Parenteel van Jan Dirks Claaren per generatie.
Parenteel van Jan Dirks Claaren per generatie.

Generatie I

I.  Jan Dirks CLAAREN, kerk.huw. (1) te Giethoorn op 26 dec 1668 met Lummechien HERMS
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Dirk Jans KLAREN, geb. circa 1675, kerk.huw. (ongeveer 23 jaar oud) te Giethoorn op 18 sep 1698 met Hendrikje KORNELIS
  2.  Aaltje Jans KLAREN, geb. circa 1680, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Giethoorn op 30 jan 1701 met Gerrit Wiegers KRUIS, zn. van Wijcher Gerrits KRUIS en Lammechien JANS, geb. circa 1675. 
  3.  Wieger Jans KLAREN, geb. circa 1685, volgt II
  4.  Hendrik Jans KLAREN, geb. circa 1685, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Giethoorn op 21 apr 1710 met Trijntje PIETERS, geb. circa 1690. 
  5.  Jan Jans KLAREN, geb. circa 1685, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Giethoorn op 24 apr 1712 met Maartje PIETERS
  Jan Dirks CLAAREN, kerk.huw. (2) te Giethoorn op 1 apr 1694 met Hilligjen SIJBRANDS

Generatie II

II.  Wieger Jans KLAREN, zn. van Jan Dirks CLAAREN (I) en Lummechien HERMS, geb. circa 1685, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) te Giethoorn op 2 feb 1710 met Aafje Wolters BAAS, dr. van Wolter Koops BAAS en Grietien HENDRIKS. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wolter Wiegers, geb. circa 1724, volgt IIIa
  2.  Wieger Wiegers, geb. circa 1720, volgt IIIb
  3.  Jan Wiegers, ged. DG te Giethoorn op 27 mrt 1739, volgt IIIc

Generatie III

IIIa.  Wolter Wiegers KLAREN, zn. van Wieger Jans KLAREN (II) en Aafje Wolters BAAS, geb. circa 1724, ged. te Giethoorn (dgz) op 18 jun 1741, otr. te Giethoorn op 6 nov 1748, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en 26 jaar oud) te Giethoorn op 24 jan 1748 met Jantje Koops HOGERWEG, dr. van Koop Jacobs HOGERWEG, geb. te Giethoorn op 6 apr 1721, ged. te Giethoorn (dgz) op 14 jan 1749. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Wieger Wolters, geb. circa 1748, ged. DG te Giethoorn op 3 feb 1771, kerk.huw. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Giethoorn op 28 nov 1773 met Femmigje Hendriks DIKKERT, geb. circa 1748, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Schoterland op 29 apr 1821. 
  2.  Jan Wolters, geb. circa 1752, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Tjalleberd op 13 jun 1827, volgt IVa
  3.  Koop Wolters, geb. circa 1753, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Talleberd op 30 mrt 1807, volgt IVb
  4.  Aafje Wolters, ged. te Giethoorn (Zuid) Dg op 29 jan 1775, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) in 1794, volgt IVc

IIIb.  Wieger Wiegers KLAREN, zn. van Wieger Jans KLAREN (II) en Aafje Wolters BAAS, geb. circa 1720, ged. te Giethoorn (Zuid) Dg op 21 jul 1742, turfmaker te Giethoorn, otr. te Giethoorn op 25 sep 1744, kerk.huw. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Giethoorn op 11 okt 1744 met Leentje Jans KRUIS, geb. circa 1720. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aafje Wiegers (Ave), geb. te Giethoorn circa 1743, volgt IVd
  2.  Wieger Wiegers, geb. te Giethoorn circa 1745, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Giethoorn op 26 apr 1822, volgt IVe
  3.  Aaltje Wiegers, geb. te Giethoorn op 1 mei 1753, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 15 dec 1813, volgt IVf
  4.  Jan Wiegers, geb. te Giethoorn circa 1754, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Giethoorn op 2 feb 1817, volgt IVg

IIIc.  Jan Wiegers KLAREN, zn. van Wieger Jans KLAREN (II) en Aafje Wolters BAAS, ged. DG te Giethoorn op 27 mrt 1739, otr. te Giethoorn op 17 okt 1738, kerk.huw. (Willempje ongeveer 24 jaar oud) te Giethoorn op 2 nov 1738 met Willempje KIERS, geb. circa 1714, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Sint-Johannesga circa 1784, (Willempje otr. (1) te Giethoorn op 14 apr 1729, kerk.huw. (ongeveer 15 jaar oud) te Giethoorn op 8 mei 1729 met Jan Floris POORTE, zn. van Floris POORTE.). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Wieger Jans, geb. te Giethoorn in 1739, ged. te Giethoorn op 9 sep 1739, ovl. (ongeveer 7 maanden oud) te Giethoorn op 27 aug 1739. 
  2.  Wieger Jans, geb. te Giethoorn in 1740, ged. te Giethoorn op 17 jun 1740, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Giethoorn op 16 sep 1744. 
  3.  Wieger Jans, geb. te Giethoorn in 1744, ged. te Giethoorn op 16 aug 1744, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Giethoorn op 16 sep 1744. 
  4.  Wieger Jans, geb. te Giethoorn in 1745, ged. te Giethoorn op 12 sep 1745, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Giethoorn op 21 sep 1745. 
  5.  Wieger Jans, geb. te Giethoorn in 1747, ged. te Giethoorn op 20 aug 1747, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Giethoorn op 8 sep 1747. 
  6.  Aafje Jans, geb. te Giethoorn in 1749, ged. te Giethoorn op 30 mrt 1749, relatie met Tjerk Jans GREVELING
  7.  Wieger Jans, geb. te Giethoorn in 1751, ged. te Giethoorn op 18 jul 1851, ovl. (ongeveer 11 maanden oud) te Giethoorn op 12 dec 1751. 
  Willempje KIERS, tr. (1) met Jan Floris POORTE
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijntje Jans, geb. te Giethoorn in 1730, ged. te Giethoorn op 19 feb 1730, ovl. (ongeveer 5 maanden oud) te Giethoorn op 19 jun 1730. 
  2.  Floris Jans, geb. te Giethoorn in 1731, ged. te Giethoorn op 29 apr 1731, kerk.huw. (ongeveer 20 jaar oud) te Giethoorn op 10 okt 1751 met Jantje LUBBERS
  3.  Jacob Jans, geb. te Giethoorn in 1733, ged. te Giethoorn op 30 aug 1733, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) te Giethoorn op 12 sep 1733. 

Generatie IV

IVa.  Jan Wolters KLAREN, zn. van Wolter Wiegers KLAREN (IIIa) en Jantje Koops HOGERWEG, geb. circa 1752, turfmaker (1816), veenwerker (1823), turfmaker, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Tjalleberd op 13 jun 1827, kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 21 jaar oud) te Tjalleberd op 29 apr 1792 met Elisabeth (Lijsbet) JANS, geb. circa 1771, veenwerkster (1827), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Tjalleberd op 11 okt 1827. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jantje Jans, geb. te Tjalleberd op 8 mrt 1795, ovl. (31 jaar oud) te Aengwirden op 23 dec 1826, volgt Va
  2.  Wolter Jans, geb. te Tjalleberd op 2 jun 1797, ovl. (73 jaar oud) te Aengwirden op 30 dec 1870, volgt Vb
  3.  Jantje Jans, geb. te Tjalleberd in 1800, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Aengwirden op 21 apr 1874, tr. (resp. ongeveer 31 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 1 mei 1831 met Wieger Klazes HOEN, zn. van Klaas HOEN en Grietje LUITES, geb. te Haske op 23 feb 1806, veenwerker. 
  4.  Wieger Jans, geb. te Tjalleberd circa 1803, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Aengwirden op 8 jan 1887. 
  5.  Jan Jans, geb. te Tjalleberd op 27 apr 1808, ovl. (62 jaar oud) te Tjalleberd op 16 mei 1870, volgt Vc
  6.  Koop Jans, geb. te Tjalleberd circa 1811, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Aengwirden op 16 jan 1874. 
  7.  Hendrik Jans, geb. te Tjalleberd op 20 jan 1816, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 7 jun 1817. 

IVb.  Koop Wolters KLAREN, zn. van Wolter Wiegers KLAREN (IIIa) en Jantje Koops HOGERWEG, geb. circa 1753, ged. DG te Giethoorn op 2 feb 1794, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Talleberd op 30 mrt 1807, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en 24 jaar oud) te Terband op 25 nov 1787 met Fokje Nutters de VRIES, dr. van Nutte Fokkes ROORDA en Maria (Marijke) ALBERTS, geb. te Drachten op 12 nov 1763, veenwerkster te Tjalleberd, winkelierster, ovl. (68 jaar oud) te Tjalleberd op 13 aug 1832, (Fokje Nutters de kerk.huw. (resp. 47 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Tjalleberd op 23 dec 1810 met Thijs Harmens DRENT.). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jantje Koops, geb. te Tjalleberd circa 1789, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Terband op 15 jul 1847, volgt Vd
  2.  Maria Koops (Marijke), geb. te Tjalleberd op 11 sep 1790, ovl. (31 jaar oud) te Giethoorn op 22 aug 1822, volgt Ve
  3.  Aafke Koops, geb. te Tjalleberd op 19 nov 1792, ovl. (77 jaar oud) te Aengwirden op 1 jul 1870, volgt Vf
  4.  Wolter Koops, geb. te Tjalleberd op 24 dec 1794, ovl. (92 jaar oud) te Aengwirden op 26 dec 1886, volgt Vg
  5.  Grietje Koops, geb. te Tjalleberd op 13 mrt 1797, ovl. (32 jaar oud) te Joure op 13 aug 1829, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Haskerland op 9 jun 1821 met Sytze Pieters de VRIES, zn. van Pieter Aukes de VRIES en Afke Sytzes SYTSMA, geb. te Broek bij Joure op 22 okt 1791, ged. te Goingarijp op 4 dec 1791, ovl. (72 jaar oud) te Haskerland op 27 okt 1863. 
  6.  Wieger Koops, geb. te Tjalleberd op 2 feb 1799, ovl. (48 jaar oud) te Tjalleberd op 15 jul 1847, volgt Vh
  7.  Geesje Koops, geb. circa 1803, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Aengwirden op 27 okt 1834, tr. (resp. ongeveer 24 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 6 jan 1827 met Geert Hendriks ten BOOM, zn. van Hendrik Hendriks ten BOOM en Lammigjen Jans PEN, geb. te Blokzijl [Duitsland] op 20 apr 1800, ovl. (61 jaar oud) te Aengwirden op 8 apr 1862. 

IVc.  Aafje Wolters KLAREN, dr. van Wolter Wiegers KLAREN (IIIa) en Jantje Koops HOGERWEG, ged. te Giethoorn (Zuid) Dg op 29 jan 1775, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) in 1794, kerk.huw. (resp. ongeveer 6 en ongeveer 4 jaar oud) te Sint-Johannesga op 18 nov 1781 met Lubbert Volkens OOM, zn. van Volken Jans OOM en Gode (Gauda) Lubberts, ged. DG te Knijpe in 1777, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 1818, (Lubbert Volkens kerk.huw. (1) te Sint-Johannesga op 20 nov 1774 met Hiltje Johannes KELDERHUIS.), (Lubbert Volkens kerk.huw. (ongeveer 20 jaar oud) (3) te Sint-Johannesga op 26 mrt 1797 met Annigjen Jans.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Volkert Lubberts, geb. te Sint-Johannesga op 29 jul 1783, ovl. (59 jaar oud) te Schoterland op 15 okt 1842, volgt Vi
  2.  Jantje Lubberts, geb. circa 1787, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Schoterland op 20 feb 1817, kerk.huw. (ongeveer 21 jaar oud) te Sint-Johannesga op 18 apr 1808 met Luite Harmens MEIR
  3.  Grietje Lubberts, geb. circa 1791, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Schoterland op 13 sep 1827, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Schoterland op 9 jun 1822 met Gerrit Koops SCHIEVING
  4.  Feikjen Lubberts, tr. te Schoterland op 30 mrt 1817 met Johannes Beerends SIX
  5.  Roelofjen Lubberts, volgt Vj

IVd.  Aafje Wiegers (Ave) KLAREN, dr. van Wieger Wiegers KLAREN (IIIb) en Leentje Jans KRUIS, geb. te Giethoorn circa 1743, ged. DG te Giethoorn op 31 jan 1768, otr. te Giethoorn op 28 okt 1768, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) te Giethoorn op 13 nov 1768 met Wieger Wiegers KRUIS
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aaltje Wiegers, otr. te Giethoorn op 2 nov 1792, kerk.huw. te Giethoorn op 18 nov 1792 met Hendrik Jochems KLOOSTER, zn. van Jochem Jans KLOOSTER en Jutte Wijchers SCHREUR. 
  2.  Harm Wiegers, geb. te Giethoorn circa 1790, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Giethoorn op 25 jun 1816 met Hendrikje Hendriks SCHIPPER, dr. van Hendrik Coobs (Koops) SCHIPPER en Henderkijn Jacobs KRIKKE, geb. te Giethoorn circa 1789. 

IVe.  Wieger Wiegers KLAREN, zn. van Wieger Wiegers KLAREN (IIIb) en Leentje Jans KRUIS, geb. te Giethoorn circa 1745, ged. DG te Giethoorn op 31 jan 1768, leraar der Doopsgezinde Gemeente Giethoorn-Zuid, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Giethoorn op 26 apr 1822, otr. te Giethoorn op 13 nov 1772, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) te Giethoorn op 29 nov 1772 met Jantien Hendriks SMIT
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leentje Wiegers, geb. te Giethoorn op 15 okt 1773, volgt Vk
  2.  Cornelisje Wiegers, geb. te Giethoorn circa 1775, ged. DG te Giethoorn op 28 jan 1798, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) te Giethoorn voor 1803, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 34 jaar oud) te Giethoorn op 19 feb 1799 met Wolter Harmens PETTER, geb. circa 1765, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Giethoorn in 1827, (Wolter Harmens kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Giethoorn in 1803 met Geertje Jans OTTER, dr. van Jan Tiemens ("kleine Jan") OTTER en Gerrigje DANIŽLS.). 
  3.  Hendrik Wiegers, geb. te Giethoorn op 23 sep 1781, ovl. (85 jaar oud) te Aengwirden op 14 mei 1867, volgt Vl
  4.  Lammigje Wiegers, geb. te Giethoorn op 13 jan 1783, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Giethoorn in 1823, volgt Vm
  5.  Wiegertje Wiegers, geb. te Giethoorn op 28 sep 1785, volgt Vn

IVf.  Aaltje Wiegers KLAREN, dr. van Wieger Wiegers KLAREN (IIIb) en Leentje Jans KRUIS, geb. te Giethoorn op 1 mei 1753, ged. te Giethoorn op 7 feb 1762, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 15 dec 1813, kerk.huw. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Sint-Johannesga op 3 dec 1780 met Harmen Hilberts ten HOEVE, zn. van Hilbert Jacobs ten HOEVE en Geertje Harmens GEERLOF, geb. te Oudehaske in 1756, ged. te Haskerhorne/Oudehaske op 30 mei 1756, veenbaas te Rottum (1812), ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Schoterland op 26 mei 1847, (Harmen Hilberts tr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Sint-Johannesga op 15 dec 1813 met Fokjen (Fockje) HENDRIKS.). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Geertje Harmens, geb. te Rotsterhaule op 26 mrt 1781, ovl. (80 jaar oud) te Weststellingwerf op 10 nov 1861, volgt Vo
  2.  Hilbert Harmens, geb. te Rotsterhaule op 8 nov 1782, ovl. (44 jaar oud) te Schoterland op 14 mei 1827, volgt Vp
  3.  Wieger Harmens, geb. te Rotterdam op 26 nov 1784, ovl. (72 jaar oud) te Aengwirden op 14 nov 1857, volgt Vq
  4.  Leentje Harmens, geb. te Rottum (?) circa 1787, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Schoterland op 18 nov 1855, volgt Vr
  5.  Roelofje Harms, geb. te Rottum op 18 jul 1789, ovl. (71 jaar oud) te Aengwirden op 27 mei 1861, volgt Vs
  6.  Aafjen Harmens, geb. te Rottum op 24 sep 1796, ovl. (71 jaar oud) te Aengwirden op 11 jun 1868, volgt Vt
  Harmen Hilberts ten HOEVE, tr. (2) met Fokjen (Fockje) HENDRIKS, geb. te Oldeholtwolde (Weststellingwerf) circa 1772. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jacob Harmens, geb. te Schoterland circa 1 nov 1814, militair, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Nijmegen op 10 okt 1848. 
  2.  Kleisje Harmens ten HOEVE, geb. te Rottum op 26 mrt 1817, ovl. (73 jaar oud) te Opsterland op 20 jun 1890, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Opsterland op 29 mei 1848 met Ane Jans ANINGA, zn. van Jan Anes ANINGA en Jitske Sytzes TEYEMA, geb. te Opsterland op 5 aug 1820, ovl. (71 jaar oud) te Opsterland op 1 jan 1892. 

