Parenteel van Wouter Hendriks DRIJFHOUT per generatie.
Parenteel van Wouter Hendriks DRIJFHOUT per generatie.

Generatie I

I.  Wouter Hendriks DRIJFHOUT, geb. te Gorredijk circa 1754, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Opsterland op 17 mrt 1844, kerk.huw. (ongeveer 22 jaar oud) te Gorredijk op 24 nov 1776 met Antje HENDRIKS, dr. van Hendrik JANS en Hendrikje RINDERTS. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Wouters, geb. circa 1781, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Gorredijk op 28 apr 1846, volgt IIa
  2.  Hendrikje Wouters, geb. in 1784, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Opsterland op 15 okt 1831. 
  3.  Trijntje Wouters, geb. circa 1786, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Opsterland op 24 dec 1855, volgt IIb
  4.  Janke Wouters, geb. circa 1789, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Opsterland op 30 okt 1863, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Hendrik Wouters DRIJFHOUT, zn. van Wouter Hendriks DRIJFHOUT (I) en Antje HENDRIKS, geb. circa 1781, schipper, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Gorredijk op 28 apr 1846, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Gorredijk op 6 mrt 1803 met Wietske ROELS, ovl. na 1846. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Wouter Hendriks, geb. te Gorredijk op 9 mei 1804, ovl. (79 jaar oud) te carpenter op 10 mei 1883, volgt IIIa
  2.  Roel Hendriks, geb. te Gorredijk circa 1807, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Opsterland op 11 feb 1888, volgt IIIb
  3.  Antje Hendriks, geb. te Gorredijk circa 1808, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Opsterland op 20 apr 1881, tr. (ongeveer 32 jaar oud) (1) te Opsterland op 27 jan 1840 met Wopke Foekes ROUKEMA, tr. (ongeveer 60 jaar oud) (2) te Opsterland op 16 okt 1868 met Roel HAISMA
  4.  Jacob Hendriks, geb. te Gorredijk circa 1811, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Haskerland op 2 jul 1889, volgt IIIc
  5.  Rindert Hendriks, geb. op 15 aug 1814. 
  6.  Gerkje Hendriks, geb. circa 1817, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Leeuwarden op 15 okt 1903, volgt IIId
  7.  Jantje Hendriks, geb. te Opsterland op 9 dec 1819, ovl. (35 jaar oud) te Opsterland op 8 dec 1855, tr. (21 jaar oud) te Opsterland op 19 apr 1841 met Jurre Thijsses de JONG
  8.  Durk Hendriks, geb. te Gorredijk op 9 mei 1822, ovl. (46 jaar oud) te Opsterland op 29 mei 1868, volgt IIIe

IIb.  Trijntje Wouters DRIJFHOUT, dr. van Wouter Hendriks DRIJFHOUT (I) en Antje HENDRIKS, geb. circa 1786, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Opsterland op 24 dec 1855, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Opsterland op 15 aug 1812 met Hantje Foekes GRUTTER
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Froukjen Hantjes, geb. te Opsterland op 22 sep 1819. 
  2.  Foeke Hantjes, geb. te Opsterland op 13 mrt 1822. 

