Parenteel van Willem Everts per generatie.
Parenteel van Willem Everts per generatie.

Generatie I

I.  Willem Everts, schipper (Quotisatie 1749), kerk.huw. te Noordwolde op 7 feb 1740 met Wybbigjen (Wibbigjen, Wiebigjen) Reinders Drijfhout
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Aerd Willems, geb. te Noordwolde op 17 okt 1742, ged. te Noordwolde in 1742. 
  2.  Reinder Willems Drijfhout, geb. te Noordwolde op 3 mei 1744, volgt IIa
  3.  Evert Willems, geb. te Noordwolde op 17 jan 1746, ged. te Noordwolde op 23 jan 1746. 
  4.  Grietjen Willems, geb. te Noordwolde op 9 dec 1747, ged. te Noordwolde op 10 dec 1747. 
  5.  Dirk Willems, geb. te Noordwolde op 28 mrt 1749, ged. te Noordwolde op 30 mrt 1749. 
  6.  Grietje Willems, geb. te Noordwolde op 27 feb 1751, ged. te Noordwolde op 28 feb 1751. 
  7.  Hendrik Willems Drijfhout, geb. te Noordwolde in feb 1753, volgt IIb
  8.  Jan Willems, geb. te Noordwolde op 17 apr 1755, ged. te Noordwolde op 27 apr 1755. 
  9.  Albert Willems Drijfhout, geb. te Noordwolde op 7 jun 1757, ged. te Noordwolde op 7 jun 1757. 

Generatie II

IIa.  Reinder Willems Drijfhout, (zn. van I), geb. te Noordwolde op 3 mei 1744, ged. te Noordwolde op 10 mei 1744, tr. te Noordwolde, kerk.huw. op 16 feb 1777 met Hendrikje Jochems Kelder
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willem Reinders, geb. te Noordwolde op 27 mrt 1778, ged. te Noordwolde op 3 mei 1778. 
  2.  Jochem Reinders, geb. te Noordwolde op 17 okt 1781, volgt IIIa
  3.  Wiebigje Reinders, geb. te Noordwolde circa 24 sep 1784, volgt IIIb

IIb.  Hendrik Willems Drijfhout, (zn. van I), geb. te Noordwolde in feb 1753, ged. te Noordwolde op 5 feb 1753, marine ?, ovl. te Noordwolde op 17 apr 1825, tr. te Oldemarkt ? met Grietje Pieters Wierstra, geb. op 2 okt 1747, ovl. op 1 sep 1792. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wybigje Hendriks, geb. circa 1780, volgt IIIc
  2.  Trijntje Hendriks, geb. te Noordwolde op 21 okt 1781, volgt IIId
  3.  Willem Hendriks, geb. circa 1783, marine, ovl. te Lemsterland op 19 mrt 1855. 
  4.  Grietje Hendriks, geb. te Noordwolde op 3 sep 1785, ovl. te Oldeberkoop op 23 feb 1868, kerk.huw. te Noordwolde op 17 mrt 1811 met Roelof Reinders Zeldenrust, zn. van Reinder Roelofs Zeldenrust en Claartje Gerrits, geb. te Noordwolde op 17 dec 1785, ovl. te Sneek op 1 apr 1866. 
  5.  Pieter Hendriks, geb. circa 1788, ovl. te Noordwolde op 23 apr 1857. 
  6.  Evert Hendriks, geb. te Noordwolde op 2 nov 1788, volgt IIIe

Generatie III

IIIa.  Jochem Reinders Drijfhout, (zn. van IIa), geb. te Noordwolde op 17 okt 1781, ged. te Noordwolde op 21 okt 1781, arbeider te Noordwolde, ovl. te Noordwolde op 6 mrt 1824, kerk.huw. te Noordwolde op 12 mei 1805 met Rigtje Johannes, geb. circa 1767, ovl. te Noordwolde op 12 dec 1846. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Reinder Jochems, geb. te Noordwolde op 12 nov 1810, volgt IVa

IIIb.  Wiebigje Reinders Drijfhout, (dr. van IIa), geb. te Noordwolde circa 24 sep 1784, ged. te Noordwolde op 10 okt 1784, ovl. te Noordwolde op 16 mrt 1817, tr. met Jan Willems
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem Jans, geb. te Weststellingwerf op 3 jul 1816. 
  2.  Willem Reinders Drijfhout, geb. te Weststellingwerf op 3 jul 1816, ovl. te Weststellingwerf op 6 apr 1817. 