IVg.  Jan Wiegers KLAREN, zn. van Wieger Wiegers KLAREN (IIIb) en Leentje Jans KRUIS, geb. te Giethoorn circa 1754, ged. te Giethoorn (Zuid) Dg op 31 jan 1790, arbeider, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Giethoorn op 2 feb 1817, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Sint-Johannesga op 16 dec 1779 met Ydigjen TEES
  Jan Wiegers KLAREN, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) (2) te Sint-Johannesga op 12 aug 1781 met Jantje Hilberts DAM
  Jan Wiegers KLAREN, kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 34 jaar oud) (3) te Sint-Johannesga op 28 jan 1785 met Trijntje Klasen KOK, dr. van Klaas Benen KOK en Grietje Kornelis DOOP, geb. circa 1751, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Giethoorn op 24 mrt 1812. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Grietje Jans, geb. te Giethoorn op 20 okt 1789, ovl. (58 jaar oud) te Aengwirden op 17 mei 1848, volgt Vu
  2.  Klaas Jans, geb. te Giethoorn op 3 nov 1798, ovl. (71 jaar oud) te Armweide (Ruinen) op 28 sep 1870, volgt Vv

Generatie V

Va.  Jantje Jans KLAREN, dr. van Jan Wolters KLAREN (IVa) en Elisabeth (Lijsbet) JANS, geb. te Tjalleberd op 8 mrt 1795, DG, ovl. (31 jaar oud) te Aengwirden op 23 dec 1826, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Aengwirden op 9 feb 1823 met Jan Hendriks ten HOEVE, zn. van Hendrik Harms ten HOEVE en Geertjen Willems HUISMAN, geb. te Wanneperveen op 3 jul 1793, ged. te Wanneperveen op 7 jul 1793, (Jan Hendriks tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (2) te Aengwirden op 6 mei 1828 met Margje Hannes HAXE, dr. van Hannes Jans HAXE en Willempje Jans BAKKER.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Geertje Jans ten HOEVE, geb. te Tjalleberd op 13 aug 1824, ovl. (89 jaar oud) te Emmen op 7 mrt 1914, volgt VIa
  Jan Hendriks ten HOEVE, tr. (2) met Margje Hannes HAXE, geb. te Giethoorn op 20 dec 1800, ged. te Giethoorn op 25 dec 1800. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Jans ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 2 apr 1829. 
  2.  Hanne Jans ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 16 aug 1830. 
  3.  Johannes Jans ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 14 okt 1831. 
  4.  Willempje Jans ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 22 sep 1832. 

Vb.  Wolter Jans KLAREN, zn. van Jan Wolters KLAREN (IVa) en Elisabeth (Lijsbet) JANS, geb. te Tjalleberd op 2 jun 1797, DG, veenwerker, turfmaker (1838), ovl. (73 jaar oud) te Aengwirden op 30 dec 1870, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 2 okt 1824 met Jentje Jans OTTER, dr. van Jan Alberts (OTTER) en Grietje EGBERTS, geb. te Terband op 9 mei 1800, ged. te Tjalleberd op 1 jun 1800, ovl. (69 jaar oud) te Aengwirden op 22 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Wolters, geb. te Tjalleberd op 6 jun 1826, veenwerker Tjalleberd, ovl. (56 jaar oud) te Opsterland op 29 nov 1882, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) te Aengwirden op 23 apr 1859 met Femmigje Martens TROMP, dr. van Marten Pieters TROMP en Geertje Geerts SIMONS, geb. te Luinjeberd op 10 jun 1829. 
  2.  Jan Wolters, geb. te Tjalleberd op 8 feb 1825, ovl. (59 jaar oud) te Haskerland op 4 mei 1884, volgt VIb
  3.  Wieger Wolters, geb. te Luinjeberd op 3 okt 1829, ovl. (5 maanden oud) te Tjalleberd op 10 mrt 1830. 
  4.  Wieger Wolters, geb. te Luinjeberd op 9 dec 1830. 
  5.  Egbert Wolters, geb. te Luinjeberd op 16 feb 1832, volgt VIc
  6.  Koop Wolters, geb. te Luinjeberd op 26 mrt 1835, volgt VId
  7.  Albert Wolters, geb. te Luinjeberd op 28 mrt 1837, ovl. (6 jaar oud) te Aengwirden op 7 mrt 1844. 
  8.  Hendrik Wolters, geb. te Luinjeberd op 28 aug 1838, volgt VIe
  9.  Jan Wolters, geb. te Aengwirden op 31 okt 1841, ovl. (24 jaar oud) te Aengwirden op 10 sep 1866. 

Vc.  Jan Jans KLAREN, zn. van Jan Wolters KLAREN (IVa) en Elisabeth (Lijsbet) JANS, geb. te Tjalleberd op 27 apr 1808, arbeider (1827), veenwerker (1847), ovl. (62 jaar oud) te Tjalleberd op 16 mei 1870, tr. (resp. 38 en 33 jaar oud) te Aengwirden op 21 mrt 1847 met Tjerkjen Klazes OORD, dr. van Klaas OORD en Jacoba Uilkes ROONEMMER, geb. te Rottum in dec 1813, ovl. (56 jaar oud) te Tjalleberd op 17 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Jans, geb. te Tjalleberd op 7 okt 1848, volgt VIf
  2.  Uilke Jans, geb. te Aengwirden op 21 mrt 1852. 
  3.  Elisabeth Jans, geb. te Aengwirden op 20 nov 1855, ovl. (13 jaar oud) te Aengwirden op 27 mei 1869. 

Vd.  Jantje Koops KLAREN, dr. van Koop Wolters KLAREN (IVb) en Fokje Nutters de VRIES, geb. te Tjalleberd circa 1789, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Terband op 15 jul 1847, kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en 25 jaar oud) te Terband op 18 sep 1808 met Roelof Elias de VRIES, zn. van Elias Hendriks de VRIES en Tijsje Jans HAXE, geb. te Giethoorn op 28 okt 1782, ged. te Giethoorn op 3 nov 1782, visser (1824), visser te Tjalleberd (1832), arbeider te Terband (1847), ovl. (75 jaar oud) te Aengwirden op 26 nov 1857. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Thijs Roelofs de, geb. te Haskerdijken op 11 nov 1819, ovl. (44 jaar oud) te Haskerland op 24 jun 1864, volgt VIg
  2.  Fokje Roelofs de, geb. te Tjalleberd op 19 jun 1832, ovl. (29 jaar oud) te Aengwirden op 23 apr 1862, volgt VIh
  3.  Elias Roelofs, geb. te Tjalleberd op 6 jan 1814, ovl. (28 jaar oud) te Oegstgeest op 17 mei 1842. 
  4.  Fredrik Elias de, geb. op 17 dec 1811. 
  5.  Aafje Roelofs de, geb. te Aengwirden op 25 aug 1835, ovl. (6 weken oud) te Aengwirden op 7 okt 1835. 
  6.  Fokje Roelofs de, geb. te Opsterland op 17 sep 1826, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 23 mrt 1828. 
  7.  Koopje Roelofs de, geb. circa 1813, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Aengwirden op 29 sep 1895, volgt VIi

Ve.  Maria Koops (Marijke) KLAREN, dr. van Koop Wolters KLAREN (IVb) en Fokje Nutters de VRIES, geb. te Tjalleberd op 11 sep 1790, ged. DG te Tjalleberd (Aengwirden) op 5 apr 1818, ovl. (31 jaar oud) te Giethoorn op 22 aug 1822, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 2 jun 1811 met Hendrik Freerks SMINK, zn. van Frerik Hendriks SMEENG en Aaltje Tijssen BAKKER, geb. te Giethoorn op 21 jan 1786, ged. te Giethoorn op 22 jan 1786, turfmaker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Giethoorn in 1859, (Hendrik Freerks tr. (resp. 41 en 37 jaar oud) (2) te Aengwirden op 15 mrt 1827 met Aaltje Alberts JASPERS, dr. van Albert Timens VINK en Margjen Hendriks NIJMEIJER.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Frederik Hendriks, geb. te Luinjeberd op 1 apr 1812, ovl. (16 jaar oud) te De Wijk op 25 mrt 1829. 
  2.  Koop Hendriks, geb. te Tjalleberd op 16 apr 1814, ovl. (41 jaar oud) te Zutphen op 31 aug 1855, volgt VIj
  3.  Aaltje Hendriks, geb. te Tjalleberd op 14 sep 1816, ovl. (58 jaar oud) te Koekange op 26 feb 1875, volgt VIk
  4.  Fokjen Hendriks, geb. te Tjalleberd op 6 mrt 1820, ovl. (61 jaar oud) te De Wijk op 11 mrt 1881, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te De Wijk op 10 mrt 1848 met Hendrik Roelofs UITERWIJK, zn. van Roelof UITERWIJK en Klaasjen Hendriks SLOT, geb. te Ijhorst op 21 jul 1825, ovl. (65 jaar oud) te De Wijk op 4 feb 1891. 

Vf.  Aafke Koops KLAREN, dr. van Koop Wolters KLAREN (IVb) en Fokje Nutters de VRIES, geb. te Tjalleberd op 19 nov 1792, veenwerkster (1816), ovl. (77 jaar oud) te Aengwirden op 1 jul 1870, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Aengwirden op 30 apr 1816 met Hendrik Jans MOED, zn. van Jan Roelofs MOED en Berendje Hendriks TOERING, geb. te Oudehaske op 14 jun 1796, ged. te Haskerhorne/Oudehaske op 19 jun 1796, veenwerker te Tjalleberd, veenbaas (1844), ovl. (48 jaar oud) te Haskerdijken op 16 nov 1844. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Fokje Hendriks, geb. te Haskerland op 5 jan 1817, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Den Ham in 1885, volgt VIl
  2.  Jan Hendriks, geb. te Haskerland op 21 nov 1818, ovl. (38 dagen oud) te Haskerland op 29 dec 1818. 
  3.  Berendje Hendriks, geb. te Haskerdijken op 28 dec 1819, ovl. (91 jaar oud) te Schoterland op 9 mrt 1911, volgt VIm
  4.  Jantje Hendriks, geb. te Haskerland op 21 mrt 1822, ovl. (9 jaar oud) te Haskerland op 12 sep 1831. 
  5.  Jan Hendriks, geb. te Haskerland op 21 aug 1824, ovl. (24 jaar oud) te Haskerland op 17 nov 1848, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 16 apr 1848 met Ytje Jaitzes KUIPER, dr. van Jaitze Jans KUIPER, geb. te Tjalleberd op 24 feb 1822, dienstmeid. 
  6.  Koop Hendriks, geb. te Haskerland op 21 nov 1826, ovl. (83 jaar oud) te Haskerland op 3 mrt 1910, volgt VIn
  7.  Roelof Hendriks, geb. te Haskerland op 5 apr 1832, ovl. (28 jaar oud) te Haskerland op 9 sep 1860, volgt VIo
  8.  Jantje Hendriks, geb. te Haskerdijken op 22 feb 1835, ovl. (43 jaar oud) te Nijehaske op 2 nov 1878, volgt VIp

Vg.  Wolter Koops KLAREN, zn. van Koop Wolters KLAREN (IVb) en Fokje Nutters de VRIES, geb. te Tjalleberd op 24 dec 1794, koopman (1824), kastelein (1843,1856), ovl. (92 jaar oud) te Aengwirden op 26 dec 1886, tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Aengwirden op 17 apr 1824 met Margje Arends GIETHOORN, dr. van Arend Jans GIETHOORN en Aaltje Lefferts HOF, geb. in 1796, ged. te Hoogeveen op 10 feb 1796, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Aengwirden op 10 jan 1866, (Margje Arends tr. (resp. ongeveer 28 en 29 jaar oud) (2) te Aengwirden op 17 apr 1824 met Wolter Koops KLAREN.). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Koop Wolters, geb. te Luinjeberd op 16 nov 1824, ovl. (75 jaar oud) te Opsterland op 27 okt 1900, volgt VIq
  2.  Wieger Wolters, geb. te Tjalleberd op 5 aug 1842, ovl. (51 jaar oud) te Veenhuizen op 2 nov 1893, volgt VIr
  3.  Arent Wolters, geb. te Luinjeberd op 14 jul 1826, ovl. (64 jaar oud) te Aengwirden op 19 jun 1891, begr. te Gersloot op 22 jul 1891, volgt VIs
  4.  Harmen Wolters, geb. te Tjalleberd op 7 feb 1829, ovl. (10 maanden oud) te Tjalleberd op 7 jan 1830. 
  5.  Fokje Wolters, geb. te Tjalleberd op 7 feb 1829, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Aengwirden op 15 mei 1857 met Pier Libbes SYBRANDA, zn. van Libbe Tijsses SYBRANDA en Pietje Piers BERGSMA, geb. te Rauwerderhem op 21 okt 1827, klerk. 
  6.  Harmen Wolters, geb. te Tjalleberd op 17 jun 1831, ovl. (69 jaar oud) te Opsterland op 17 jun 1900, volgt VIt
  7.  Jan Wolters, geb. te Tjalleberd op 9 jan 1834, ovl. (69 jaar oud) te Aengwirden op 14 apr 1903, begr. te Tjalleberd op 18 apr 1903, volgt VIu
  8.  Jacob Wolters, geb. te Tjalleberd op 22 mrt 1837, onderwijzer te Gersloot, ovl. (72 jaar oud) te Schoterland op 18 jul 1909, tr. (resp. 31 en 19 jaar oud) te Aengwirden op 26 mrt 1868 met Stijntje Andries de JONG, dr. van Andries Klazes de JONG en Grietje Roelofs de JONG, geb. te Luinjeberd op 1 feb 1849. 
  9.  Aaltje Wolters, geb. te Tjalleberd op 24 mei 1839, ovl. (20 jaar oud) te Aengwirden op 10 aug 1859. 
  Wolter Koops KLAREN, tr. (2) met Margje Arends GIETHOORN, (Margje Arends tr. (1) met Wolter Koops KLAREN.). 