IIc.  Janke Wouters DRIJFHOUT, dr. van Wouter Hendriks DRIJFHOUT (I) en Antje HENDRIKS, geb. circa 1789, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Opsterland op 30 okt 1863, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Gorredijk op 15 jan 1814 met Tjietze Harmens van der ZEE, geb. circa 1789, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Opsterland op 15 jun 1861. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Harmen Tjietzes, geb. te Opsterland (mairie Gorredijk) op 9 dec 1814, ovl. (58 jaar oud) te Opsterland op 15 okt 1873, tr. (41 jaar oud) te Opsterland op 5 dec 1856 met Aaltje Derks STROOBOER
  2.  Antje Tjietzes, geb. te Opsterland (mairie Gorredijk) op 25 sep 1816, tr. (29 jaar oud) te Schoterland op 7 jun 1846 met Berend Wygers van DIJK
  3.  Wouter Tjietzes, geb. te Opsterland op 27 jun 1819. 
  4.  Lutske Tjietzes, geb. te Opsterland op 26 sep 1823, ovl. (61 jaar oud) te Opsterland op 27 okt 1884, tr. (29 jaar oud) te Opsterland op 2 dec 1852 met Gerrit Sikkes VEENSTRA
  5.  Jan Tjietzes, geb. te Opsterland op 23 sep 1826, ovl. (58 jaar oud) te Opsterland op 15 apr 1885, tr. (28 jaar oud) te Opsterland op 18 sep 1855 met Catharina Jacobs BAKKER
  6.  Hendrikjen Tjietzes, geb. te Opsterland op 12 jun 1831, ovl. (86 jaar oud) te Lemsterland op 29 nov 1917. 

Generatie III

IIIa.  Wouter Hendriks DRIJFHOUT, zn. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IIa) en Wietske ROELS, geb. te Gorredijk op 9 mei 1804, ged. te Gorredijk op 27 mei 1804, ovl. (79 jaar oud) te carpenter op 10 mei 1883, tr. (beiden 22 jaar oud) te Opsterland op 2 jan 1827 met Harmina Jans ZUIDERSMA, dr. van Jan Teekes ZUIDERSMA en Janneke Klazes SCHUIT, geb. te Oudega (Smallingerland) op 2 jun 1804, ged. te Oudega op 13 mrt 1808, ovl. (85 jaar oud) op 9 jun 1889. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jantje Wouters, geb. te Opsterland op 20 mrt 1828. 
  2.  Hendrik Wouters, geb. te Opsterland op 17 sep 1830, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 14 sep 1907, volgt IVa
  3.  Jan Wouters, geb. te Opsterland op 24 mrt 1833, ovl. (65 jaar oud) te Haskerland op 11 jan 1899, tr. (31 jaar oud) te Haskerland op 31 jul 1864 met Catharina Poppolina JORRITSMA
  4.  Wietze Wouters, geb. te Opsterland op 28 nov 1835, ovl. (74 jaar oud) te Haskerland op 10 aug 1910, volgt IVb
  5.  Roelof Wouters, geb. te Opsterland op 9 jul 1838. 
  6.  Klaas Wouters, geb. te Terwispel (Opsterland) op 30 jun 1841, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Single in 1872. 
  7.  Jacob Wouters, geb. te Terwispel (Opsterland) op 2 sep 1844, ovl. (78 jaar oud) te Sneek op 27 aug 1923, volgt IVc

IIIb.  Roel Hendriks DRIJFHOUT, zn. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IIa) en Wietske ROELS, geb. te Gorredijk circa 1807, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Opsterland op 11 feb 1888, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Opsterland op 29 feb 1836 met Trijntje van der VELDE
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Wietske Roels, geb. te Opsterland op 13 jan 1837, ovl. (89 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 6 aug 1926, volgt IVd
  2.  Jantje Roels, geb. te Opsterland op 1 apr 1839. 
  3.  Antje Roels, geb. te Opsterland op 2 jun 1841, ovl. (84 jaar oud) te Haskerland op 17 mrt 1926. 
  4.  Jan Roels, geb. te Opsterland op 6 apr 1844, ovl. (79 jaar oud) te Haskerland op 8 okt 1923. 
  5.  Hendrik Roels, geb. in 1846, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Farmer op 12 dec 1925, tr. (ongeveer 43 jaar oud) te Schoterland op 21 mrt 1889 met Jacobje KLAVER
  6.  Antje Roels, geb. te Schoterland op 19 mei 1849, ovl. (5 dagen oud) te Schoterland op 24 mei 1849. 
  7.  Durk Roels, geb. te Schoterland op 19 mei 1849, ovl. (42 jaar oud) te Opsterland op 14 jun 1891. 

