Parenteel van Johannes Pieters Drijfhout per generatie.
Parenteel van Johannes Pieters Drijfhout per generatie.

Generatie I

I.  Johannes Pieters Drijfhout, tr. met Roeltje Attes
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Johannes, geb. te Heerenveen circa 1782, volgt IIa
  2.  Jeltje Johannes, tr. met Foeke Gabes
  3.  Ate Johannes, geb. te Leeuwarden in 1785, volgt IIb
  4.  Gerben Johannes, geb. circa 1787, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Pieter Johannes Drijfhout, (zn. van I), geb. te Heerenveen circa 1782, zaagmolenaarsknecht, ovl. te Deinum op 31 dec 1818, kerk.huw. te Deinum op 1 jun 1804 met Eeke Berends, geb. circa 1776, ovl. te Marssum (Menaldumadeel) op 10 mrt 1816. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Aaltje Pieters, geb. te Schenkengans (Groningen) circa 1817, volgt IIIa

IIb.  Ate Johannes Drijfhout, (zn. van I), geb. te Leeuwarden in 1785, pottenbakkersknecht te Lemmer, ovl. te Lemmer op 15 dec 1830, tr. met Jeltje Jisses Leertouwer, geb. circa 1788, ovl. te Lemmer op 12 jan 1829. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Johannes Ates, geb. te Schoterland op 13 jan 1822, volgt IIIb

IIc.  Gerben Johannes Drijfhout, (zn. van I), geb. circa 1787, ovl. te Het Meer op 28 dec 1827, tr. te Haskerland op 5 sep 1811 met Trijntje Johannes de Jong
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aaltje Gerbens, geb. te Haskerland op 25 feb 1812. 
  2.  Johannes Gerbens, geb. te Schoterland op 29 okt 1813, ovl. te Heerenveen op 28 jul 1815. 
  3.  Johannes Gerbens, geb. te Schoterland op 6 mrt 1817, ovl. te Schoterland op 9 feb 1832. 
  4.  Sjouke Gerbens, geb. te Schoterland op 29 jun 1819. 
  5.  Pieter Gerbens, geb. te Schoterland op 24 nov 1821. 
  6.  Jan Gerbens, geb. te Schoterland op 2 jul 1824, ovl. te Schoterland op 20 nov 1826. 
  7.  Jan Gerbens, geb. te Schoterland op 26 okt 1827, ovl. te Schoterland op 11 aug 1828. 
  8.  Willem Gerbens, geb. circa 1829, ovl. te Leeuwarden op 13 nov 1835. 

Generatie III

IIIa.   Aaltje Pieters Drijfhout, (dr. van IIa), geb. te Schenkengans (Groningen) circa 1817, ovl. te Nijehaske op 25 jun 1880, relatie met Kerst Siebes Schaaf, zn. van Siebe Kerstes Schaaf en Akke Pieters Ponne, geb. te Benedenknijpe op 6 apr 1805, ged. te Benedenknijpe op 21 apr 1805, tuinier Benedenknijpe (1838), marktmeester Heerenveen (1851), veldwachter Heerenveen (1847), ovl. te Schoterland op 13 jan 18551
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Siebe Kerstes, geb. te Benedenknijpe op 13 sep 1838. 
  2.  Willem Kerstes, geb. te Heerenveen op 29 jun 1847, ovl. te Schoterland op 9 okt 1858. 
  3.  Levenloos kind, geb. te Heerenveen op 30 mrt 1850, ovl. te Schoterland op 30 mrt 1850. 
  4.  Eeke Kerstes, geb. te Heereneveen op 12 dec 1851, volgt IV

IIIb.  Johannes Ates Drijfhout, (zn. van IIb), geb. te Schoterland op 13 jan 1822, kleermaker, ovl. te Leeuwarden op 10 mrt 1884, tr. te Leeuwarden op 52 1850 met Gezina Ultzen, dr. van Christiaan Ultzen en Antje Ringnalda, geb. te Leeuwarden op 22 apr 1822, ovl. te Leeuwarden op 29 jan 1881. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Anna Catharina Johannes, geb. te Leeuwarden op 8 dec 1857, tr. te Leeuwarden op 21 mei 1881 met Gerlof Hempenius, zn. van Petrus Jacob Hempenius en Jantje Sinia, geb. te Leeuwarden op 7 feb 1856. 

Generatie IV

IV.   Eeke Kerstes Schaaf, (dr. van IIIa), geb. te Heereneveen op 12 dec 1851, tr. te Schoterland op 14 jun 18742 met Bauke Sybrens Zondervan, zn. van Sybren Cornelis Zondervan en Klaske Hendriks Heslinga, geb. circa 1850, ovl. te Leeuwarden op 14 jan 1918. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Siebren Baukes, geb. te Leeuwarden op 5 apr 1875. 
  2.  Karst Baukes, geb. te Leeuwarden op 8 dec 1876. 
  3.  Hendrik Willem Baukes, geb. te Leeuwarden op 28 okt 1878, ovl. te Leeuwarden op 5 jan 1915. 
  4.  Aaltje Baukes, geb. te Leeuwarden op 26 mrt 1880, ovl. te Leeuwarden op 20 mei 1890. 
  5.  Klaas Baukes, geb. te Leeuwarden op 28 dec 1881. 
  6.  Klaas Baukes, geb. te Leeuwarden op 19 mei 1884, ovl. te Leeuwarden op 25 sep 1904. 
  7.  Frederikus Baukes, geb. te Leeuwarden op 4 jul 1886. 
  8.  Klaske Baukes, geb. te Leeuwarden op 31 dec 1887. 
  9.  Aaltje Baukes, geb. te Leeuwarden op 13 mei 1891. 
 Bronnen: 

1. Ooststellingwerf 1884, nr. 124., Overlijden 

2. Akte 63, Huwelijk