Vh.  Wieger Koops KLAREN, zn. van Koop Wolters KLAREN (IVb) en Fokje Nutters de VRIES, geb. te Tjalleberd op 2 feb 1799, veenwerker, ovl. (48 jaar oud) te Tjalleberd op 15 jul 1847, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Aengwirden op 29 apr 1827 met Niesje Freerks BAAS, dr. van Freerk Hendriks BAAS en Jantje Jans RUITER, geb. te Giethoorn op 21 jun 1806, DG, ovl. (64 jaar oud) te Heerenveen op 25 apr 1871. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Fokje Wiegers, geb. circa 1828. 
  2.  Jantje Wiegers, geb. te Aengwirden op 11 jun 1830. 
  3.  Koop Wiegers, geb. te Aengwirden op 10 sep 1832, ovl. (8 jaar oud) te Avereest op 30 jul 1841. 
  4.  Afke Wiegers, geb. te Haskerland op 30 sep 1834. 
  5.  Aaltje Wiegers, geb. circa 1835. 
  6.  Geesje Wiegers, geb. te Avereest op 19 sep 1840. 
  7.  Grietje Wiegers, geb. te Avereest op 29 sep 1843, ovl. (83 jaar oud) te Schoterland op 6 mrt 1927, tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) te Aengwirden op 11 mei 1872 met Petrus Jacobs de VRIES, zn. van Jacob Tjibbes de VRIES en Sjoukje Petrus HAZEWINDUS, geb. te Luxwoude op 5 nov 1833, bakkersknecht Knijpe (1872), ovl. (56 jaar oud) te Aengwirden op 10 okt 1890. 

Vi.  Volkert Lubberts OOM, zn. van Lubbert Volkens OOM en Aafje Wolters KLAREN (IVc), geb. te Sint-Johannesga op 29 jul 1783, veenbaas te Sint-Johannesga, ovl. (59 jaar oud) te Schoterland op 15 okt 1842, tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) te Schoterland op 7 jun 1818 met Jantje LAMBERTS, dr. van Lambert KOOPS en Leentje LUCAS, ged. te Nijeveen op 21 jul 1793. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Lubbert Folkerts, geb. te Sint-Johannesga op 28 nov 1818, volgt VIv
  2.  Lukasjen Folkerts, geb. te Sint-Johannesga op 4 aug 1820, ovl. (79 jaar oud) te Aengwirden op 10 sep 1899, tr. (33 jaar oud) te Schoterland op 14 mei 1854 met Rein Wopkes LAGEVEEN
  3.  Aafke Folkerts, geb. te Sint-Johannesga op 23 sep 1822, ovl. (2 jaar oud) te Sint-Johannesga op 25 jul 1825. 
  4.  Jeltje Folkerts, geb. te Schoterland op 19 jun 1825, ovl. (29 jaar oud) te Schoterland op 29 jul 1854, tr. (25 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1851 met Ate Pieters de VRIES
  5.  Aafjen Folkerts, geb. te Schoterland op 11 dec 1827, ovl. (22 dagen oud) te Schoterland op 1 jan 1828. 
  6.  Lammert Folkerts, geb. te Schoterland op 29 nov 1828, ovl. (66 jaar oud) te Wymbritseradeel op 18 mrt 1895, tr. (34 jaar oud) te Wymbritseradeel op 16 mei 1863 met Trijntje Tjitzes HESSELIUS
  7.  Jan Folkerts, geb. te Schoterland op 4 mei 1831, ovl. (93 jaar oud) te Wymbritseradeel op 7 apr 1925, tr. (31 jaar oud) te Wymbritseradeel op 17 mei 1862 met Anke Willems GAASTRA
  8.  Aafke Folkerts, geb. te Schoterland op 9 sep 1833, ovl. (70 jaar oud) te Haskerland op 16 feb 1904, tr. (30 jaar oud) te Schoterland op 21 apr 1864 met Jan VISSER
  9.  Klaas Folkerts, geb. te Schoterland op 6 sep 1836, ovl. (21 jaar oud) te Doniawerstal op 16 jun 1858. 

Vj.  Roelofjen Lubberts OOM, dr. van Lubbert Volkens OOM en Aafje Wolters KLAREN (IVc), kerk.huw. (Wiebe ongeveer 25 jaar oud) te Sint-Johannesga op 13 apr 1800 met Wiebe Lamberts KOLK, zn. van Lammert Wiebes KOLK, geb. circa 1775, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Schoterland op 14 feb 1840. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Nelliggien Wiebes, geb. te Sint-Johannesga op 30 jan 1801, ged. te Sint-Johannesga op 1 feb 1801, ovl. (68 jaar oud) te Schoterland op 18 jul 1869, tr. (18 jaar oud) te Schoterland op 20 jun 1819 met Geert Luiten de JONGE
  2.  Lubbert Wiebes, geb. te Sint-Johannesga op 16 mei 1803, ged. te Sint-Johannesga op 19 mei 1803, ovl. (62 jaar oud) te Aengwirden op 25 aug 1865, tr. (25 jaar oud) te Schoterland op 5 apr 1829 met Hendrikjen Wolters BRINK
  3.  Lambert Wiebes, geb. te Sint-Johannesga op 16 nov 1805, ged. te Sint-Johannesga op 1 dec 1805, ovl. (41 jaar oud) te Schoterland op 14 mei 1847, tr. (28 jaar oud) te Schoterland op 25 mei 1834 met Margjen Hendriks de VRIES
  4.  Hylkjen Wiebes, geb. te Rotsterhaule op 7 jun 1808, ged. te Sint-Johannesga op 3 jul 1808, ovl. (83 jaar oud) te Schoterland op 29 mei 1892. 

Vk.  Leentje Wiegers KLAREN, dr. van Wieger Wiegers KLAREN (IVe) en Jantien Hendriks SMIT, geb. te Giethoorn op 15 okt 1773, ged. DG te Giethoorn op 2 jan 1794, turfmaakster, otr. te Giethoorn op 1 feb 1799, kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Giethoorn op 17 feb 1799 met Berteld Koops BAAS, zn. van Koop Hendriks BAAS en Aaltjen Luiten BROER, geb. te Giethoorn circa 1774, ged. DG te Giethoorn op 1 jan 1804, turfmaker, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Giethoorn op 7 jan 1852. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Koop Bertelds, geb. circa 1802, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Giethoorn op 18 feb 1876, volgt VIw
  2.  Wieger Bertelds, geb. circa 1805, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Giethoorn op 18 feb 1876, volgt VIx

Vl.  Hendrik Wiegers KLAREN, zn. van Wieger Wiegers KLAREN (IVe) en Jantien Hendriks SMIT, geb. te Giethoorn op 23 sep 1781, ged. te Giethoorn (Zuid) Dg op 30 jan 1803, veenbaas te Terband (1843), ovl. (85 jaar oud) te Aengwirden op 14 mei 1867, kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Giethoorn op 19 feb 1804 met Niesje Jans RUITER, dr. van Jan Geerts RUITER en Niesje Wiegers PETTER, geb. circa 1785, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Aengwirden op 22 mrt 1844. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Hendriks, geb. te Terband op 16 okt 1815, ovl. (65 jaar oud) te Nijehaske op 27 jan 1881, volgt VIy
  2.  Jantje Hendriks, geb. te Giethoorn op 22 feb 1805, ovl. (25 jaar oud) te Haskerland op 14 aug 1830, volgt VIz
  3.  Niesje Hendriks, geb. te Terband op 13 mei 1808, ovl. (73 jaar oud) te Aengwirden op 3 mei 1882, volgt VIaa
  4.  Korneliske Hendriks, geb. te Terband (Aengwirden) op 30 jan 1812, ovl. (35 jaar oud) te Aengwirden op 24 okt 1847, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 14 mrt 1841 met Albert Gerrits de HOOP, zn. van Gerrit Alberts de HOOP en Grietje Jacobs PIJLMAN, geb. te Nijehaske op 11 nov 1814, (Albert Gerrits de relatie(1) met Sjuttje Albertus BOSGRAAF, dr. van Albertus BOSGRAAF en Saakje OEBELES.). 
  5.  Lammigje Hendriks, geb. te Terband op 25 sep 1814, ovl. (2 maanden oud) te Terband op 12 dec 1814. 
  6.  Leentje Hendriks, geb. te Terband op 5 jun 1819, ovl. (87 jaar oud) te Aengwirden op 2 jul 1906, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) te Aengwirden op 9 apr 1843 met Jan Sjoerds van WOUDEN, zn. van Sjoerd Hendriks van der WOUDEN en Antje Jans POSTMA, geb. te Schoterland op 15 mrt 1810, boerenknecht (1843), ovl. (82 jaar oud) te Schoterland op 5 okt 1892. 
  7.  Wieger Hendriks, geb. te Aengwirden op 29 jan 1822, ovl. (18 jaar oud) te Aengwirden op 7 apr 1840. 
  8.  Geert Hendriks, geb. te Aengwirden op 28 jan 1825, ovl. (22 jaar oud) te Aengwirden op 13 jun 1847. 

Vm.  Lammigje Wiegers KLAREN, dr. van Wieger Wiegers KLAREN (IVe) en Jantien Hendriks SMIT, geb. te Giethoorn op 13 jan 1783, ged. DG te Giethoorn (Zuid) Dg op 1 jan 1804, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Giethoorn in 1823, kerk.huw. (21 jaar oud) te Giethoorn op 29 apr 1804 met Jan Dirks BAKKER
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jantje, geb. te Giethoorn op 9 mrt 1820, ovl. (69 jaar oud) te Meppel op 7 jan 1890, relatie met Jan SCHREUR

Vn.  Wiegertje Wiegers KLAREN, dr. van Wieger Wiegers KLAREN (IVe) en Jantien Hendriks SMIT, geb. te Giethoorn op 28 sep 1785, ged. DG te Giethoorn op 29 jan 1809, kerk.huw. (resp. 23 en ongeveer 32 jaar oud) te Giethoorn op 15 jan 1809 met Hendrik Koops BAAS, zn. van Koop Hendriks BAAS en Aaltjen Luiten BROER, geb. te Giethoorn circa 1777, ged. DG te Giethoorn op 4 feb 1810, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Giethoorn op 5 feb 1855. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Geesje Hendriks, geb. circa 1814, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Giethoorn op 3 jun 1860. 

Vo.  Geertje Harmens ten HOEVE, dr. van Harmen Hilberts ten HOEVE en Aaltje Wiegers KLAREN (IVf), geb. te Rotsterhaule op 26 mrt 1781, ged. te Sint-Johannesga op 1 apr 1781, arbeider (1825), ovl. (80 jaar oud) te Weststellingwerf op 10 nov 1861, 
 1 kind: 
  1.  Kornelis Harmens ten HOEVE, geb. te Rottum op 18 dec 1799, ovl. (70 jaar oud) te Aengwirden op 20 mrt 1870, volgt VIab
  Geertje Harmens ten HOEVE, kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Nieuweschoot op 30 okt 1803 met Anne Barteles ROTSTRA, zn. van Bartele Barteles en Martje Sijbes, ged. te Sint-Johannesga op 18 jul 1762, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Schoterland op 24 jun 1834. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Martjen Annes, geb. te Hoornsterzwaag op 12 sep 1804, ged. te Oudehorne op 14 okt 1804. 
  2.  Harmen Annes, geb. te Schoterland op 30 sep 1812. 

Vp.  Hilbert Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Hilberts ten HOEVE en Aaltje Wiegers KLAREN (IVf), geb. te Rotsterhaule op 8 nov 1782, ged. te Sint-Johannesga op 8 dec 1782, turfmaker te Rottum (1820), ovl. (44 jaar oud) te Schoterland op 14 mei 1827, tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1817 met Sjoerdtje Alberts MOOI, dr. van Albert PIETERS en Dirkje OENES, geb. te Oosterzee op 7 apr 1794, ovl. (78 jaar oud) te Schoterland op 27 mrt 1873. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Harmen Hilberts, geb. te Rottum op 13 mei 1818, ovl. (67 jaar oud) te Weststellingwerf op 23 jun 1885, tr. (resp. 56 en 37 jaar oud) te Schoterland op 20 sep 1874 met Antje DONKER, dr. van Egbert Folkerts DONKER en Tjetje Jans MEEK, geb. te Wijnjeterp op 25 feb 1837, ovl. (72 jaar oud) te Schoterland op 18 feb 1910, (Antje tr. (resp. 49 en 56 jaar oud) (2) te Schoterland op 18 apr 1886 met Wiebe Lubberts KOLK, zn. van Lubbert Wiebes KOLK en Hendrikje Wolters BRINK.). 
  2.  Durkje Hilberts ten HOEVE, geb. te Rottum op 8 okt 1820, ovl. (67 jaar oud) te Haskerland op 2 okt 1888, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Doniawerstal op 17 mei 1850 met Hendrik Watzes van der VEEN, zn. van Watze Jarings van der VEEN en Geeske Hendriks DRAAIJER, geb. te Haskerland op 23 mrt 1819, wever, ovl. (74 jaar oud) te Haskerland op 5 okt 1893. 
  3.  Aaltje Hilberts ten HOEVE, geb. te Rottum op 28 nov 1822, volgt VIac
  4.  Albertje Hilberts ten HOEVE, geb. te Rottum op 18 mei 1825, ovl. (46 jaar oud) te Schoterland op 20 feb 1872, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te Schoterland op 24 okt 1859 met Wiebe Lubberts KOLK, geb. te Schoterland op 12 aug 1829, ovl. (83 jaar oud) te Schoterland op 11 okt 1912, (Wiebe Lubberts tr. (44 jaar oud) (2) te Schoterland op 2 aug 1874 met Geeske Harmens PLANTINGA.), (Wiebe Lubberts tr. (3) met Antje DONKER.). 

Vq.  Wieger Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Hilberts ten HOEVE en Aaltje Wiegers KLAREN (IVf), geb. te Rotterdam op 26 nov 1784, ged. te Oudeschoot op 10 apr 1785, kastelein en winkelier te Rottum, ovl. (72 jaar oud) te Aengwirden op 14 nov 1857, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Sint-Johannesga op 5 sep 1812 met Trijntje Egberts WOUDSTRA, dr. van Egbert Jans WOUDSTRA en Harmke Eelkes WOUDSTRA, geb. te Rotsterhaule op 1 apr 1787, ged. te Sint-Johannesga op 8 apr 1787, ovl. (73 jaar oud) te Schoterland op 9 jun 1860. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Aaltje Wiegers ten HOEVE, geb. te Schoterland op 5 jun 1813, ovl. (93 jaar oud) te Haskerland op 31 dec 1906, volgt VIad
  2.  Harmen Wiegers ten HOEVE, geb. te Schoterland op 24 mei 1816, ovl. (64 jaar oud) te Schoterland op 12 nov 1880, volgt VIae
  3.  Egbert Wiegers ten HOEVE, geb. te Schoterland op 7 jul 1818, ovl. (8 jaar oud) te Schoterland op 28 aug 1826. 
  4.  Wieger Wiegers ten HOEVE, geb. te Schoterland op 5 nov 1820, ovl. (2 dagen oud) te Schoterland op 7 nov 1820. 
  5.  Wieger Wiegers, geb. te Schoterland op 12 okt 1821, ovl. (49 jaar oud) te Haskerland op 23 jan 1871, volgt VIaf
  6.  Harmen Wiegers, geb. te Schoterland op 26 aug 1824, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 20 jul 1901, volgt VIag

Vr.  Leentje Harmens ten HOEVE, dr. van Harmen Hilberts ten HOEVE en Aaltje Wiegers KLAREN (IVf), geb. te Rottum (?) circa 1787, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Schoterland op 18 nov 1855, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Oudeschoot op 8 apr 1810 met Jan Geerts van der WAL, geb. te Rottum (?) circa 1781, turfmaker te Rottum, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Schoterland op 28 okt 1826. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aaltje Jans van der, geb. te Rottum op 11 sep 1811, ovl. (24 jaar oud) te Haskerland op 22 jul 1836, volgt VIah
  2.  Geertje Jans van der, geb. te Rottum (Schoterland) op 23 jun 1824, volgt VIai

Vs.  Roelofje Harms ten HOEVE, dr. van Harmen Hilberts ten HOEVE en Aaltje Wiegers KLAREN (IVf), geb. te Rottum op 18 jul 1789, ged. te Nijeschoot op 30 jul 1789, veenarbeiderse, ovl. (71 jaar oud) te Aengwirden op 27 mei 1861, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Aengwirden op 6 apr 1814 met Hendrik Teewes de WIT, zn. van Teewes Jacobs de WIT en Lummigje Hendriks TOERING, geb. te Oudehaske op 22 okt 1786, ged. te Haskerhorne/Oudehaske op 24 okt 1786, turfmaker, ovl. (40 jaar oud) te Aengwirden op 23 sep 1827. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Lummigje Hendriks de, geb. te Tjalleberd op 11 dec 1814. 
  2.  Aaltje Hendriks de, geb. te Tjalleberd op 2 nov 1816. 
  3.  Jantje Hendriks de, geb. te Aengwirden op 1 aug 1819. 