IIIc.  Jacob Hendriks DRIJFHOUT, zn. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IIa) en Wietske ROELS, geb. te Gorredijk circa 1811, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Haskerland op 2 jul 1889, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) te Opsterland op 29 dec 1840 met Sietske Oenest LOOPSTRA, geb. te Kortezwaag in 1813, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Gorredijk op 14 jan 1873. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hendrik Jacobs, geb. te Opsterland op 9 nov 1841, tr. (38 jaar oud) te Schoterland op 4 mrt 1880 met Antje Hendriks DONGSTRA
  2.  Oene Jacobs, geb. te Opsterland op 20 nov 1843, ovl. (10 jaar oud) te Opsterland op 24 jun 1854. 
  3.  Wouter Jacobs, geb. te Opsterland op 10 mrt 1846, relatie met Fokeltje EVERAARTS, dr. van Pieter EVERAARTS en Margaretha Geertrui POSTMA, geb. te Leeuwarden op 9 feb 1845. 
  4.  Freerk Jacobs, geb. te Opsterland op 18 nov 1848, ovl. (80 jaar oud) te Haskerland op 14 mei 1929, volgt IVe
  5.  Wietske Jacobs, geb. te Gorredijk op 28 aug 1851, ovl. (85 jaar oud) te Leeuwarden op 21 jan 1937, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Leeuwarden op 15 nov 1882 met Jan BUL, zn. van Alexander BUL en Margaretha Cornelia SOMERS, geb. te Leeuwarden op 1 jul 1855. 
  6.  Trijntje Jacobs, geb. te Gorredijk op 28 nov 1856, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) te Harlingen op 2 sep 1880 met Sierk Gerrits SCHIMMELPENNINK, zn. van Gerrit SCHIMMELPENNINK en Tettje OSINGA, geb. te Pietersbierum op 16 jul 1852. 

IIId.  Gerkje Hendriks DRIJFHOUT, dr. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IIa) en Wietske ROELS, geb. circa 1817, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Leeuwarden op 15 okt 1903, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Leeuwarden op 11 mei 1843 met Jochem Hendriks DOLSTRA, zn. van Hendrik DOLSTRA en Antje NN, geb. circa 1815, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Warga (Idaarderadeel) op 10 jan 1890. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aukjen Jochems, geb. te Opsterland op 27 apr 1848, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden op 25 apr 1931. 
  2.  Wouter Jochems, geb. circa 1851, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Leeuwarden op 16 jun 1916. 
  3.  Dirk Jochems, geb. te Opsterland op 15 jun 1853, ovl. (20 jaar oud) te Leeuwarden op 27 mei 1874. 
  4.  Jacob Jochems, geb. te Opsterland op 2 mei 1856, ovl. (64 jaar oud) te Leeuwarden op 14 mrt 1921. 

IIIe.  Durk Hendriks DRIJFHOUT, zn. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IIa) en Wietske ROELS, geb. te Gorredijk op 9 mei 1822, ovl. (46 jaar oud) te Opsterland op 29 mei 1868, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Opsterland op 24 jan 1848 met Maria Paulus ALSTEIN, dr. van Paulus Johannes ALSTEIN en Klaaske Jans de VRIES, geb. te Gorredijk op 13 feb 1825. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wietske Durks, geb. te Opsterland op 8 sep 1849, ovl. (61 jaar oud) te Opsterland op 29 nov 1910, tr. (23 jaar oud) te Opsterland op 23 jan 1873 met Jan Pieters ZWERVER, zn. van Auke Melles ZWERVER en Aukje Pieters ZANDBERG. 
  2.  Paulus Durks, geb. te Opsterland op 2 okt 1851, ovl. (66 jaar oud) te Harlingen op 9 apr 1918, volgt IVf
  3.  Klaaske Durks, geb. te Opsterland op 8 dec 1859, ovl. (1 dag oud) te Opsterland op 9 dec 1859. 