IIIc.  Wybigje Hendriks Drijfhout, (dr. van IIb), geb. circa 1780, ovl. te Weststellingwerf op 4 jan 1846, kerk.huw. te Noordwolde op 17 mrt 1805 met Lourens Jacobs Bovenkamp, geb. te Noordwolde op 15 jan 1784, dagloner, marinier, ovl. circa 1813. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Grietje Lourens, geb. te Noordwolde op 8 mei 1808, ged. te Noordwolde op 29 mei 1808, ovl. te Noordwolde op 10 jun 1849, tr. te Weststellingwerf op 6 jun 1839 met Barteld Jacobs Baas, zn. van Jacob Bartelds Baas en Trijntje Klazen Bijker, geb. te Noordwolde op 30 okt 1809, ged. te Noordwolde op 19 nov 1809, schoenmaker te Noordwolde, ovl. te Noordwolde op 4 apr 1847. 
  2.  Jacob Lourens, geb. te Noordwolde op 15 apr 1812, volgt IVb

IIId.  Trijntje Hendriks Drijfhout, (dr. van IIb), geb. te Noordwolde op 21 okt 1781, ged. te Noordwolde op 21 okt 1781, ovl. te Noordwolde op 16 feb 1859, tr. te Weststellingwerf op 28 jan 1814 met Wijnhoud Hanses Sap, zn. van Hans Sap en Ienske Wienouts Cuper, geb. te Noordwolde in 1790, ged. te Noordwolde op 14 mrt 1790, doctor medicinae te Noordwolde, ovl. te Noordwolde op 24 jul 1822. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hans Wijnhouts, geb. te Noordwolde op 7 mrt 1814, tr. (1) te Noordwolde op 19 mei 1843 met Klaasjen Gerrits Zeldenrust, dr. van Gerrit Reinders Zeldenrust en Rensjen Klazes Nolles, geb. circa 1820, ovl. te Weststellingwerf op 28 apr 1844, tr. (2) te Noordwolde op 29 mei 1845 met Meintje Gerrits Zeldenrust
  2.  Grietjen Wijnhouts, geb. te Noordwolde op 26 mei 1816, ovl. te Noordwolde op 7 jun 1889, tr. te Noordwolde op 23 apr 1846 met Jannis Ellen
  3.  Jenske Wijnhouts, geb. te Noordwolde op 9 jan 1819, ovl. te Sneek op 22 sep 1886, tr. te Noordwolde op 6 jun 1839 met Jacob Harmens Vrind, zn. van Harmen Willems Vrind en Jacobje Jans Bovenkamp, geb. te Noordwolde op 29 okt 1819, ovl. te Noordwolde op 31 jul 1878. 

IIIe.  Evert Hendriks Drijfhout, (zn. van IIb), geb. te Noordwolde op 2 nov 1788, ovl. voor 1862, tr. te Weststellingwerf op 8 mrt 1820 met Antje Hendriks Laanstra, dr. van Hendrik Sietses en Froukje Lubberts, geb. te Oldeberkoop op 20 sep 1793, ovl. te Weststellingwerf op 27 apr 1862. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Grietje Everts, geb. te Weststellingwerf op 1 nov 1820, ovl. te Leeuwarden op 9 sep 1912, tr. te Weststellingwerf op 48 1901 met Ritske Luitjens Oosterhof, zn. van Luitjen Thijssen Oosterhof en Janke Johannes van der Zwaag, geb. te Weststellingwerf op 17 sep 1824, ovl. te Weststellingwerf op 27 jun 1906. 
  2.  Hendrik Everts, geb. te Weststellingwerf op 1 aug 1823, volgt IVc
  3.  Froukje Everts, geb. te Weststellingwerf op 5 apr 1826, ovl. te Weststellingwerf op 16 nov 1902. 
  4.  Wiebigje Everts, geb. te Weststellingwerf op 30 jan 1829, ovl. te Weststellingwerf op 25 dec 1915, tr. te Weststellingwerf op 26 apr 1853 met Jan Thijsses Menger