Vt.  Aafjen Harmens ten HOEVE, dr. van Harmen Hilberts ten HOEVE en Aaltje Wiegers KLAREN (IVf), geb. te Rottum op 24 sep 1796, ged. te Rottum op 31 sep 1796, ovl. (71 jaar oud) te Aengwirden op 11 jun 1868, tr. (resp. 18 en ongeveer 24 jaar oud) te Aengwirden op 22 mrt 1815 met Pieter Tiemens STOBBE, zn. van Tiemen Hendriks STOBBE en Geesje Pieters DOOP, geb. te Steenwijk in 1791, ged. te Steenwijk op 6 nov 1791, veenarbeider (1815), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Aengwirden op 18 apr 1874. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Geesjen Pieters, geb. te Tjalleberd op 27 mrt 1815. 
  2.  Harmen Pieters, geb. te Heerenveen (Aengwirden) op 1 sep 1817, ovl. (82 jaar oud) te Aengwirden op 14 jun 1900, volgt VIaj
  3.  Geertje Pieters, geb. te Aengwirden op 6 nov 1818. 
  4.  Geesjen Pieters, geb. te Aengwirden op 3 mei 1820. 
  5.  Tiemen Pieters, geb. te Aengwirden op 11 mei 1822. 
  6.  Aaltje Pieters, geb. te Aengwirden op 8 apr 1825, volgt VIak
  7.  Geesje Tiemens, geb. te Aengwirden op 29 mei 1828, ovl. (87 jaar oud) te Aengwirden op 4 nov 1915, volgt VIal
  8.  Jantje Pieters, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 8 jan 1831, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 7 mrt 1852 met Geert Gerrits HAXE, zn. van Gerrit Jans HAXE en Lummigjen Hendriks SOK, geb. te Terwispel op 19 sep 1825. 
  9.  Grietje Pieters, geb. te Aengwirden op 26 okt 1833, volgt VIam
  10.  Thijmen Pieters, geb. te Aengwirden op 12 jul 1836, relatie met Geertje Bartelds HOEVE, dr. van Barteld Hendriks ten HOEVE en Roelofje Hannes HAXE, geb. te Aengwirden op 19 apr 1834, ovl. (74 jaar oud) te Aengwirden op 31 jan 1909. 

Vu.  Grietje Jans KLAREN, dr. van Jan Wiegers KLAREN (IVg) en Trijntje Klasen KOK, geb. te Giethoorn op 20 okt 1789, DG, ovl. (58 jaar oud) te Aengwirden op 17 mei 1848, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) te Schoterland op 16 nov 1823 met Jan Jacobs KETELLAPPER, zn. van Jacob Jans KETELLAPPER en Grietje Klaasen KELDERHUIS, geb. te Rottum in mei 1794, DG, ovl. (74 jaar oud) te Schoterland op 21 jan 1869. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacob Jans, geb. te Schoterland op 20 sep 1822, ovl. (25 jaar oud) te Schoterland op 31 mrt 1848. 
  2.  Jan Jans, geb. te Schoterland op 23 sep 1824, ovl. (23 jaar oud) te Schoterland op 27 feb 1848. 
  3.  Wieger Jans, geb. te Schoterland op 19 nov 1828, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 27 dec 1907, volgt VIan
  4.  Grietje Jans, geb. te Schoterland op 31 mei 1832, ovl. (75 jaar oud) te Schoterland op 22 feb 1908, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Schoterland op 22 dec 1864 met Hidde Jacobs KOORNSTRA, zn. van Jacob Hiddes KOORNSTRA en Gooits Gatzes de BOER, geb. te Gaasterland op 4 apr 1834, ovl. (86 jaar oud) te Schoterland op 15 mrt 1921. 

Vv.  Klaas Jans KLAREN, zn. van Jan Wiegers KLAREN (IVg) en Trijntje Klasen KOK, geb. te Giethoorn op 3 nov 1798, ovl. (71 jaar oud) te Armweide (Ruinen) op 28 sep 1870, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Ruinerwold op 9 aug 1823 met Grietje Jans KOLK, dr. van Jan Jacobs KOLK en Hendrikjen FRENS, geb. te Ruinen op 16 aug 1801, ovl. (84 jaar oud) te Blanken (Ruinen) op 3 jul 1886. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Klaas, geb. te Ruinen op 20 okt 1832, ovl. (83 jaar oud) te Noordharen (Ruinen) op 25 mrt 1916, volgt VIao
  2.  Lammechien Klaas, geb. te Ruinen op 3 mrt 1841, ovl. (66 jaar oud) te Ruinerwold op 15 nov 1907, volgt VIap
  3.  Jantje Klaas, geb. te Ruinen op 18 dec 1829, ovl. (39 jaar oud) te Tweeloo (Ruinerwold) op 18 mei 1869, volgt VIaq
  4.  Trientien Klaas, geb. te Ruinen op 29 jan 1824, ovl. (70 jaar oud) te Smilde op 1 mei 1894, volgt VIar
  5.  Henderkien Klaas, geb. te Ruinen op 8 jul 1826, ovl. (78 jaar oud) te Ruinen (Noodharen) op 26 mei 1905, volgt VIas
  6.  Jan Klaas, geb. te Ruinen op 18 okt 1838, ovl. (79 jaar oud) te Zuidwolde op 13 sep 1918, volgt VIat

Generatie VI

VIa.  Geertje Jans ten HOEVE, dr. van Jan Hendriks ten HOEVE en Jantje Jans KLAREN (Va), geb. te Tjalleberd op 13 aug 1824, ovl. (89 jaar oud) te Emmen op 7 mrt 1914, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Nijeveen op 25 okt 1850 met Gerrit Thie MEIJER, zn. van Thie Hendriks MEIJER en Egbertjen Jans KNOBBE, geb. te Kolderveen op 26 feb 1829, arbeider, vervener (1851). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Gerrits, geb. te Nijeveen op 14 jul 1851, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Emmen op 19 mrt 1880 met Fennechien Jans VOSHAAR, dr. van Jan VOSHAAR en Zwaantje KANT, geb. te Smilde op 5 sep 1850. 
  2.  Thie Gerrits, geb. te Wanneperveen circa 1860, bakkersknecht, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) te Vlagtwedde op 6 mei 1893 met Harmke Jans BOS, dr. van Jan BOS en Zwaantje PRUMMEL, geb. te Veendam circa 1862, naaister (1893). 
  3.  Jantje Gerrits, geb. te Wanneperveen circa 1866, tr. (resp. ongeveer 25 en 27 jaar oud) te Odoorn op 17 mrt 1891 met Jan Cornelis NIKS, zn. van Cornelis NIKS en Geesje TRIP, geb. te Nieuw-Buinen op 2 apr 1863. 

VIb.  Jan Wolters KLAREN, zn. van Wolter Jans KLAREN (Vb) en Jentje Jans OTTER, geb. te Tjalleberd op 8 feb 1825, veenwerker Tjalleberd, ovl. (59 jaar oud) te Haskerland op 4 mei 1884, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) te Aengwirden op 22 apr 1854 met Geesje Jacobs RAADSVELD, dr. van Jacob Gerrits RAADSVELD en Maria Jans (Margjen) STEVENS, geb. te Luinjeberd op 21 jul 1832, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 4 mei 1889. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Wolter Jans, geb. te Aengwirden op 21 dec 1856. 
  2.  Marijke Jans, geb. te Haskerland op 19 dec 1862, ovl. (73 jaar oud) te Haskerland op 5 mrt 1936, tr. (36 jaar oud) te Haskerland op 25 mei 1899 met Geert BAKKER
  3.  Jentien Jans, geb. te Haskerland op 29 aug 1868, ovl. (21 dagen oud) te Haskerland op 19 sep 1868, tr. (23 jaar oud) te Haskerland op 12 nov 1891 met Hans de JONG, (Hans de tr. (Jentje 24 jaar oud) (2) te Haskerland op 12 nov 1891 met Jentje Egberts KLAREN, dr. van Egbert Wolters KLAREN (VIc) en Jeepke Tjitzes VEENSTRA.). 
  4.  Jacob Jans, geb. te Haskerland op 26 sep 1870, ovl. (68 jaar oud) te Haskerland op 23 mei 1939, volgt VIIa

VIc.  Egbert Wolters KLAREN, zn. van Wolter Jans KLAREN (Vb) en Jentje Jans OTTER, geb. te Luinjeberd op 16 feb 1832, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) (1) te Aengwirden op 4 feb 1864 met Jeepke Tjitzes VEENSTRA, dr. van Tjitze Tjitzes VEENSTRA en Loltje Pieters de VRIES, geb. te Haskerdijken op 15 okt 1841, ovl. (32 jaar oud) te Tjalleberd op 14 feb 1874. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Loltje Egberts, geb. te Aengwirden op 25 nov 1868. 
  2.  Wolter Egberts, geb. te Aengwirden op 8 sep 1871, ovl. (2 maanden oud) te Aengwirden op 25 nov 1871. 
  3.  Tjitze Egberts, geb. te Aengwirden op 8 sep 1871, ovl. (2 maanden oud) te Aengwirden op 27 nov 1871. 
  4.  Woltertje Egberts, geb. te Aengwirden op 20 aug 1872, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 7 okt 1873. 
  5.  Jentje Egberts, geb. te Haskerland op 14 dec 1866, tr. met Hans de JONG (zie VIb). 
  Egbert Wolters KLAREN, tr. (resp. 45 en 38 jaar oud) (2) te Aengwirden op 31 mrt 1877 met Maria Jacobus KEMPES, dr. van Jacobus Hendriks KEMPES en Hiltje Kornelis KONING, geb. te Heerenveen op 15 aug 1838, (Maria Jacobus relatie(2) met Petrus Jacobs OVERDIEP, zn. van Jacob Jeltes OVERDIEP en Aagjen Pieters FONK.). 
  Maria Jacobus KEMPES, relatie (2) met Petrus Jacobs OVERDIEP, geb. te Schoterland op 27 jun 1829, ovl. (45 jaar oud) te Schoterland op 25 feb 1875. 
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Jacob, geb. op 20 jun 1857, tr. te Schoterland op 1 mei 1856 met Margjen Hendriks BLOEMSMA

VId.  Koop Wolters KLAREN, zn. van Wolter Jans KLAREN (Vb) en Jentje Jans OTTER, geb. te Luinjeberd op 26 mrt 1835, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Aengwirden op 5 mei 1860 met Grietje Harmens HOEN, dr. van Harmen Klazes HOEN en Niesje Freerks SMINK, geb. op 27 dec 1837, (Grietje Harmens tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) (1) te Aengwirden op 1 mei 1869 met Rutger Pieters DIJKSTRA, zn. van Pieter Johannes DIJKSTRA en Fettje Harmens de de JONG.). 
  Grietje Harmens HOEN, tr. (1) met Rutger Pieters DIJKSTRA, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 31 mei 1838. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Harmen Rutgers, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 8 dec 1874, tr. met Johanna Gerrits BAKKER, dr. van Gerrit Koops BAKKER en Margje Jans KLAREN (VIIm) (zie VIIIc). 

VIe.  Hendrik Wolters KLAREN, zn. van Wolter Jans KLAREN (Vb) en Jentje Jans OTTER, geb. te Luinjeberd op 28 aug 1838, tr. (beiden 32 jaar oud) te Schoterland op 4 dec 1870 met Bontje Olkes van der MEER, dr. van Olke Mintjes van der MEER en Geeske Siebrands de BOER, geb. te 't Meer op 24 sep 1838. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Geesje Hendriks, geb. te Aengwirden op 28 aug 1876, ovl. (2 maanden oud) te Aengwirden op 12 nov 1876. 
  2.  Jentje Hendriks, geb. te Aengwirden op 29 mrt 1872. 
  3.  Olke Hendriks, geb. te Aengwirden op 9 mrt 1873, ovl. (3 jaar oud) te Aengwirden op 22 aug 1876. 
  4.  Gooitske Hendriks, geb. te Aengwirden op 12 aug 1883. 
  5.  Olke Hendriks, geb. te Aengwirden op 22 apr 1878, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 30 mei 1879. 

VIf.  Jan Jans KLAREN, zn. van Jan Jans KLAREN (Vc) en Tjerkjen Klazes OORD, geb. te Tjalleberd op 7 okt 1848, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Aengwirden op 5 apr 1874 met Geertje Jans STUIVER, dr. van Jan Jacobs Jacobs STUIVER en Willempje Jans FEIJER, geb. te Luinjeberd op 1 feb 1847. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Willemke Jans, geb. te Aengwirden op 29 dec 1877, volgt VIIb
  2.  Tjerkje Jans, geb. te Aengwirden op 16 sep 1875. 
  3.  Elisabeth Jans, geb. te Aengwirden op 25 nov 1879, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Buurmalsen op 1 nov 1907 met Hendrikus Johannes van SOOLINGEN, zn. van Lucas van SOOLINGEN en Hendrika Johanna van LEEUWEN, geb. te Grobbenvorst circa 1883, varensgezel. 

VIg.  Thijs Roelofs de VRIES, zn. van Roelof Elias de VRIES en Jantje Koops KLAREN (Vd), geb. te Haskerdijken op 11 nov 1819, ged. op 18 nov 1819, visser te Langezwaag, ovl. (44 jaar oud) te Haskerland op 24 jun 1864, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) (1) te Aengwirden op 23 nov 1848 met Grietje Berends MOED, dr. van Berend Klazes MOED en Klaasje Jacobs NOPPERT, geb. te Oudehaske op 16 mrt 1815, ovl. (80 jaar oud) te Haskerland op 19 dec 1895, (Grietje Berends tr. (resp. 22 en 34 jaar oud) (1) te Aengwirden op 24 dec 1837 met Tewes Jacobs de WIT, zn. van Jacob Jans de WIT en Evertje Koops KNOBBE.). 
  Grietje Berends MOED, tr. (1) met Tewes Jacobs de WIT, geb. te Oudehaske op 23 feb 1803, ged. te Haskerhorne/Oudehaske op 20 mrt 1803, turfmaker, ovl. (85 jaar oud) te Haskerland op 23 aug 1888. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Klaasje Tewes de, geb. te Haskerland op 6 sep 1840, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 29 jun 1917, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Haskerland op 31 mei 1868 met Roelof Geerts KNOBBE, zn. van Geert Roelofs KNOBBE en Geesje Wiegers van DIJK, geb. te Haskerland op 28 jan 1838, ovl. (82 jaar oud) te Haskerland op 12 mei 1920. 
  Thijs Roelofs de VRIES, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (2) te Aengwirden op 23 apr 1848 met Annigje Berends MOED, dr. van Berend Klazes MOED en Klaasje Jacobs NOPPERT, geb. te Oudehaske op 19 mrt 1822, naaister te Nijehaske, ovl. (69 jaar oud) te Haskerland op 8 jun 1891. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Berend de, geb. te Haskerland op 21 dec 1855, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) te Haskerland op 29 mei 1887 met Hendrikje Ritskes NOPPERT, dr. van Ritske Hendriks NOPPERT en Jantje Ages KRIKKE, geb. te Haskerland op 20 aug 1861, ovl. (63 jaar oud) te Aengwirden op 2 sep 1924. 