Generatie IV

IVa.  Hendrik Wouters DRIJFHOUT, zn. van Wouter Hendriks DRIJFHOUT (IIIa) en Harmina Jans ZUIDERSMA, geb. te Opsterland op 17 sep 1830, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 14 sep 1907, tr. (26 jaar oud) te Schoterland op 17 mei 1857 met Hielkje Hendriks PRINSEN
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wouter Hendriks, geb. te Haskerland op 12 mrt 1858, ovl. (79 jaar oud) te Heerenveen op 28 okt 1937, volgt Va
  2.  Hendrik Hendriks, geb. te Haskerland op 4 okt 1860, ovl. (74 jaar oud) te Schoterland op 8 mei 1935. 
  3.  Jan Hendriks, geb. te Haskerland op 27 nov 1863. 
  4.  Harmina Hendriks, geb. te Haskerland op 14 jan 1865, ovl. (2 maanden oud) te Haskerland op 8 apr 1865. 
  5.  Herman Hendriks, geb. te Haskerland op 25 apr 1866, volgt Vb
  6.  Tietje Hendriks, geb. te Haskerland op 19 okt 1869, tr. (34 jaar oud) te Haskerland op 26 mei 1904 met Klaas de HEIJ

IVb.  Wietze Wouters DRIJFHOUT, zn. van Wouter Hendriks DRIJFHOUT (IIIa) en Harmina Jans ZUIDERSMA, geb. te Opsterland op 28 nov 1835, ovl. (74 jaar oud) te Haskerland op 10 aug 1910, tr. (27 jaar oud) te Haskerland op 17 mei 1863 met Geeske VENEMA
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Wouter Wietzes, geb. te Haskerland op 21 apr 1864, ovl. (2 jaar oud) te Haskerland op 7 jul 1866. 
  2.  Wouter Wietzes, geb. te Haskerland op 1 jan 1867, ovl. (66 jaar oud) te Single op 2 dec 1933. 
  3.  Jeltje Wietzes, geb. te Haskerland op 21 dec 1869. 
  4.  Harmina Wietzes, geb. te Haskerland op 21 nov 1872, tr. (31 jaar oud) te Haskerland op 16 jun 1904 met Johannes BOOMSMA
  5.  Wiebe Wietzes, geb. te Nijehaske op 16 okt 1879, ovl. (54 jaar oud) te Nijehaske op 22 nov 1933. 

IVc.  Jacob Wouters DRIJFHOUT, zn. van Wouter Hendriks DRIJFHOUT (IIIa) en Harmina Jans ZUIDERSMA, geb. te Terwispel (Opsterland) op 2 sep 1844, ovl. (78 jaar oud) te Sneek op 27 aug 1923, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Schoterland op 23 aug 1868 met Joukje DIJKSTRA, geb. in 1842, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Sneek op 30 apr 1875. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Fokeltje Jacobs, geb. in 1869, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Sneek op 13 okt 1872. 
  2.  Gautier Jacobs, geb. te Sneek op 21 okt 1870, ovl. (6 weken oud) te Sneek op 2 dec 1870. 
  3.  Fokelina Jacobs, geb. te Sneek op 11 aug 1872, tr. (30 jaar oud) te Sneek op 14 mei 1903 met Bauke NAUTA
  4.  Harmina Jacobs, geb. te Sneek op 10 mrt 1874. 
  Jacob Wouters DRIJFHOUT, tr. (resp. 31 en 19 jaar oud) (2) te Sneek op 10 mei 1876 met Theunia Eeltjes ALBERDA, dr. van Eeltje Theunis ALBERDA en Aaltje Jelles BOUMA, geb. te Wymbritseradeel op 2 okt 1856. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Eeltje Jacobs, geb. te Sneek op 9 feb 1877. 
  2.  Wouter Jacobs, geb. te Sneek op 17 sep 1879. 
  3.  Wouter Jacobs, geb. te Sneek op 19 feb 1882, ovl. (39 dagen oud) te Sneek op 30 mrt 1882. 
  4.  Alida Jacobs, geb. te Sneek op 7 feb 1883, ovl. (16 jaar oud) te Sneek op 23 mrt 1899. 