Generatie IV

IVa.  Reinder Jochems Drijfhout, (zn. van IIIa), geb. te Noordwolde op 12 nov 1810, ged. te Noordwolde op 9 dec 1810, ovl. te Weststellingwerf op 31 mei 1867, tr. te Weststellingwerf op 11 okt 1831 met Wibbina Nicolaas Pape, dr. van Nikolaas Frederik Pape en Klaasje Stephanus, geb. te Noordwolde op 25 jun 1808, ged. te Noordwolde op 17 jul 1808, ovl. te Weststellingwerf op 28 jun 1880. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Rigtje Reinders, geb. te Weststellingwerf op 14 dec 1831, ovl. te Sneek op 18 mei 1892, tr. te Weststellingwerf op 29 mei 1856 met Albert Jans de Jong, zn. van Jan Jans de Jong en Meintje Jacobs Kuperus, geb. te Weststellingwerf op 14 jul 1832, ovl. te Zwartsluis op 21 dec 1907. 
  2.  Klaasje Reinders, geb. te Weststellingwerf op 10 feb 1834, ovl. te Weststellingwerf op 4 mei 1870, tr. te Weststellingwerf op 31 mei 1860 met Hotse Gerbens Brouwer, zn. van Gerben Thomas Brouwer en Trijntje Joukes Hoekstra, geb. te Weststellingwerf op 4 mrt 1832, ovl. te Weststellingwerf op 23 mrt 1878. 
  3.  Hendrikje Reinders, geb. te Weststellingwerf op 23 jan 1836, ovl. te Weststellingwerf op 2 mrt 1866, tr. te Weststellingwerf op 5 mei 1859 met Hendrik Wiebes Scheenstra, zn. van Wybe Hendriks Scheenstra en Grietje Jans Wijland, geb. te Weststellingwerf op 30 dec 1832, ovl. te Ooststellingwerf op 19 dec 1897. 
  4.  Jogiena Reinders, geb. te Weststellingwerf op 29 nov 1838, ovl. te Weststellingwerf op 2 apr 1906, tr. te Ooststellingwerf op 15 mei 1868 met Rinse Annes Hofma, zn. van Anne Johannes Hofma en Jitske Jans Donker, geb. te Ooststellingwerf op 10 jul 1841, ovl. te Achtkarspelen op 28 okt 1917. 
  5.  Henrietta Reinders, geb. te Weststellingwerf op 15 jan 1842, tr. te Weststellingwerf op 8 mei 1869 met Sander Jans Jonkers, zn. van Jan Dirks Jonkers en Janke Everts Akkerman, geb. te Ooststellingwerf op 10 dec 1837. 
  6.  Grietje Reinders, geb. te Weststellingwerf op 27 feb 1845, tr. te Ooststellingwerf op 3 mei 1869 met Roelof Dirks Rodolphus, zn. van Dirk Roelofs Rodolphus en Trijntje Andries Buitenga, geb. te Ooststellingwerf op 16 jan 1841. 
  7.  Nicolaas Reinders, geb. te Weststellingwerf op 28 aug 1845, volgt V
  8.  Johanna Reinders, geb. te Weststellingwerf op 18 aug 1851. 

IVb.  Jacob Lourens Bovenkamp, (zn. van IIIc), geb. te Noordwolde op 15 apr 1812, ovl. te Weststellingwerf op 11 aug 1845, tr. te Weststellingwerf op 17 mei 1838 met Geertje Jacobs Mulder, geb. circa 1811, ovl. te Ooststellingwerf op 30 apr 1863. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wiebigjen Jacobs, geb. te Weststellingwerf op 10 jul 1839. 
  2.  Elisabeth Jacobs, geb. te Weststellingwerf op 27 apr 1842. 
  3.  Jacob Jacobs, geb. te Weststellingwerf op 13 jul 1844. 

IVc.  Hendrik Everts Drijfhout, (zn. van IIIe), geb. te Weststellingwerf op 1 aug 1823, ovl. te Weststellingwerf op 9 jun 1889, tr. te Weststellingwerf op 29 mei 1850 met Aaltje Jans Nolles
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Evert Hendriks, geb. te Weststellingwerf op 1 dec 1851, ovl. te Weststellingwerf op 20 mei 1896, tr. te Weststellingwerf op 18 mei 1878 met Maria Elisabeth Rusch, geb. te Willemsoord op 20 mei 1854, ovl. te Noordwolde op 30 okt 1918. 
  2.  Anna Hendriks, geb. te Weststellingwerf op 7 mei 1855, tr. te Weststellingwerf op 19 jan 1876 met Dirk Bijlsma, zn. van Albert Jans Bijlsma en Klaasje Tjammes Jager, geb. te Weststellingwerf op 7 apr 1847. 
  3.  Antje Hendriks, geb. te Weststellingwerf op 11 dec 1858, ovl. te Weststellingwerf op 8 jun 1906, tr. te Weststellingwerf op 31 mrt 1894 met Luite Bult, zn. van Harm Luiten Bult en Trijntje Alberts Oosterhof, geb. te Weststellingwerf op 1 jun 1864, ovl. te Noordwolde op 9 mei 1936. 

Generatie V

V.  Nicolaas Reinders Drijfhout, (zn. van IVa), geb. te Weststellingwerf op 28 aug 1845, ovl. te Baarderadeel op 20 mei 1888, tr. te Baarderadeel op 15 mei 1875 met Antje Lammerts Minnema, dr. van Lammert Taedes Minnema en Jitske Taekes Bootsma, geb. te Oosterlittens op 14 mrt 1854. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Lammert Nicolaas, geb. te Baarderadeel op 2 nov 1876. 
  2.  Webina Nicolaas, geb. te Baarderadeel op 23 apr 1879. 
  3.  Akke Nicolaas, geb. te Baarderadeel op 13 sep 1881.