 jaar oud) te Tijnje op 3 jul 2001, begr. te Heerenveen op 6 jul 2001, relatie met Jannetje (Jannie) HAGEDOORN, geb. te Huizen op 4 mei 1933. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Andries, geb. te Huizen op 23 nov 1956, ovl. (44 jaar oud) te Oldeboorn op 11 aug 2001, relatie met Jannie MEIJER
  2.  Anita, geb. te Huizen op 1 aug 1965, volgt VIIIo

VIIv.  Attje PONNE, dr. van Andries PONNE (VIj) en Anna WIELING, geb. te Venhuizen op 20 apr 1941, ovl. (65 jaar oud) te Luxwoude op 5 mei 2006, tr. (ongeveer 19 jaar oud) in 1961 met Frits de ROOS
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anja
  2.  Simon
  3.  Harry
  4.  Janny

Generatie VIII

VIIIa.  Janny Cobi van der (Janneke) LAAN, dr. van Karel van der LAAN en Wiesje Mina Theodora PONNE (VIIa), geb. te Drachten op 2 jul 1957, ged. te Eindhoven op 29 dec 1957, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Drachten op 25 feb 1981 met Jan de JONG, geb. te Leeuwarden op 24 aug 1956. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gjalt de, geb. te Drachten op 24 jul 1981. 
  2.  Jouke de, geb. te Drachten op 21 aug 1982. 
  3.  Jesler Rixt de, geb. te Drachten op 13 mrt 1984. 

VIIIb.  Albertus Johannes (Berry) HUIZINGA, zn. van Alfred Willem HUIZINGA en Mina Cobi PONNE (VIIb), geb. te Leeuwarden op 5 aug 1960, ged. te Leeuwarden op 6 nov 1960, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Geldermalsen op 31 mei 1985 met Pieternella Anthonia (Ellen) GOEDEL, geb. op 5 jan 1959. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Janna Wilhelmina Anthonia, geb. te Hoofddorp op 1 apr 1990. 
  2.  Jacoba Johanna, geb. te Hoofddorp op 12 sep 1995. 

VIIIc.  Cobi Janny (Coja) HUIZINGA, dr. van Alfred Willem HUIZINGA en Mina Cobi PONNE (VIIb), geb. te Stadskanaal op 16 nov 1962, ged. te Stadskanaal op 17 feb 1963, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Winschoten op 20 nov 1987 met Tammo HOOGAKKER, geb. te Winschoten op 31 aug 1961. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Martijn, geb. te Haarlem op 28 sep 1989. 
  2.  Machteld, geb. te Haarlem op 17 mei 1991. 
  3.  Iris, geb. te Haarlem op 28 okt 1993. 

VIIId.  Alfred Willem (Freddie) HUIZINGA, zn. van Alfred Willem HUIZINGA en Mina Cobi PONNE (VIIb), geb. te Stadskanaal op 25 jan 1968, relatie met Anita Jordet Slaatsveen
  Anita Jordet Slaatsveen
 1 kind: 
  1.  Andreas

VIIIe.  Birgitte de GROOT, dr. van Jelle de GROOT en Cobi Janny PONNE (VIIc), geb. te Meppel op 4 mrt 1975, tr. (resp. 24 en 41 jaar oud) te Zwolle op 8 jul 1999 met Robert Adrian BILLOWS, geb. te Plymouth op 21 sep 1957. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Rosemay, geb. op 21 mrt 2002. 

VIIIf.  Ingeborg PONNE, dr. van Wiecher Johannes PONNE (VIId) en Froukje JANSSEN, geb. te Ruinerwold op 14 mrt 1972, ged. te Ruinerwold in 1972, medewerkster ILO (VN), tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Enschede op 1 jun 1996 met Onno KOOPMANS, geb. te Leeuwarden op 28 okt 1967, orthopedagoog, verbonden aan de Nederlandse Ambassade in Burkina Faso. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lot, geb. te Bangkok op 9 mei 1999. 
  2.  Lei, geb. te Langezwaag op 6 jul 2001. 

VIIIg.  Erik Douwe PONNE, zn. van Johannes Wieger (Hans) PONNE (VIIf) en Berendina Willemina (Bea) PIT, geb. te Leidschendam op 5 mrt 1974, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Assen op 18 sep 1998, kerk.huw. te Assen op 18 sep 1998 met Jeannette KAMPING, dr. van Roelof KAMPING en Hendrikje Bientje van de LAAN, geb. te Assen op 11 nov 1972, verpleegkundige. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  David Jochem Martijn, geb. te Assen op 1 aug 2000. 
  2.  Ilona Janine, geb. te Assen op 19 sep 2003. 