VIh.  Fokje Roelofs de VRIES, dr. van Roelof Elias de VRIES en Jantje Koops KLAREN (Vd), geb. te Tjalleberd op 19 jun 1832, ovl. (29 jaar oud) te Aengwirden op 23 apr 1862, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Aengwirden op 19 mei 1855 met Jan Hendriks PIJLMAN, zn. van Hendrik Jans PIJLMAN en Hilligjen Durks (Hiltje) SLOOTHAAK, geb. te Scherpenzeel op 14 jan 1832, arbeider te Tjalleberd, ovl. (51 jaar oud) te Luinjeberd op 2 okt 1883, (Jan Hendriks tr. (resp. 35 en 46 jaar oud) (2) te Aengwirden op 26 jan 1867 met Maria Frederiks NIJMEYER, dr. van Fredrik Wilhelm NIJMEYER en Lummigjen Jacobs HANZELAAR.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Jans, geb. te Aengwirden op 17 dec 1858. 
  2.  Jantje Jans, geb. te Aengwirden op 25 jan 1857. 

VIi.  Koopje Roelofs de VRIES, dr. van Roelof Elias de VRIES en Jantje Koops KLAREN (Vd), geb. circa 1813, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Aengwirden op 29 sep 1895, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Aengwirden op 27 apr 1834 met Douwe Teunis de LEEUW, geb. circa 1808, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Aengwirden op 18 okt 1891. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Theunis Douwes de, geb. te Terwispel (Opsterland) op 20 dec 1836, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Aengwirden op 17 mrt 1860 met Aaltje Jans KRIKKE, dr. van Jan Wiegers KRIKKE en Geertje Roelofs KROL, geb. te Aengwirden op 12 apr 1838. 
  Koopje Roelofs de VRIES, tr. (ongeveer 21 jaar oud) (2) te Aengwirden op 27 apr 1834 met Douwe Theunis de LEEUW

VIj.  Koop Hendriks SMINK, zn. van Hendrik Freerks SMINK en Maria Koops (Marijke) KLAREN (Ve), geb. te Tjalleberd op 16 apr 1814, boerenknecht (1843), landarbeider (1852), ovl. (41 jaar oud) te Zutphen op 31 aug 1855, relatie met Aaltje Klaas STEENWIJK, dr. van Klaas Lucas STEENWIJK en Frougien Lamberts, geb. circa 1811. 
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Klaas Koops, geb. te Koekange op 30 mei 1843, ovl. (82 jaar oud) te De Wijk op 23 dec 1925, volgt VIIc
  2.  Hendrik Koops, geb. te Koekange op 10 okt 1845, ovl. (71 jaar oud) te Ruinen op 7 sep 1917, volgt VIId
  3.  Arend Koops, geb. te Koekange op 27 nov 1848, ovl. (62 jaar oud) te Hoogeveen op 14 sep 1911, volgt VIIe
  4.  Meeuwes Koops, geb. te Koekange op 28 feb 1852, ovl. (80 jaar oud) te De Wijk op 18 jun 1932, tr. (beiden 35 jaar oud) te De Wijk op 7 mei 1887 met Pietertje van Achteren POT, geb. te Ruinerwold op 22 jun 1851, ovl. (55 jaar oud) te De Wijk op 6 jan 1907. 

VIk.  Aaltje Hendriks SMINK, dr. van Hendrik Freerks SMINK en Maria Koops (Marijke) KLAREN (Ve), geb. te Tjalleberd op 14 sep 1816, ovl. (58 jaar oud) te Koekange op 26 feb 1875, tr. (resp. minstens 24 en minstens 27 jaar oud) te De Wijk na 12 dec 1840 met Hendrik Harms NIJENHUIS, zn. van Harm Hendriks NIJENHUIS en Femmigje Arends van DIJK, geb. te Koekange op 8 mrt 1813, ovl. (55 jaar oud) te Koekange op 7 sep 1868. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Harm Hendriks KNOL, geb. te Koekange op 21 jun 1841, ovl. (69 jaar oud) te Hoogeveen op 14 feb 1911, volgt VIIf
  2.  Hendrik Hendriks, geb. te Koekange op 18 jul 1844, tr. (resp. 31 en ongeveer 20 jaar oud) te Avereest op 23 nov 1875 met Jentje Alberts OOSTERHUIS, dr. van Albert Geerts OOSTERHUIS en Femmigje Klaas EVERTSEN, geb. te Avereest circa 1855. 
  3.  Femmigje Hendriks, geb. te Koekange op 31 dec 1848. 
  4.  Arend Hendriks, geb. te Koekange op 29 sep 1852. 
  5.  Maria Hendriks, geb. te Koekange op 17 feb 1856. 
  6.  Fijgje Hendriks, geb. te De Wijk op 21 okt 1859, ovl. (3 jaar oud) te De Wijk op 4 sep 1863. 

VIl.  Fokje Hendriks MOED, dr. van Hendrik Jans MOED en Aafke Koops KLAREN (Vf), geb. te Haskerland op 5 jan 1817, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Den Ham in 1885, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Haskerland op 21 mei 1843 met Luite Roelofs BAAS, zn. van Roelof Hendriks BAAS en Niesje Harmens PETTER, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 2 aug 1819. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrik Luites, geb. te Haskerland op 13 dec 1843. 
  2.  Niesje Luites, geb. te Haskerland op 4 mrt 1846, ovl. (79 jaar oud) te Vroomshoop op 3 mrt 1926, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Terband (Aengwirden) op 20 mei 1868 met Pieter Durks RUITER, zn. van Dirk Reins (Durk) RUITER en Wiegertje Pieters LOK, geb. te Avereest op 12 feb 1843, ovl. (85 jaar oud) te Vroomshoop op 6 feb 1929. 
  3.  Roelof Luites, geb. te Haskerland op 12 sep 1847, ovl. (13 jaar oud) te Haskerland op 14 mrt 1861. 
  4.  Afke Luites, geb. te Haskerland op 25 aug 1849, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 12 jun 1876 met Rein Durks RUITER, zn. van Dirk Reins (Durk) RUITER en Wiegertje Pieters LOK, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 25 dec 1850, ovl. (25 jaar oud) te Nijehaske op 16 jan 1876. 
  5.  Grietje Luites, geb. te Haskerland op 9 apr 1851. 
  6.  Geertje Luites, geb. te Haskerland op 28 apr 1853, ovl. (64 jaar oud) te Grand Rapids (MI) op 22 feb 1918. 
  7.  Jan Luites, geb. te Haskerland op 7 nov 1857, ovl. (1 jaar oud) te Haskerland op 22 jan 1859. 
  8.  Roelofje Luites, geb. te Haskerland op 3 mei 1861, ovl. (102 jaar oud) te Grand Rapids (MI) op 6 jun 1963, volgt VIIg

VIm.  Berendje Hendriks MOED (VIm), dr. van Hendrik Jans MOED en Aafke Koops KLAREN (Vf), geb. te Haskerdijken op 28 dec 1819, veenwerkster, ovl. (91 jaar oud) te Schoterland op 9 mrt 1911, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) te Aengwirden op 16 apr 1848 met Jan Hendriks KLAREN, zn. van Hendrik Wiegers KLAREN (Vl) en Niesje Jans RUITER (zie VIy). 

VIn.  Koop Hendriks MOED, zn. van Hendrik Jans MOED en Aafke Koops KLAREN (Vf), geb. te Haskerland op 21 nov 1826, ovl. (83 jaar oud) te Haskerland op 3 mrt 1910, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Haskerland op 12 mei 1854 met Antje Gerbens BLOK, geb. te Schoterland op 10 apr 1824, ovl. (79 jaar oud) te Haskerland op 5 aug 1903. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Koops, geb. te Haskerdijken op 23 feb 1856, ovl. (9 dagen oud) te Haskerdijken op 4 mrt 1856. 
  2.  Hendrik Koops, geb. te Haskerland op 30 jun 1857. 
  3.  Berendje Koops, geb. te Haskerdijken op 30 sep 1859, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Haskerland op 2 jun 1889 met Johannes Ellerts CAMMINGA, zn. van Ellert CAMMINGA en Eelkje van der ZEE, geb. te Joure op 3 nov 1863. 

VIo.  Roelof Hendriks MOED, zn. van Hendrik Jans MOED en Aafke Koops KLAREN (Vf), geb. te Haskerland op 5 apr 1832, ovl. (28 jaar oud) te Haskerland op 9 sep 1860, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Haskerland op 7 sep 1856 met Maggelt Jans MINK, dr. van Jan Geerts MINK en Elisabeth Heeres DRIJFHOUT, geb. te Haskerland op 13 feb 1833, ovl. (28 jaar oud) te Haskerland op 31 okt 1861. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Elisabeth Roelofs, geb. te Grouw (Idaarderadeel) op 16 apr 1859, ovl. (2 jaar oud) te Haskerland op 20 mei 1861. 

VIp.  Jantje Hendriks MOED, dr. van Hendrik Jans MOED en Aafke Koops KLAREN (Vf), geb. te Haskerdijken op 22 feb 1835, ovl. (43 jaar oud) te Nijehaske op 2 nov 1878, tr. (beiden 21 jaar oud) te Haskerland op 25 mei 1856 met Hendrik Klazes MOED, zn. van Klaas Berends MOED en Maaike Hendriks de JONG, geb. te Terband (Aengwirden) op 15 jan 1835, vervener (1882), ovl. (63 jaar oud) te Haskerdijken op 30 nov 1898, (Hendrik Klazes tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) (2) op 17 apr 1881 met Elisabeth Bouwes van der LAAN, dr. van Bouwe Siegers van der LAAN en Neeltje Klazes BLAAUW.), (Hendrik Klazes tr. (resp. 50 en 38 jaar oud) (3) te Haskerland op 21 mei 1885 met Siebrigje de JONG, dr. van Jan Pieters de JONG en Rinske Jacobs HOMANS.). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Klaas Hendriks, geb. te Haskerland op 9 feb 1857, ovl. (4 jaar oud) te Haskerland op 22 nov 1861. 
  2.  Aafke Hendriks, geb. te Haskerland op 5 jan 1859, ovl. (23 jaar oud) te Amsterdam op 28 jan 1882, volgt VIIh
  3.  Roelof Hendriks, geb. te Haskerland op 3 jun 1861, ovl. (23 jaar oud) te Haskerland op 6 jun 1884. 
  4.  Maaike Hendriks, geb. te Haskerland op 1 nov 1863, ovl. (19 jaar oud) te Haskerland op 23 jun 1883. 
  5.  Klaas Hendriks, geb. te Haskerland op 22 dec 1865, ovl. (19 jaar oud) te Haskerland op 17 nov 1885. 
  6.  Fokje Hendriks, geb. te Haskerdijken op 23 jun 1868, volgt VIIi
  7.  Koop Hendriks, geb. te Haskerland op 27 dec 1870. 
  8.  Berendje Hendriks, geb. te Haskerdijken op 9 okt 1873, ovl. (1 jaar oud) te Haskerdijken op 8 nov 1874. 
  9.  Berendje Hendriks, geb. te Haskerdijken op 25 nov 1875, ovl. (7 jaar oud) te Haskerland op 26 jan 1883. 
  Hendrik Klazes MOED, tr. (2) met Elisabeth Bouwes van der LAAN, geb. te Nijehaske op 8 jun 1840, ovl. (42 jaar oud) te Haskerdijken op 21 jan 1883, (Elisabeth Bouwes van der relatie(1) met Tjeerd Sannes NIJENHUIS.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Sietske Hendriks, geb. te Haskerdijken op 19 jan 1882. 
  Hendrik Klazes MOED, tr. (3) met Siebrigje de JONG, geb. te Lippenhuizen op 14 jun 1846. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maaike Hendriks, geb. te Haskerdijken op 14 mrt 1886, modiste te Nijehaske (1907), tr. (beiden 21 jaar oud) te Schoterland op 14 nov 1907 met Sjoerd Jelles van der KNOOP, zn. van Jelle van der KNOOP en Berendje RAADSVELD, geb. te Nijehaske op 15 mei 1886, kleermaker te Heerenveen (1907). 
  2.  Rinskje Hendriks, geb. te Haskerdijken op 20 jun 1887, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Haskerland op 30 mei 1912, (gesch. op 19 mrt 1953) met Johannes Willems JONKMAN, zn. van Willem Geerts JONKMAN en Margje MEESTER, geb. te Oudehaske op 25 nov 1886, melkcontroleur te Sloten. 
  3.  Klaas Hendriks, geb. te Haskerdijken op 16 feb 1888, stafmuzikant te Bergen op Zoom (1915), tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Haskerland op 25 mrt 1915 met Maaike Durks OPPENHUIS, dr. van Dirk OPPENHUIS en Antje HIDMA, geb. te Uitwellingerga (Wymbristeradeel) op 10 aug 1888. 

VIq.  Koop Wolters KLAREN, zn. van Wolter Koops KLAREN (Vg) en Margje Arends GIETHOORN, geb. te Luinjeberd op 16 nov 1824, schipper, ovl. (75 jaar oud) te Opsterland op 27 okt 1900, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Aengwirden op 14 mei 1848 met Margje Jochems SLANGE, dr. van Jogchum Jans SLANGE en Roelofje Hendriks STEENBERGEN, geb. te Tjalleberd op 17 feb 1826. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Margje Koops, geb. te Tjalleberd op 15 apr 1849, ovl. (84 jaar oud) te Schoterland op 8 mrt 1934, tr. (resp. 33 en 42 jaar oud) te Schoteralnd op 21 mei 1882 met Klaas Piers BIJLSMA, zn. van Pier Jans BIJLSMA en Aaltje Hendriks van ZWOL, geb. te Benedenknijpe op 20 sep 1839. 
  2.  Jogchum Koops, geb. te Tjalleberd op 14 jan 1851, volgt VIIj
  3.  Roelofje Koops, geb. te Aengwirden op 22 feb 1853, ovl. (84 jaar oud) te Opsterland op 26 jun 1937, volgt VIIk
  4.  Fokje Koops, geb. te Aengwirden op 29 jul 1855, tr. (23 jaar oud) te Opsterland op 6 mrt 1879 met Evert KUIPER
  5.  Wolter Koops, geb. te Aengwirden op 1 jun 1858, tr. (25 jaar oud) te Opsterland op 12 mrt 1884 met Ytje de VRIES
  6.  Jan Koops, geb. te Aengwirden op 29 okt 1860. 
  7.  Jacob Koops, geb. te Aengwirden op 28 mei 1863. 
  8.  Geertje Koops, geb. te Tjalleberd op 6 sep 1865, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Schoterland op 14 nov 1889 met Klaas Kornelis VELDMAN, zn. van Kornelis Klazes VELDMAN en Geeske Kornelis LUKKES, geb. te 't Meer op 25 dec 1860, schoenmaker Benedenknijpe. 
  9.  Aaltje Koops, geb. te Aengwirden op 29 apr 1868, tr. (resp. 42 en 43 jaar oud) te Schoterland op 12 mei 1910 met Symon Elderts (Sijmen) KROMHOUT, zn. van Eldert Baukes KROMHOUT van der MEER en Martje Symons (Martzen Siemens) de HAAN, geb. te Bovenknijpe op 4 jun 1866. 

