Verwante families


Bij een aantal (min of  meer) verwante families heb ik wat nader onderzoek gedaan en de resultaten daarvan zijn gedeeltelijk verwerkt bij de Familie Ponne, maar in de afdeling Verwante families zijn de genealogieŽn van deze families nog eens apart en integraal weergegeven:

- Braunius

- Douwenga (Haskerland, Schoterland en Aengwirden)

- Drijfhout (verschillende Friese gemeenten)

- Uilke Hoites (Drijfhout) Harlingen

 - Berend Koops (Drijfhout) Heerenveen

 - Anne Sipkes (Drijfhout) Leeuwarderadeel

 - Sibbele Siebolts Drijfhout (Balk)

 -  Durk Hendriks (Drijfhout) Schoterland, Aengwirdenen en Wonseradeel

 -  Ulke Jelles (Drijfhout) uit Lemmer, Stellingwerven, Doniawerstal, Wymbritseradeel en Sneek

 -  Johannes Pieters Drijfhout uit Schoterland en Leeuwarden

 -  Jurjen Hettes (Drijfhout) uit Sneek, Bolsward, en Workum 

 -  Jan Annes (Drijfhout) uit Grouw, Utingeradeel en Opsterland

 -  Sjoerd Fopkes (of Annes) Drijfhout uit Zwaagwesteinde, Leeuwarden en  Sneek

 -  Willem Everts (Drijfhout) Noordwolde

 -  Wouter Hendriks Drijfhout Opsterland, Haskerland, Sneek

- Ten Hoeve :   

Hilbert Jacobs (Ten Hoeve) (Hoeve1)

   (Wanneperveen, Haskerland, Aengwirden,   Nijeveen, Meppel, Ruinerwold, Havelte, Avereest)         -  

Jacob Pieters (ten Hoeve) (Hoeve2)

    (Giethoorn, Aengwirden, Schoterland, Haskerland)

- Ketellapper        

- Klaren (Giethoorn, Haskerland, Schoterland en Aengwirden)

- Klomp(e)(maker) (Giethoorn, Schoterland, Haskerland, Aengwirden)

 

- Knobbe (Belt-Schutsloot, Haskerland, Aengwirden, Schoterland)

   (met dank aan Rita Veeken - Ritsma en heel veel dank aan Henk E. Knobbe uit Den Haag)

- Krikke (Giethoorn, Friesland, Drenthe, Overijssel)

- Mast (Steenwijk, Steenwijkerwold, Haskerland en Aengwirden)

- Moed (Giethoorn, Haskerland, Schoterland en Aengwirden)

  Dit is de familie van een van mijn betovergrootmoeder van vaderskant Jantje Beenes   Moed.

- Noppert (Kalenberg, Haskerland, Avereest, Ambt Hardenberg)

- Pijlman (Kalenberg/Oldemarkt/Haskerland/Schoterland/Aengwirden)

- Smink (Giethoorn)

- Steenbergen (Wanneperveen)

- De Vries (Wanneperveen)

  Dit is de familie van mijn grootmoeder van vaders kant Wichertje de Vries.

- Wagenaar (Schoterland en Lemsterland)