Parenteel van Sibbele Siebolts Drijfhout per generatie.
Parenteel van Sibbele Siebolts Drijfhout per generatie.

Generatie I

I.  Sibbele Siebolts Drijfhout, geb. te Balk, kerk.huw. op 13 mrt 1682 met Siets Tjaards
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Siebolt Sibbeles, geb. te Balk op 17 aug 1702, volgt II

Generatie II

II.  Siebolt Sibbeles Drijfhout, (zn. van I), geb. te Balk op 17 aug 1702, otr. te Balk op 20 dec 1727 met Marike Hanses
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Hans Siebolts, geb. te Balk op 15 apr 1742, volgt III

Generatie III

III.  Hans Siebolts Drijfhout, (zn. van II), geb. te Balk op 15 apr 1742, wagenmaker, kerk.huw. te Balk op 17 mei 1778 met Tjeerdje Tjerks Halbes
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Halbe Hanses, geb. te Balk op 30 mei 1783, volgt IV

Generatie IV

IV.  Halbe Hanses Drijfhout, (zn. van III), geb. te Balk op 30 mei 1783, meester wagenmaker te Balk, ovl. te Balk op 13 jun 1844, kerk.huw. (1) te Balk op 13 mei 1804 met Bregtje Tjerks Wildeboer, dr. van Tjeerk Pijtters Wildeboer en Johanna Hendriks, geb. te Balk op 24 jan 1779, ovl. te Balk op 2 jul 1814. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hans Halbes, geb. te Balk op 28 okt 1804, volgt Va
  2.  Pieter Halbes, geb. circa 1808, volgt Vb
  3.  Siebolt Halbes, geb. circa 1811, volgt Vc
  4.  Johanna Halbes, geb. te Gaasterland op 13 okt 1812, ovl. te Gaasterland op 20 jun 1885, tr. te Gaasterland op 22 jan 1832 met Jan Hendriks Doele, zn. van Hendrik Willems Doele en Hielkje Hendriks Overal, geb. te Drachten circa 1808, ovl. te Gaasterland op 23 feb 1885. 

  Halbe Hanses Drijfhout, tr. (2) te Gaasterland op 7 mei 1815 met Akke Piers Hornstra, dr. van Pier Gerrits en Fetje Jelles Hornstra, geb. te Nieuwehorne in okt 1777, ovl. te Gaasterland op 31 dec 1826. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tjettje Halbes, geb. te Gaasterland op 15 apr 1816, ovl. te Utingeradeel op 11 nov 1882. 
  2.  Martjen Halbes, geb. te Gaasterland op 31 okt 1818, ovl. op 23 feb 1840. 

Generatie V

Va.  Hans Halbes Drijfhout, (zn. van IV), geb. te Balk op 28 okt 1804, ged. te Balk op 28 okt 1804, zilversmidskencht (1827), ovl. te Balk op 26 aug 1849, tr. (1) te Balk op 29 apr 1827 met Wietske Stoffels Tromp, geb. te Woudsend (Wymbritseradeel) op 25 jul 1805, ovl. te Balk op 15 mrt 1828. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Bregtje Hanses, geb. te Gaasterland op 13 feb 1828. 

  Hans Halbes Drijfhout, tr. (2) te Gaasterland op 14 jun 1829 met Grietje Alberts Stuurhaan, geb. te Joure op 13 jun 1792, ged. te Joure op 22 jul 1792, ovl. te Balk op 26 aug 1849. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Bregtje Hanses, geb. te Gaasterland op 21 aug 1829, ovl. te Gaasterland op 28 okt 1829. 
  2.  Halbe Hanses, geb. te Gaasterland op 19 okt 1830, volgt VIa
  3.  Albert Hanses, geb. te Gaasterland op 7 sep 1832, ovl. te Joure op 7 jan 1910. 
  4.  Bregtje Hanses, geb. te Gaasterland op 25 jan 1834, ovl. te Gaasterland op 19 dec 1886. 
  5.  Hendrik Hanses, geb. op 13 aug 1836, ovl. te Gaasterland op 14 aug 1836. 