VIr.  Wieger Wolters KLAREN, zn. van Wolter Koops KLAREN (Vg) en Margje Arends GIETHOORN, geb. te Tjalleberd op 5 aug 1842, arbeider, ovl. (51 jaar oud) te Veenhuizen op 2 nov 1893, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) (1) te Schoterland op 10 dec 1871 met Anna Attes ATTEMA, dr. van Atte Tjeerds ATTEMA en Joukje Hommes SCHOLT, geb. te Benedenknijpe op 2 jun 1846, ovl. (29 jaar oud) te Benedenknijpe op 14 apr 1876. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Atte Wiegers, geb. te Benedenknijpe op 17 okt 1872, ovl. (9 maanden oud) te Benedenknijpe op 23 jul 1873. 
  2.  Martha Wiegers, geb. te Benedenknijpe op 23 nov 1874, ovl. (2 jaar oud) te Benedenknijpe op 27 apr 1877, tr. (21 jaar oud) te Schoterland op 29 mrt 1896 met Meine GLASTRA
  Wieger Wolters KLAREN, tr. (resp. 35 en 47 jaar oud) (2) te Joure op 16 dec 1877 met Geertje Hermanus STERRINGA, dr. van Hermanus STERRINGA en Elske Gerbens STIENSTRA, geb. te Gorredijk op 19 sep 1830, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1891, (Geertje Hermanus relatie(2) met Tjeerd Douwes DIJKSTRA.). 

VIs.  Arent Wolters KLAREN, zn. van Wolter Koops KLAREN (Vg) en Margje Arends GIETHOORN, geb. te Luinjeberd op 14 jul 1826, ovl. (64 jaar oud) te Aengwirden op 19 jun 1891, begr. te Gersloot op 22 jul 1891, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Aengwirden op 3 mei 1856 met Sietske Martens BROUWER, dr. van Marten Christiaans BROUWER en Berber Siebes WOUDSTRA, geb. te Heerenveen (' op de Fok" ) op 7 dec 1821. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Wolter Arents, geb. te Aengwirden op 7 mrt 1857. 
  2.  Marten Arents, geb. te Aengwirden op 26 mrt 1859, ovl. (69 jaar oud) te Meppel op 5 sep 1928. 
  3.  Wieger Arents, geb. te Aengwirden op 17 mrt 1861, tr. (27 jaar oud) te Opsterland op 29 dec 1888 met Grietje BIJLSMA
  4.  Berber Arents, geb. te Aengwirden op 10 feb 1863, ovl. (24 jaar oud) te Aengwirden op 8 mei 1887, begr. te Gersloot op 12 mei 1887. 

VIt.  Harmen Wolters KLAREN, zn. van Wolter Koops KLAREN (Vg) en Margje Arends GIETHOORN, geb. te Tjalleberd op 17 jun 1831, ovl. (69 jaar oud) te Opsterland op 17 jun 1900, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) te Aengwirden op 16 mrt 1863 met Hendrikje Jacobs HOFSTRA, dr. van Jacob Douwes HOFSTRA en Grietje Jelles HOFSTRA, geb. te Langezwaag op 21 okt 1832. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wolter Harmens, geb. te Aengwirden op 12 feb 1864, ovl. te Opsterland op 1 mei 1833. 
  2.  Grietje Harmens, geb. te Aengwirden op 10 aug 1868, ovl. (66 jaar oud) te Opsterland op 1 sep 1934. 

VIu.  Jan Wolters KLAREN, zn. van Wolter Koops KLAREN (Vg) en Margje Arends GIETHOORN, geb. te Tjalleberd op 9 jan 1834, koopman (1875), ovl. (69 jaar oud) te Aengwirden op 14 apr 1903, begr. te Tjalleberd op 18 apr 1903, tr. (beiden 18 jaar oud) te Aengwirden op 5 jun 1852 met Boukje Harmens DAM, dr. van Harmen Hendriks DAM en Geesje Alberts PRINS, geb. te Tjalleberd op 30 dec 1833. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Wolter Jans, geb. te Tjalleberd op 13 apr 1852, ovl. (79 jaar oud) te Aengwirden op 11 jan 1932, volgt VIIl
  2.  Geesje Jans, geb. te Gersloot op 3 dec 1853, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 6 jan 1875 met Pieter Harmens STOBBE, zn. van Harmen Pieters STOBBE (VIaj) en Jantje Harmens KNOL, geb. te Tjalleberd op 20 nov 1848. 
  3.  Margje Jans, geb. te Gersloot op 13 apr 1855, ovl. (83 jaar oud) te Schoterland op 29 dec 1938, volgt VIIm
  4.  Aaltje Jans, geb. te Gersloot op 27 okt 1856, volgt VIIn
  5.  Harmen Jans, geb. te Gersloot op 25 jun 1858, ovl. (65 jaar oud) te Aengwirden op 11 mrt 1924, volgt VIIo
  6.  Fokje Jans, geb. te Tjalleberd op 20 feb 1861, tr. (resp. 17 en 27 jaar oud) te Aengwirden op 30 nov 1878 met Tijmen Hanzes de RUITER, zn. van Hans Theunis de RUITER en Hilligje Tijmens TALEN, geb. te Tjalleberd op 15 dec 1850. 
  7.  Hendrik Jans, geb. te Tjalleberd op 27 dec 1862. 
  8.  Piet Jans, geb. te Tjalleberd op 30 jun 1864, ovl. (54 jaar oud) te Aengwirden op 31 mrt 1919, volgt VIIp
  9.  Annigje Jans, geb. te Tjalleberd op 31 mei 1867, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Aengwirden op 21 nov 1891 met Hendrik Annes ZWIER, zn. van Anne Klazes ZWIER en Katryna Matthijs KLAZEN, geb. te Terband op 25 dec 1867. 
  10.  Koop Jans, geb. te Aengwirden op 27 mei 1870, ovl. (3 jaar oud) te Aengwirden op 2 mrt 1874. 
  11.  Albert Jans, geb. te Aengwirden op 27 mrt 1872, ovl. (4 jaar oud) te Aengwirden op 8 jul 1876. 

VIv.  Lubbert Folkerts OOM, zn. van Volkert Lubberts OOM (Vi) en Jantje LAMBERTS, geb. te Sint-Johannesga op 28 nov 1818, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (1) te Opsterland op 31 dec 1849 met Saakje Thymens KRIKKE, dr. van Tymen Luiten KRIKKE en Geeske Hainses BOSMA, geb. te Haskerland op 24 apr 1824. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Folkert Lubberts, geb. te Opsterland op 8 okt 1850. 
  2.  Geesje Lubberts, geb. te Aengwirden op 14 dec 1853. 
  3.  Jantje Lubberts, geb. te Opsterland op 5 nov 1856, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Deventer op 16 jan 1883 met Jannes KLEIN KOUWENBERG, zn. van Jannes KLEIN KOUWENBERG en Willemina BRAAKMAN, geb. te Deventer circa 1857, smid, machinist. 
  4.  Tymen Lubberts, geb. te Opsterland op 23 aug 1859, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Deventer op 21 mei 1884 met Maria Johanna SPANDENBERG, dr. van Hendrik SPANDENBERG en Maria COLDEWIJN, geb. te Deventer circa 1859. 
  5.  Luite lubberts, geb. te Opsterland op 14 sep 1862. 
  Lubbert Folkerts OOM, tr. (resp. 45 en 37 jaar oud) (2) te Aengwirden op 28 mei 1864 met Wiebigje Tymens KRIKKE, dr. van Tymen Luiten KRIKKE en Geeske Hainses BOSMA, geb. te Terband (Aengwirden) op 19 aug 1826. 

VIw.  Koop Bertelds BAAS, zn. van Berteld Koops BAAS en Leentje Wiegers KLAREN (Vk), geb. circa 1802, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Giethoorn op 18 feb 1876, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Giethoorn op 1 mei 1829 met Niesje Koops SMIT, dr. van Koop Harms SMIT en Geesje Hendriks SCHIPPER, geb. te Giethoorn circa 1806. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Geesje Koops, geb. te Giethoorn in apr 1834, ovl. (2 maanden oud) te Giethoorn op 22 jun 1834. 
  2.  Berteld Koops, geb. te Giethoorn circa 1840, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Staphorst op 30 apr 1870 met Femmigje Kaspers MERK, dr. van Kasper Jans MERK en Lammegien DOGGEN, geb. te Hoogeveen circa 1841, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 21 jaar oud) (2) te Giethoorn op 17 okt 1874 met Lummegien Roelofs BOVERHOF, dr. van Roelof BOVERHOF en Hermina HAAN. de, geb. te Avereest circa 1853. 
  3.  Hendrik Koops, geb. te Giethoorn in nov 1842, ovl. (4 maanden oud) te Giethoorn op 1 apr 1843. 
  4.  Hendrik Koops, geb. circa 1844, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te De Wijk op 26 sep 1874 met Jentje Jakobs HIELKEN, dr. van Jakob HIELKEN en Jentje Roelofs KIERS. 

VIx.  Wieger Bertelds BAAS, zn. van Berteld Koops BAAS en Leentje Wiegers KLAREN (Vk), geb. circa 1805, turfmaker, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Giethoorn op 18 feb 1876, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Giethoorn op 15 mei 1830 met Aaltje Wiegers JAGER, dr. van Wieger Thomas JAGER en Aaltje Peters SLOOTHEER, geb. te Giethoorn circa 1804. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lammigje Wiegers, geb. te Giethoorn circa 1842, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Giethoorn op 29 apr 1864 met Dirk Hendriks GROEN, zn. van Hendrik Hendriks GROEN en Aaltje Koops BAKKER, geb. circa 1841, turfmaker. 
  2.  Wieger Wiegers, geb. circa 1844, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Giethoorn op 30 apr 1870 met Jantje Roelofs MEESTER, dr. van Roelof Wolters MEESTER en Geesje Harmens SCHREUR, geb. te Giethoorn circa 1843. 

VIy.  Jan Hendriks KLAREN, geb. te Terband op 16 okt 1815, veenwerker te Terband, ovl. (65 jaar oud) te Nijehaske op 27 jan 1881, tr. met Berendje Hendriks MOED (zie VIm). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hendrik Jans, geb. te Terband op 14 feb 1849, ovl. (64 jaar oud) te Haskerland op 2 mrt 1913, volgt VIIq
  2.  Hendrik Jans, geb. te Aengwirden op 26 sep 1851, ovl. (19 jaar oud) te Aengwirden op 2 okt 1870. 
  3.  Geert Jans, geb. te Aengwirden op 3 aug 1857, ovl. (3 jaar oud) te Aengwirden op 27 mrt 1861. 
  4.  Aafke Jans, geb. te Terband op 14 jun 1860, tr. (26 jaar oud) te Aengwirden op 23 apr 1887 met Jan Martens RAADSVELD, zn. van Marten Jentjes RAADSVELD en Pietje Jans EESTRA, geb. te Heereneveen, arbeider. 

VIz.  Jantje Hendriks KLAREN, dr. van Hendrik Wiegers KLAREN (Vl) en Niesje Jans RUITER, geb. te Giethoorn op 22 feb 1805, DG, veenwerkster, naaister (1828), ovl. (25 jaar oud) te Haskerland op 14 aug 1830, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Aengwirden op 11 apr 1828 met Albert Hendriks EUVERMAN, zn. van Hendrik Jans EUVERMAN en Grietje Alberts de HOOP, geb. te Nijehaske op 11 jun 1806, ged. te De Schans op 29 jun 1806, ovl. (65 jaar oud) te Avereest op 24 aug 1871, (Albert Hendriks tr. (resp. 24 en 6 maanden oud) (2) te Haskerland op 5 jun 1831 met Jentje Frederiks STEENBERGEN, dr. van Frederik Hendriks STEENBERGEN en Aaltje Jans de WIT.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Hendrik Alberts, geb. te Haskerland op 21 mrt 1829, ovl. (5 jaar oud) te Haskerland op 30 jun 1834, tr. (resp. 37 en 21 jaar oud) te Avereest op 24 mrt 1866 met Margje Hielkes KORVER, dr. van Hielke Kleis KORVER en Geertje Roelofs BOS, geb. te Zuidwolde op 14 sep 1844. 
  Albert Hendriks EUVERMAN, tr. (2) met Jentje Frederiks STEENBERGEN, geb. te Oudehaske in dec 1830. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Frederik Alberts, geb. te Haskerland op 10 jul 1832, tr. (resp. 33 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Avereest op 1 dec 1865 met Hendrikje BOS, dr. van Jannes Aarts BOS en Gerregien Herms WINTER, geb. te Avereest circa 1833, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Avereest op 27 nov 1865, tr. (resp. 36 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Avereest op 22 aug 1868 met Gezina Willems van ZOELEN, dr. van Willem van ZOELEN en Femmetje van LIEFHEBBER, geb. te Stad Ommen circa 1834. 
  2.  Jan Alberts, geb. te Haskerland op 12 jan 1834, tr. (beiden 25 jaar oud) te Avereest op 2 apr 1859 met Harmke Wiegers KRUIS, dr. van Wieger Wiegers KRUIS en Trijntje Jans PIJLMAN, geb. te Aengwirden op 14 okt 1833. 
  3.  Hendrik Alberts, geb. te Avereest op 24 aug 1835, tr. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Avereest op 10 apr 1858 met Johanna (Janna) BOS, dr. van Jannes Aarts BOS en Gerregien Herms WINTER, geb. te Avereest circa 1839. 
  4.  Sander Alberts, geb. te Avereest op 17 okt 1844, ovl. (27 jaar oud) te Avereest op 3 dec 1871. 
  5.  Grietje Alberts, geb. te Avereest op 31 dec 1837, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Avereest op 29 apr 1865 met Hendrik Wiegers KRUIS, zn. van Wieger Wiegers KRUIS en Trijntje Jans PIJLMAN, geb. te Terband (Aengwirden) op 31 dec 1836. 
  6.  Aaltje Alberts, geb. te Avereest op 9 sep 1842, ovl. (11 jaar oud) te Avereest op 27 jun 1854. 
  7.  Jentien Alberts, geb. te Avereest op 17 jun 1847. 
  8.  Roelof Alberts, geb. te Avereest op 2 apr 1850, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Avereest op 29 mrt 1873 met Grietje Hielkes KORVER, dr. van Hielke Kleis KORVER en Geertje Roelofs BOS, geb. te Avereest circa 1851. 
  9.  Aaltje Alberts, geb. te Avereest op 1 apr 1840, ovl. (2 jaar oud) te Avereest op 18 apr 1842. 