IVd.  Wietske Roels DRIJFHOUT, dr. van Roel Hendriks DRIJFHOUT (IIIb) en Trijntje van der VELDE, geb. te Opsterland op 13 jan 1837, ovl. (89 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 6 aug 1926, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Smallingerland op 23 mei 1862 met Jeen Jelles de VRIES, zn. van Jelle Teekes de VRIES en Geeske Jakobus POOL, geb. te Opeinde (Smallingerland) op 24 jan 1839, boerenknecht, ovl. (55 jaar oud) te Suameer (Tietjerksteradeel) op 15 jul 1894. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jelle Jeens de, geb. te Tietjerksteradeel op 25 okt 1863, ovl. (55 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 4 dec 1918, tr. (resp. 23 en 38 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 7 mei 1887 met Aaltje LIST, dr. van Hendrik Jan LIST en Janke Geeuwkes SPOELSTRA, geb. te Achtkarspelen op 31 jul 1848, ovl. (52 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 16 mrt 1901. 
  2.  Roel Jeens de, geb. te Tietjerksteradeel op 16 nov 1866, ovl. (61 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 5 feb 1928, volgt Vc
  3.  Trijntje Jeens de, geb. te Tietjerksteradeel op 30 nov 1869. 
  4.  Eelke Jeens de, geb. te Tietjerksteradeel op 26 mrt 1873. 
  5.  Jantje Jeens de, geb. te Tietjerksteradeel op 12 jun 1877, ovl. (47 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 21 mei 1925, volgt Vd

IVe.  Freerk Jacobs DRIJFHOUT, zn. van Jacob Hendriks DRIJFHOUT (IIIc) en Sietske Oenest LOOPSTRA, geb. te Opsterland op 18 nov 1848, ovl. (80 jaar oud) te Haskerland op 14 mei 1929, tr. (30 jaar oud) te Haskerland op 17 aug 1879 met Sjoukje Tjeerds MUURLING
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Siebe Freerks, geb. in 1890, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Haskerland op 19 jan 1891. 
  2.  Siebe Freerks, geb. te Schoterland op 29 mrt 1893. 
  3.  Tjeerd Freerks, geb. te Franekeradeel op 21 apr 1883. 
  4.  Oene Freerks, geb. te Haskerland op 25 jun 1894. 
  5.  Sietske Freerks, geb. te Schoterland op 29 mrt 1893. 

IVf.  Paulus Durks DRIJFHOUT, zn. van Durk Hendriks DRIJFHOUT (IIIe) en Maria Paulus ALSTEIN, geb. te Opsterland op 2 okt 1851, ovl. (66 jaar oud) te Harlingen op 9 apr 1918, tr. (25 jaar oud) te Sneek op 13 mei 1877 met Klaaske OLIJ
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Durk Paulus, geb. te Gaasterland op 2 jun 1878. 
  2.  Pietertje Paulus, geb. te Gaasterland op 25 jun 1880. 
  3.  Pier Paulus, geb. te Harlingen op 25 okt 1884. 
  4.  Maria Paulus, geb. te Harlingen op 30 jan 1887, ovl. (48 jaar oud) te Franekeradeel op 13 okt 1935. 