VIIIh.  Maarten Sjoerd PONNE, zn. van Johannes Wieger (Hans) PONNE (VIIf) en Berendina Willemina (Bea) PIT, geb. te Leidschendam op 2 mei 1976, tr. (beiden 25 jaar oud) te Leek op 7 sep 2001 met Carienne van KRALINGEN, geb. op 25 aug 1976. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Emma Paulina Berendina, geb. te Groningen op 6 apr 2003. 

VIIIi.  Harmke Anna PONNE, dr. van Jeen PONNE (VIIo) en Klaasje Cornelia KUIPERS, geb. te Oldeholtpade op 20 feb 1944, Winkeljuffrouw, doktersassistente, relatie met Joop BOTTINGA
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Offe Jeen
  2.  Carolien

VIIIj.  Minkes Willem (Menno) PONNE, zn. van Jeen PONNE (VIIo) en Klaasje Cornelia KUIPERS, geb. te Leeuwarden op 31 okt 1954, Leraar te Nijkerk, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op 11 aug 1976 met Geke VELDHUIS, dr. van Johan VELDHUIS en Trijntje BORGHARDT, geb. op 9 jan 1956. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cindy, geb. te Ijsselstein op 10 aug 1982. 
  2.  Danny, geb. te Tiel op 11 aug 1984. 

VIIIk.  Gerben PONNE, zn. van Gerrit PONNE (VIIq) en Elisabeth de GLEE, geb. te Katlyk op 24 apr 1961, systeemarchitect, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Grouw op 7 sep 1988 met Thea van der MEULEN, geb. te Leeuwarden op 26 sep 1963. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maureen, geb. te Amersfoort op 28 mrt 1998. 
  2.  Jennifer, geb. te Wellington (Nieuw-Zeeland) op 6 mei 2000. 

VIIIl.  Alma PONNE, dr. van Gerrit PONNE (VIIq) en Elisabeth de GLEE, geb. te Bakkeveen op 6 mei 1965, tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) te Grouw op 19 jun 1987 met Henk van der BOON, geb. te Metslawier op 2 apr 1956, beheerder composteerterrein. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Ben van der, geb. te Leeuwarden op 2 mei 1988. 
  2.  Elisabeth Nynke van der, geb. te Twijzelerheide op 22 aug 1990. 
  3.  Gerrit Jacob van der, geb. te Twijzelerheide op 1 feb 1994. 

VIIIm.  Andries PONNE, zn. van Gerrit PONNE (VIIr) en Geertje ROSKAMMMER, geb. te Langezwaag op 24 okt 1950, relatie met Jacqueline Erika Louisa SINKELER
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Dennis Johan Geert, geb. te Rotterdam op 29 okt 1978, volgt IX
  2.  Joyce Louisa Gerdien, geb. te Rotterdam op 21 mrt 1982, relatie met Alex

VIIIn.  Andries Pieter PONNE, zn. van Gerrit PONNE (VIIr) en Geertje ROSKAMMMER, geb. te Heerenveen op 3 jan 1953, relatie met Janny
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Sandra
  2.  Marco
  3.  Robin

VIIIo.  Anita PONNE, dr. van Pieter PONNE (VIIu) en Jannetje (Jannie) HAGEDOORN, geb. te Huizen op 1 aug 1965, relatie met Joseph Christiaan REIJNDERS, geb. op 6 jan 1957. 
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Nina, geb. te Groningen op 27 mrt 1990. 

Generatie IX

IX.  Dennis Johan Geert PONNE, zn. van Andries PONNE (VIIIm) en Jacqueline Erika Louisa SINKELER, geb. te Rotterdam op 29 okt 1978, relatie met Antoinette
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Joy


Bronnen:

1. Akte 32 (GDW-T-91), Type: Algemene akte, 

2. Akte 32 (GDW-T-93), Type: Algemene akte, 

3. Akte 20 (GDW-T-92), Type: Algemene akte, 

4. Akte 91 (GDW-T-17), Type: Algemene akte, 

5. Akte 27 (GDW-T-16), Type: Algemene akte, 

6. Akte 31 (GDW-T-18), Type: Algemene akte, 

7. Akte 45 (GDW-T-137), Type: Algemene akte, 

8. Akte 91 (GDW-T-1), Type: Algemene akte, 

9. Akte 66 (GDW-T-33), Type: Algemene akte, 

10. Akte 64 (GDW-T-2), Type: Algemene akte, 

11. Akte 72 (GDW-T-3), Type: Algemene akte, 

12. Akte 94 (GDW-T-34), Type: Algemene akte, 

13. Akte 39 (GDW-T-53), Type: Algemene akte, 

14. Akte 131 (GDW-T-54), Type: Algemene akte, 

15. Akte 87 (GDW-T-55), Type: Algemene akte,