VIaa.  Niesje Hendriks KLAREN, dr. van Hendrik Wiegers KLAREN (Vl) en Niesje Jans RUITER, geb. te Terband op 13 mei 1808, DG, naaister te Terband (1828), ovl. (73 jaar oud) te Aengwirden op 3 mei 1882, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (1) te Aengwirden op 11 apr 1828 met Roelof Alberts de HOOP, zn. van Albertus Hannes (Albert Hanzes) de HOOP en Jentje Koops KNOBBE, geb. te Nijehaske op 19 mrt 1805, ged. op 14 apr 1805, veenwerker (1828), ovl. (56 jaar oud) te Nijehaske op 30 sep 1861. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jentje Roelofs de, geb. te Haskerland op 1 nov 1828. 
  2.  Niesjen Roelofs de, geb. te Haskerland op 18 feb 1830, volgt VIIr
  3.  Jentje Roelofs de, geb. te Haskerland op 12 okt 1832. 
  4.  Hendrik Roelofs de, geb. te Aengwirden op 6 jun 1836, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Aengwirden op 15 feb 1861 met Marijke Dirks DRIJFHOUT, dr. van Dirk Heeres DRIJFHOUT en Tjaltje Sanders KOLK, geb. te Aengwirden op 4 mrt 1833, ovl. (68 jaar oud) te Haskerland op 25 mrt 1901. 
  5.  Hendrik Roelofs de HOOP, geb. te Aengwirden op 28 apr 1837, ovl. (80 jaar oud) te Haskerland op 27 aug 1917. 
  6.  Jan Roelofs de, geb. te Haskerland op 24 mrt 1844. 
  7.  Jentje Roelofs de, geb. te Haskerland op 27 apr 1847. 
  Niesje Hendriks KLAREN

VIab.  Kornelis Harmens ten HOEVE, zn. van Geertje Harmens ten HOEVE (Vo), geb. te Rottum op 18 dec 1799, ovl. (70 jaar oud) te Aengwirden op 20 mrt 1870, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Aengwirden op 21 aug 1825 met Hendrikje Hendriks TOERING, dr. van Hendrik Jans TOERING en Annigje Pieters PIEK, geb. circa 1798, ged. te Haskerhorne/Oudehaske op 12 feb 1798, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Aengwirden op 15 dec 1854. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Geertje Kornelis ten HOEVE, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 15 dec 1825, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarden op 25 jan 1899, volgt VIIs
  2.  Levenloze zoon Kornelis ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 2 nov 1828, ovl. te Aengwirden op 2 nov 1828. 
  3.  Antje Kornelis ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 4 nov 1831, ovl. (65 jaar oud) te Leeuwarden op 1 mrt 1897. 
  4.  Margjen Kornelis ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 25 mei 1835, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (1) te Wonseradeel op 16 mei 1863 met Jacob Willems Kroes, zn. van Willem Jacobs Kroes en Willemijntje Willems Klimstra, geb. te Franekeradeel op 23 dec 1834, ovl. (41 jaar oud) te Schoterland op 13 apr 1876, tr. (beiden 42 jaar oud) (2) te Aengwirden op 13 sep 1877 met Pieter Sipkes LUXWOLDA, zn. van Sipke Sjoerds LUXWOLDA en Rigttje Bjintzes BOSCHKER, geb. te Het Meer op 13 jan 1835, ovl. (82 jaar oud) te Schoterland op 8 apr 1917. 
  5.  Aafjen Kornelis ten HOEVE, geb. te Aengwirden op 21 apr 1836, ovl. (54 jaar oud) te Schoterland op 26 feb 1891, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Aengwirden op 5 jun 1864 met Jan Hendriks de GROOT, zn. van Hendrik Jans de GROOT en Geesjen Jans KRIKKE, geb. te Rotsterhaule op 6 jul 1832, ovl. (66 jaar oud) te Schoterland op 5 sep 1898. 

VIac.  Aaltje Hilberts ten HOEVE, dr. van Hilbert Harmens ten HOEVE (Vp) en Sjoerdtje Alberts MOOI, geb. te Rottum op 28 nov 1822, tr. (beiden 27 jaar oud) te Weststellingwerf op 20 dec 1849 met Egbert Roelofs MOED, zn. van Roelof Klazes MOED en Jantje Egberts HUISMAN, geb. te Opsterland op 29 okt 1822, turfmaker Oudehaske (1850), arbeider Oudeschoot (1851), ovl. (35 jaar oud) te Ter Idzard op 15 jun 1858. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Roelof Egberts, geb. te Oudeschoot op 16 apr 1850, volgt VIIt
  2.  Hilbert Egberts, geb. te Oudeschoot op 17 dec 1851, ovl. (2 jaar oud) te Oudeschoot op 30 jan 1854. 
  3.  Hilbert Egberts, geb. te Oldeholtwolde (Weststellingwerf) op 29 jun 1854, ovl. (53 jaar oud) te Dantumadeel op 22 apr 1908, volgt VIIu
  4.  Klaas Egberts, geb. te Oldeholtwolde (Weststellingwerf) op 23 mei 1857, ovl. (2 maanden oud) te Oldeholtwolde (Weststellingwerf) op 11 aug 1857. 
  5.  Egbertje Egberts, geb. te Weststellingwerf op 21 jul 1858, volgt VIIv

VIad.  Aaltje Wiegers ten HOEVE, dr. van Wieger Harmens ten HOEVE (Vq) en Trijntje Egberts WOUDSTRA, geb. te Schoterland op 5 jun 1813, ovl. (93 jaar oud) te Haskerland op 31 dec 1906, tr. (20 jaar oud) te Schoterland op 6 apr 1834 met Harmen Wolters BRINK, zn. van Wolter Harmens BRINK en Meintje Hendriks. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wolter Harmens, geb. te Sint-Johannesga op 7 aug 1834, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 6 mrt 1914, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Schoterland op 30 sep 1860 met Grietje Hendriks de GROOT, dr. van Hendrik Jans de GROOT en Geesjen Jans KRIKKE, geb. te Rotsterhaule op 7 aug 1838, ovl. (23 jaar oud) te Schoterland op 12 aug 1861. 
  2.  Wieger Harmens, geb. te Schoterland op 21 sep 1837, ovl. (86 jaar oud) te Weststellingwerf op 19 dec 1923. 
  3.  Egbert Harmens, geb. te Schoterland op 21 feb 1841, ovl. (84 jaar oud) te Schoterland op 15 apr 1925. 
  4.  Meintje Harmens, geb. te Schoterland op 1 dec 1843, ovl. (2 jaar oud) te Schoterland op 4 okt 1846. 
  5.  Meintje Harmens, geb. te Schoterland op 2 aug 1849, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Aengwirden op 30 sep 1871 met Willem Johannes COMELLO, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 22 okt 1851. 
  6.  Wieger Harmens, geb. te Schoterland op 30 aug 1851, ovl. (1 jaar oud) te Schoterland op 13 apr 1853. 

VIae.  Harmen Wiegers ten HOEVE, zn. van Wieger Harmens ten HOEVE (Vq) en Trijntje Egberts WOUDSTRA, geb. te Schoterland op 24 mei 1816, arbeider te Rottum, ovl. (64 jaar oud) te Schoterland op 12 nov 1880, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Schoterland op 12 mei 1839 met Sara Wiebes KOLK, dr. van Wiebe Lammerts KOLK en Sara Tobias HUIZINGA, geb. te Schoterland op 10 mrt 1813, ovl. (78 jaar oud) te Doniawerstal op 16 mrt 1891. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Trijntje Harmens ten, geb. te Schoterland op 20 mrt 1840, ovl. (58 jaar oud) te Schoterland op 29 apr 1898. 
  2.  Wiebe Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 5 mrt 1842, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 28 okt 1921, volgt VIIw
  3.  Wieger Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 5 jun 1844, ovl. (84 jaar oud) te Aengwirden op 13 apr 1929, volgt VIIx
  4.  Sara Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 17 mei 1847, ovl. (12 jaar oud) te Schoterland op 12 sep 1859. 
  5.  Rinske Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 9 aug 1849, ovl. (63 jaar oud) te Schoterland op 27 jan 1913, tr. (resp. 28 en 36 jaar oud) te Schoterland op 12 mei 1878 met Alte Geerts van der WAL, zn. van Geert Jans van der WAL en Klaasjen Altes SCHIPPERS, geb. te Oosterzee (Lemsterland) op 28 aug 1841. 
  6.  Thiemen Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 12 aug 1852, ovl. (82 jaar oud) te Haskerland op 8 mei 1935, volgt VIIy
  7.  Tobias Harmens ten HOEVE, geb. te Rottum op 13 jun 1855, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden op 7 aug 1929, volgt VIIz
  8.  Wieger Harmens ten HOEVE, geb. te Nieuweschoot op 14 aug 1857, volgt VIIaa
  9.  Nelligje Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 12 aug 1859, tr. (resp. 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1884 met Jelte Siebolts de BOER, zn. van Siebolt Poppes de BOER en Pietertje Jans WESTERHOF, geb. te Rotsterhaule in 1856. 
  10.  Sara Harmens ten HOEVE, geb. te Schoterland op 23 nov 1863. 

VIaf.  Wieger Wiegers ten HOEVE, zn. van Wieger Harmens ten HOEVE (Vq) en Trijntje Egberts WOUDSTRA, geb. te Schoterland op 12 okt 1821, ovl. (49 jaar oud) te Haskerland op 23 jan 1871, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) te Schoterland op 25 nov 1849 met Aaltje Aises BOSMA, dr. van Aise Sipkes BOSMA en Fimke Jans de JONG, geb. te Rottum op 10 sep 1829, ovl. (56 jaar oud) te Schoterland op 5 okt 1885. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Trijntje Wiegers, geb. te Rottum op 29 jan 1850, ovl. (21 jaar oud) te Schoterland op 29 mei 1871, volgt VIIab
  2.  Fimke Wiegers, geb. te Rottum op 24 okt 1852, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Schoterland op 14 mei 1876 met Foeke Georg KOEZE, zn. van Georg Andries KOEZE en Andersjen Foekes DIJKSTRA, geb. te Sint-Johannesga in 1851. 
  3.  Antje Wiegers, geb. te Nijelamer op 27 dec 1855, volgt VIIac
  4.  Neenske Wiegers, geb. te Schoterland op 9 jan 1859. 
  5.  Levenloos kind, geb. te Schoterland op 21 feb 1862, ovl. te Schoterland op 21 feb 1862. 
  6.  Wiegertje Wiegers, geb. te Schoterland op 2 jun 1863. 
  7.  Wiegertje Wiegers, geb. te Schoterland op 27 mrt 1866. 
  8.  Aaltje Wiegers, geb. te Schoterland op 25 sep 1869. 

VIag.  Harmen Wiegers ten HOEVE, zn. van Wieger Harmens ten HOEVE (Vq) en Trijntje Egberts WOUDSTRA, geb. te Schoterland op 26 aug 1824, ovl. (76 jaar oud) te Haskerland op 20 jul 1901, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) te Schoterland op 9 jan 1848 met Rinskjen Jans DUISTERHOUT, dr. van Jan Ruurds DUISTERHOUT en Antje Roelofs SMID, geb. te Schoterland op 1 nov 1828, ovl. (47 jaar oud) te Schoterland op 13 aug 1876. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Harmens, geb. te Schoterland op 31 aug 1848, ovl. (5 jaar oud) te Schoterland op 7 mrt 1854. 
  2.  Antje Harmens, geb. te Schoterland op 20 jan 1851. 
  3.  Wieger Harmens, geb. te Het Meer op 6 jan 1854, volgt VIIad
  4.  Trijntje Harmens, geb. te Schoterland op 12 apr 1856. 
  5.  Jantje Harmens, geb. te Schoterland op 16 aug 1859. 
  Harmen Wiegers ten HOEVE, tr. (resp. 55 en 40 jaar oud) (2) te Aengwirden op 31 jan 1880 met Antje Jelles van VEEN, dr. van Jelle Heeres van VEEN en Aukjen Arends RIENSTRA, geb. te Oldeboorn op 2 mrt 1839. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Anne Harmens, geb. te Schoterland op 24 sep 1880. 

VIah.  Aaltje Jans van der WAL, dr. van Jan Geerts van der WAL en Leentje Harmens ten HOEVE (Vr), geb. te Rottum op 11 sep 1811, ovl. (24 jaar oud) te Haskerland op 22 jul 1836, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Doniawerstal op 16 okt 1834 met Klaas Hendriks NOPPERT, zn. van Hendrik Jacobs NOPPERT en Aaltje Klazes NENNEBOOG, geb. te Joure op 7 dec 1806, ged. te Joure op 21 dec 1806, turfmaker te Joure, zetmeier te Joure (1836), ovl. (71 jaar oud) te Haskerland op 15 apr 1878, (Klaas Hendriks tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (2) te Haskerland op 30 apr 1837 met Hiltje Jans KLOMP, dr. van Jan Jans KLOMPEMAKER en Roelofje Hendriks PUTTER.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Hendrik Klazes, geb. te Haskerland op 14 jul 1836, ovl. (32 jaar oud) te Haskerland op 12 mei 1869, tr. (25 jaar oud) te Haskerland op 21 jul 1861 met Idske de JONG
  Klaas Hendriks NOPPERT, tr. (2) met Hiltje Jans KLOMP, geb. te Schoterland op 12 nov 1813, ovl. (84 jaar oud) te Haskerland op 7 okt 1898. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jan Klazes, geb. te Haskerland op 27 feb 1838. 
  2.  Aaltje Klazes, geb. te Joure op 15 jan 1840, ovl. (35 jaar oud) te Grouw op 14 dec 1875, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Grouw (Idaarderadeel) op 7 jun 1866 met Sytze Ruurds BERGSMA, zn. van Ruurd Sytzes BERGSMA en Aaltje Wieberens van STRATEN, geb. te Grouw op 12 okt 1840, ovl. (68 jaar oud) te Grouw op 27 jan 1909. 
  3.  Jan Klazes, geb. te Haskerland op 25 okt 1842, ovl. (4 jaar oud) te Haskerland op 27 apr 1847. 
  4.  Gooitzen Klazes, geb. te Haskerland op 12 jun 1845, ovl. (81 jaar oud) te Lemsterland op 15 dec 1926, tr. (29 jaar oud) te Haskerland op 11 okt 1874 met Namkjen Anskes DIJKSTRA
  5.  Jan Klazes, geb. te Haskerland op 27 aug 1847, ovl. (61 jaar oud) te Schoterland op 10 apr 1909, tr. (27 jaar oud) te Haskerland op 16 mei 1875 met Jentjen KNEVELMAN
  6.  Martje Klazes, geb. te Haskerland op 8 apr 1851, ovl. (68 jaar oud) te Joure op 19 dec 1919, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Doniawerstal op 7 okt 1876 met Lykele BRANDSMA, geb. circa 1845, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Haskerland op 20 mrt 1885, tr. (34 jaar oud) (2) te Haskerland op 24 mei 1885 met Jan Sjoerds POSTMA
  7.  Jacob Klazes, geb. te Haskerland op 11 aug 1853, ovl. (54 jaar oud) te Haskerland op 9 sep 1907, tr. (27 jaar oud) te Haskerland op 22 aug 1880 met Elisabeth de JONG
  8.  Levenloos kind Klazes, geb. te Haskerland op 16 jul 1856, ovl. te Haskerland op 16 jul 1856. 
  9.  Anne Klazes, geb. te Haskerland op 12 feb 1860. 