Generatie V

Va.  Wouter Hendriks DRIJFHOUT, zn. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IVa) en Hielkje Hendriks PRINSEN, geb. te Haskerland op 12 mrt 1858, ovl. (79 jaar oud) te Heerenveen op 28 okt 1937, tr. (31 jaar oud) te Haskerland op 2 jun 1889 met Dorothea Wilhelmina Elisabeth van der LAAN
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Catharina Poppolina Wouters, geb. te Haskerland op 10 jul 1890, tr. (25 jaar oud) te Haskerland op 9 apr 1916 met Pieter HUISMAN
  2.  Hendrik Wouters, geb. te Haskerland op 12 aug 1891. 
  3.  Maria Juliana Wouters, geb. te Haskerland op 23 mei 1893. 
  4.  Janna Wouters, geb. te Haskerland op 5 mei 1895. 
  5.  Jan Wouters, geb. te Haskerland op 17 aug 1896. 
  6.  Roelofje Wouters, geb. te Haskerland op 12 dec 1898. 

Vb.  Herman Hendriks DRIJFHOUT, zn. van Hendrik Wouters DRIJFHOUT (IVa) en Hielkje Hendriks PRINSEN, geb. te Haskerland op 25 apr 1866, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 15 mei 1892 met Carolina STEENHUIS, dr. van Egbert STEENHUIS en IJdegien MEIJER, geb. te Assen op 6 dec 1867. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Hermans, geb. te Assen op 21 jul 1894. 
  2.  Egbert Hermans, geb. te Assen op 17 apr 1897. 
  3.  Wouter Hermans, geb. te Assen op 2 apr 1900, ovl. (1 jaar oud) te Assen op 9 jul 1901. 
  4.  Ida Hermans, geb. te Assen op 14 jul 1902. 

Vc.  Roel Jeens de VRIES, zn. van Jeen Jelles de VRIES en Wietske Roels DRIJFHOUT (IVd), geb. te Tietjerksteradeel op 16 nov 1866, ovl. (61 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 5 feb 1928, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 1 jun 1893 met Lykeltje SIKKEMA, dr. van Sikke SIKKEMA en Jitske HEDDEMA, geb. te Smallingerland op 7 apr 1870. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Levenloos kind, geb. te Tietjerksteradeel op 29 jan 1894, ovl. te Tietjerksteradeel op 29 jan 1894. 
  2.  Jeen de, geb. te Tietjerksteradeel op 3 feb 1895, ovl. (25 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 3 apr 1920, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 17 mei 1919 met Harmina HIDDEMA, geb. te Tietjerksteradeel op 7 apr 1894. 
  3.  Sikke de, geb. te Tietjerksteradeel op 17 sep 1897. 
  4.  Jelle de, geb. te Suameer op 1 dec 1907, ovl. (61 jaar oud) te Drachten op 13 dec 1968, volgt VI

Vd.  Jantje Jeens de VRIES, dr. van Jeen Jelles de VRIES en Wietske Roels DRIJFHOUT (IVd), geb. te Tietjerksteradeel op 12 jun 1877, ovl. (47 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 21 mei 1925, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 31 jan 1903 met Teunis BOELENS, geb. circa 1875. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jeen, geb. circa 1904, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 7 sep 1921. 

Generatie VI

VI.  Jelle de VRIES, zn. van Roel Jeens de VRIES (Vc) en Lykeltje SIKKEMA, geb. te Suameer op 1 dec 1907, bakker, ovl. (61 jaar oud) te Drachten op 13 dec 1968, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Smallingerland op 12 mei 1934 met Hiltje de BOER, geb. te Oudega op 7 feb 1909, ovl. (93 jaar oud) te Drachten op 4 sep 2002. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jitske de, geb. te Smallingerland op 26 sep 1935, ovl. (62 jaar oud) te Bergum op 23 jan 1998, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Smallingerland op 23 dec 1958, (gesch. op 18 jan 1972) met Jacob BROUWER, geb. te Achtkarspelen op 1 mrt 1935, tr. (resp. 37 en 41 jaar oud) (2) te Achtkarspelen op 28 dec 1972 met Binne HOOGSTINS, geb. te Garijp op 14 aug 1931, metaalarbeider, ovl. (42 jaar oud) te Achtkarspelen op 4 nov 1973.