Vb.  Pieter Halbes Drijfhout, (zn. van IV), geb. circa 1808, ovl. te Gaasterland op 27 dec 1863, tr. te Lemsterland op 25 apr 1830 met Harmke Scholtes Sijtsma, geb. circa 1810, ovl. te Balk op 10 jan 1854. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Bregtje Pieters, geb. te Gaasterland op 6 nov 1831, ovl. te Gaasterland op 24 aug 1868, tr. te Gaasterland op 13 sep 1857 met Jacob Eiberts Hoekstra
  2.  Scholte Pieters, geb. te Gaasterland op 12 okt 1833, volgt VIb
  3.  Sijbrigje Pieters, geb. te Gaasterland op 4 jan 1836, ovl. te Gaasterland op 13 mrt 1889, tr. te Gaasterland op 15 mei 1864 met Sjirk Gosses Haga
  4.  Halbe Pieters, geb. te Gaasterland op 19 mei 1838, ovl. te Gaasterland op 18 jul 1862. 
  5.  Jurjen Pieters, geb. te Gaasterland op 11 nov 1841, ovl. te Gaasterland op 28 mrt 1872. 
  6.  Antje Pieters, geb. te Gaasterland op 6 jan 1844, ovl. te Gaasterland op 18 apr 1873, tr. te Gaasterland op 12 mei 1867 met Bauke Klazes Betsema
  7.  Tjettje Pieters, geb. te Gaasterland op 12 mrt 1847, ovl. te Leeuwarden op 20 dec 1896. 
  8.  Hans Pieters, geb. te Gaasterland op 22 feb 1850, ovl. te Gaasterland op 11 mei 1875. 

Vc.  Siebolt Halbes Drijfhout, (zn. van IV), geb. circa 1811, ovl. te Leeuwarden op 28 mei 1899, tr. te Haskerland op 22 apr 1838 met Aukje Piers Lusthof, dr. van Pier Ages Lusthof en Jetske Rienks, geb. te Joure op 25 mrt 1816. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Bregtje Siebolts, geb. te Haskerland op 19 mrt 1839, ovl. te Haskerland op 5 okt 1915, tr. te Haskerland op 15 mei 1864 met Pier Kornelis Postma
  2.  Pier Siebolts, geb. te Haskerland op 22 mei 1841, volgt VIc
  3.  Jetske Siebolts, geb. te Haskerland op 5 sep 1843, tr. te Haskerland op 11 okt 1866 met Harko Jacobs Doedens
  4.  Halbe Siebolts, geb. te Haskerland op 18 okt 1845, ovl. te Leeuwarden op 31 mei 1919, tr. (1) te Leeuwarden op 30 dec 1868 met Akke de Vries, tr. (2) te Leeuwarden op 20 jun 1877 met Bregtje Kloeze
  5.  Hans Siebolts, geb. te Haskerland op 13 jul 1847, ovl. te Veenhuizen op 29 mrt 1918. 
  6.  Age Siebolts, geb. te Haskerland op 7 mrt 1850, tr. te Leeuwarden op 30 mei 1874 met Idske Wolda
  7.  Pieter Siebolts, geb. te Haskerland op 17 dec 1852. 

Generatie VI

VIa.  Halbe Hanses Drijfhout, (zn. van Va), geb. te Gaasterland op 19 okt 1830, ovl. te Gaasterland op 2 apr 1881, tr. te Gaasterland op 5 nov 1854 met Sybrigje Willems de Jong
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Hans Halbes, geb. te Gaasterland op 24 sep 1855. 
  2.  Willem Halbes, geb. te Gaasterland op 5 mrt 1857. 
  3.  Jan Halbes, geb. te Gaasterland op 12 nov 1858. 
  4.  Grietje Halbes, geb. te Gaasterland op 5 okt 1860. 
  5.  Eelke Halbes, geb. te Gaasterland op 26 jan 1865, ovl. te Gaasterland op 25 mei 1866. 
  6.  Eelke Halbes, geb. te Gaasterland op 31 jan 1867, ovl. te Gaasterland op 14 jan 1870. 
  7.  Eelke Halbes, geb. te Gaasterland op 18 okt 1872, ovl. te Gaasterland op 24 mei 1878. 

VIb.  Scholte Pieters Drijfhout, (zn. van Vb), geb. te Gaasterland op 12 okt 1833, ovl. te Gaasterland op 6 jul 1900, tr. te Gaasterland op 9 mei 1869 met Jantje Johannes Trinks
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter Scholtes, geb. te Gaasterland op 20 nov 1870. 
  2.  Annigje Scholtes, geb. te Gaasterland op 29 okt 1873, ovl. te Gaasterland op 3 feb 1878. 

VIc.  Pier Siebolts Drijfhout, (zn. van Vc), geb. te Haskerland op 22 mei 1841, ovl. te Leeuwarden op 26 jan 1893, tr. te Leeuwarden op 15 mei 1867 met Anna Alet Dollé
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Christiaan Piers, geb. te Rauwerderhem op 18 jan 1871, ovl. te Leeuwarden op 5 sep 1896. 
  2.  Sijbolt Piers, geb. circa 1876, ovl. te Leeuwarden op 24 aug 1904, tr. te Leeuwarden op 21 jun 1902 met Bontje Smits
  3.  Halbe Piers, geb. circa 1880, ovl. te Leeuwarden op 24 aug 1940, tr. te Leeuwarden op 12 feb 1910 met Christina Geertruida van der Berg