VIai.  Geertje Jans van der WAL, dr. van Jan Geerts van der WAL en Leentje Harmens ten HOEVE (Vr), geb. te Rottum (Schoterland) op 23 jun 1824, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Lemsterland op 13 mei 1849 met Harmen Koops MAST, zn. van Koop Jans MAST en Geesjen Pieters de JONG, geb. te Aengwirden op 26 jul 1823. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Koop Harmens, geb. te Weststellingwerf op 12 feb 1853, volgt VIIae
  2.  Leentje Harmens, geb. te Weststellingwerf op 7 apr 1855. 
  3.  Geesje Harmens, geb. te Weststellingwerf op 28 jan 1857, veerschipper Oldemarkt-Sneek. 
  4.  Grietje Harmens, geb. te Weststellingwerf op 26 jan 1859. 
  5.  Jan Harmens, geb. te Weststellingwerf op 24 feb 1862. 
  6.  Geert Harmens, geb. te Weststellingwerf op 11 dec 1864, molenaar te Oldemarkt. 
  7.  Piet Harmens, geb. te Weststellingwerf op 11 dec 1864. 
  8.  Geertje Harmens, geb. te Schoterland op 11 okt 1866, koopman. 

VIaj.  Harmen Pieters STOBBE, zn. van Pieter Tiemens STOBBE en Aafjen Harmens ten HOEVE (Vt), geb. te Heerenveen (Aengwirden) op 1 sep 1817, ovl. (82 jaar oud) te Aengwirden op 14 jun 1900, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 22 aug 1840 met Jantje Harmens KNOL, dr. van Harmen Hanses KNOL en Barteltje Pieters (Bartje) NIJMEYER, geb. te Oudehaske op 15 sep 1815, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 13 jun 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Harmen Harmens, geb. te Tjalleberd op 11 mrt 1843, ovl. (67 jaar oud) te Almelo op 9 nov 1910, volgt VIIaf
  2.  Pieter Harmens, geb. te Tjalleberd op 20 nov 1848, tr. met Geesje Jans KLAREN, dr. van Jan Wolters KLAREN (VIu) en Boukje Harmens DAM (zie VIu). 

VIak.  Aaltje Pieters STOBBE, dr. van Pieter Tiemens STOBBE en Aafjen Harmens ten HOEVE (Vt), geb. te Aengwirden op 8 apr 1825, tr. (22 jaar oud) te Aengwirden op 2 apr 1848 met Jochem Alberts PIEK
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Geesje Jochems, geb. te Tjalleberd op 13 okt 1849, ovl. (73 jaar oud) te Aengwirden op 25 feb 1923, volgt VIIag

VIal.  Geesje Tiemens STOBBE, dr. van Pieter Tiemens STOBBE en Aafjen Harmens ten HOEVE (Vt), geb. te Aengwirden op 29 mei 1828, ovl. (87 jaar oud) te Aengwirden op 4 nov 1915, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Aengwirden op 13 apr 1851 met Berend Jacobs STUIVER, zn. van Arend Jacobs STUIVER en Grietje Berends KNOBBE, geb. te Boornbergum op 5 feb 1828, ovl. (92 jaar oud) te Aengwirden op 3 sep 1920. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Arent Berends, geb. te Aengwirden op 6 nov 1851, ovl. (74 jaar oud) te 't Meer op 16 jul 1926, volgt VIIah
  2.  Aafke Berends, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 14 mrt 1854, ovl. (88 jaar oud) te Heerenveen op 19 mei 1942, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 10 jan 1875 met Hendrik Gerrits de de JONG, zn. van Gerrit Hendriks de JONG en Roelofje Johannes NOPPERT, geb. te Nijehaske op 8 jul 1849. 
  3.  Pieter Berends, geb. te Aengwirden op 11 mei 1857, volgt VIIai
  4.  Jacob Berends, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 17 jun 1861, ovl. (71 jaar oud) te Opsterland op 25 jul 1932, volgt VIIaj
  5.  Grietje Berends, geb. te Terband op 27 sep 1864, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 3 mrt 1936, volgt VIIak
  6.  Harmen Berends, geb. te Terband op 30 jan 1867, volgt VIIal
  7.  Margje Berends, geb. te Terband op 4 aug 1869, ovl. (91 jaar oud) op 15 aug 1960, begr. te Sneek, volgt VIIam

VIam.  Grietje Pieters STOBBE, dr. van Pieter Tiemens STOBBE en Aafjen Harmens ten HOEVE (Vt), geb. te Aengwirden op 26 okt 1833, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Aengwirden op 11 dec 1852 met Klaas Jans OORD, zn. van Jan Koops OORD en Trijntje Klazes BAAS, geb. te Aengwirden op 7 okt 1830, ovl. (68 jaar oud) te Aengwirden op 22 feb 1899. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Trijntje Klazes, geb. te Aengwirden op 29 dec 1856, ovl. (2 maanden oud) te Aengwirden op 19 mrt 1857. 
  2.  Aafje Klazes, geb. te Aengwirden op 29 dec 1856, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 9 apr 1858. 
  3.  Aafje Klazes, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 27 jun 1859, ovl. (30 jaar oud) te Aengwirden op 6 feb 1890, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 10 mei 1879 met Evert Hendriks KUIPER, zn. van Hendrik Adams KUIPER en Jente Jacobs RAADSVELD, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 5 mrt 1855. 
  4.  Jan Klazes, geb. te Aengwirden op 15 jul 1862. 
  5.  Pieter Klazes, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 23 apr 1865, ovl. (47 jaar oud) te Aengwirden op 21 apr 1913, volgt VIIan
  6.  Harmen Klazes, geb. te Aengwirden op 13 feb 1872, ovl. (7 jaar oud) te Aengwirden op 29 apr 1879. 
  7.  Annigje Klazes, geb. te Meppel op 5 okt 1876. 

VIan.  Wieger Jans KETELLAPPER, zn. van Jan Jacobs KETELLAPPER en Grietje Jans KLAREN (Vu), geb. te Schoterland op 19 nov 1828, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 27 dec 1907, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1856 met Willemke Bonnes DIJKSTRA, dr. van Bonne Johannes DIJKSTRA en Geesjen Hendriks SMINK, geb. te Schoterland op 5 dec 1831, ovl. (87 jaar oud) te Schoterland op 28 feb 1919. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Grietje Wiegers, geb. te Rottum (Schoterland) op 31 aug 1857. 
  2.  Bontje Wiegers, geb. te Rottum (Schoterland) op 24 okt 1859, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1882, (gesch. te Heerenveen op 16 nov 1894) met Luite Ulbes de VRIES, zn. van Ulbe Alberts de VRIES en Annigje Pieters de WOLF, geb. te Rotsterhaule op 2 jul 1854. 
  3.  Jantje Wiegers, geb. te Rottum (Schoterland) op 30 nov 1864, tr. (beiden 27 jaar oud) te Schoterland op 12 mei 1892 met Gosse Ales KLIJNSMA, zn. van Ale Fokkes KLIJNSMA en Trijntje Gosses EELSTRA, geb. te Delfstrahuizen op 30 nov 1864. 
  4.  Levenloos Kind, geb. te Schoterland op 30 nov 1864, ovl. te Schoterland op 30 nov 1864. 
  5.  Johannes Wiegers, geb. te Sint-Johannesga op 7 feb 1869, volgt VIIao

VIao.  Jan Klaas KLAREN, zn. van Klaas Jans KLAREN (Vv) en Grietje Jans KOLK, geb. te Ruinen op 20 okt 1832, ovl. (83 jaar oud) te Noordharen (Ruinen) op 25 mrt 1916, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Ruinen op 11 jun 1859 met Harmpje Harms REMKEN, dr. van Harm Koster REMKES en Jentien Harms van AGTEREN, geb. te Ruinerwold op 23 jul 1837, ovl. (71 jaar oud) te Noordharen (Ruinen) op 15 sep 1908. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Klaas, geb. te Ruinen op 4 nov 1859, volgt VIIap
  2.  Jentien, geb. te Ruinen op 21 feb 1863, volgt VIIaq
  3.  Grietien, geb. te Ruinen (Blanken) op 14 mei 1866, volgt VIIar
  4.  Henderkien, geb. te Ruinen op 17 jan 1881, ovl. (49 jaar oud) te Hoogeveen op 7 feb 1930, tr. (resp. 35 en ongeveer 30 jaar oud) te Ruinen op 25 nov 1916 met Reinder van LINGEN, zn. van Albert van LINGEN en Niessien van der POL, geb. circa 1886. 
  5.  Marchien, geb. te Ruinen op 28 mei 1870. 
  6.  Jantien, geb. circa 1871, volgt VIIas

VIap.  Lammechien Klaas KLAREN, dr. van Klaas Jans KLAREN (Vv) en Grietje Jans KOLK, geb. te Ruinen op 3 mrt 1841, ovl. (66 jaar oud) te Ruinerwold op 15 nov 1907, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Ruinerwold op 3 sep 1864 met Jan RABEN, zn. van Jan Harms RABEN en Roelofje Jans LUCHIES, geb. te Ruinerwold op 7 mrt 1835, ovl. (82 jaar oud) te Ruinerwold op 18 mrt 1917. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Levenloos kind, geb. te Ruinen op 11 mrt 1865, ovl. te Ruinen op 11 mrt 1865. 
  2.  Roelofje, geb. te Ruinerwold (Dijkhuizen) op 20 nov 1866, ovl. (19 jaar oud) te Ruinerwold op 13 nov 1886. 
  3.  Grietje, geb. te Ruinerwold (Dijkhuizen) op 6 aug 1869, tr. (resp. 35 en ongeveer 30 jaar oud) te Ruinerwold op 3 mrt 1905 met Jan van GELDER, zn. van Jan van GELDER en Catharina Elisabeth van MEETEREN, geb. te Amersfoort circa 1875. 
  4.  Jantje, geb. te Ruinerwold (Dijkhuizen) op 30 nov 1871. 
  5.  Klaas, geb. te Ruinerwold (Dijkhuizen) op 31 aug 1874, ovl. (65 jaar oud) te Ruinerwold op 19 mrt 1940, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Ruinerwold op 24 dec 1897 met Jentje BRAND, geb. te Zuidwolde circa 1876. 
  6.  Levenloos kind, geb. te Ruinerwold op 19 okt 1877, ovl. te Ruinerwold op 19 okt 1877. 
  7.  Harmtje, geb. te Ruinerwold op 14 okt 1879, ovl. (1 jaar oud) te Ruinerwold op 3 jun 1881. 
  8.  Jan, geb. te Ruinerwold op 5 aug 1882, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Ruinerwold op 13 aug 1909 met Jantje BENNING, dr. van Klaas BENNING en Hillegien de WEERD, geb. te Ruinerwold circa 1885. 

VIaq.  Jantje Klaas KLAREN, dr. van Klaas Jans KLAREN (Vv) en Grietje Jans KOLK, geb. te Ruinen op 18 dec 1829, ovl. (39 jaar oud) te Tweeloo (Ruinerwold) op 18 mei 1869, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Ruinerwold op 13 jun 1850 met Jan Jans WILLEMS, zn. van Jan Jans WILLEMS en Margje Jans ENTJES, geb. te Ruinerwold circa 1827. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Klaas, geb. te Ruinerwold op 22 aug 1854. 
  2.  Marten, geb. te Ruinerwold op 12 sep 1857, ovl. (11 jaar oud) te Ruinerwold op 11 jun 1869. 
  3.  Willem, geb. te Ruinerwold op 28 jun 1860. 
  4.  Grietje, geb. te Ruinerwold op 12 sep 1862. 
  5.  Hendrik, geb. te Ruinerwold op 14 nov 1865, volgt VIIat

VIar.  Trientien Klaas KLAREN, dr. van Klaas Jans KLAREN (Vv) en Grietje Jans KOLK, geb. te Ruinen op 29 jan 1824, ovl. (70 jaar oud) te Smilde op 1 mei 1894, tr. (resp. 60 en ongeveer 62 jaar oud) (1) te Smilde op 15 aug 1884 met Dirk MEERDING, zn. van Hendrik Dirks MEERDING en Annigje Luiten van der VEEN, geb. te Noordwolde circa 1822. 
  Trientien Klaas KLAREN, tr. (resp. 22 en 61 jaar oud) (2) te Ruinen op 24 okt 1846 met Jan Koops KUIPER, zn. van Jan Jans KUIPER en Jentjen HILBERS, geb. te Ruinen op 24 apr 1785. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jentien, geb. te Ruinen op 8 aug 1847, tr. (resp. 27 en ongeveer 33 jaar oud) te Ruinerwold op 17 okt 1874 met Berend BROEKHUIZEN, zn. van Egbert BROEKHUIZEN en Klaasje ZWANEPOL, geb. te Meppel circa 1841. 
  2.  Aaltien, geb. te Ruinen (Oldenhave) op 30 jul 1849, ovl. (84 jaar oud) te Smilde op 2 mei 1934, tr. (23 jaar oud) te Ruinerwold op 19 okt 1872 met Roelof KNOL, zn. van Jan Jans KNOL en Aaltien Roelofs van GIJSSEL, ovl. voor 2 mei 1934. 
  Trientien Klaas KLAREN, tr. (resp. 32 en 46 jaar oud) (3) te Ruinen op 21 jun 1856 met Klaas BRINKMAN, zn. van Willem Tonen BRINKMAN en Annegjen KLAAS, geb. te Ruinen op 24 sep 1809. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Zwaantien, geb. te Ruinen circa 1857, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Smilde op 26 apr 1925, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 32 jaar oud) te Diever op 6 mrt 1879 met Jacob Lamberts WOLF, zn. van Lambert Jans WOLF en Luitje Jacobs OFFEREIN, geb. te Havelte circa 1847. 
  2.  Levenloos kind, geb. te Ruinen op 25 nov 1860, ovl. te Ruinen op 25 nov 1860. 
  3.  Levenloos kind, geb. te Ruinen op 5 jul 1862, ovl. te Ruinen op 5 jul 1862. 
  4.  Levenloos kind, geb. te Ruinen op 10 dec 1863, ovl. te Ruinen op 10 dec 1863. 
  5.  Levenloos kind, geb. te Ruinen op 12 nov 1865, ovl. te Ruinen op 12 nov 1865. 
  6.  Grietien, geb. te Ruinen op 8 mei 1868, ovl. (5 jaar oud) te Ruinen op 11 dec 1873. 
  Trientien Klaas KLAREN, tr. (resp. 47 en 32 jaar oud) (4) te Ruinen op 20 jan 1872 met Albert KUIJER, geb. te Dwingeloo op 9 feb 1839, ovl. (44 jaar oud) te Hoogeveen op 15 sep 1883, (Albert relatie(1) met Jentien BOELEN.). 

VIas.  Henderkien Klaas KLAREN, dr. van Klaas Jans KLAREN (Vv) en Grietje Jans KOLK, geb. te Ruinen op 8 jul 1826, ovl. (78 jaar oud) te Ruinen (Noodharen) op 26 mei 1905, tr. (resp. 20 en 32 jaar oud) te Ruinen op 19 sep 1846 met Lukas Hendriks NIJSTAD, zn. van Hendrik Willems NIJSTAD en Lammegien Lukas HOFITS, geb. te Zuidwolde op 6 okt 1813, ovl. (74 jaar oud) te Ruinen (Blanken) op 23 mei 1888. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Lammechien, geb. te Ruinen (Armweide) op 13 dec 1849, ovl. (30 jaar oud) te Ansen op 22 apr 1880, volgt VIIau
  2.  Klaas Lucas, geb. te Ruinen op 8 jan 1847, ovl. (2 jaar oud) te Ruinen op 31 jan 1849. 
  3.  Grietien, geb. te Ruinen (Armweide) op 13 dec 1849, ovl. (81 jaar oud) te Echten op 25 feb 1931, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Ruinen op 28 apr 1877 met Hendrik Alberts WEVER, zn. van Albert Hendriks WEVER en Trientien MONEN, geb. te Ruinen op 18 jul 1851. 
  4.  Jentien, geb. te Ruinen op 2 sep 1852, ovl. (38 jaar oud) te Ruinen (Noodharen) op 1 apr 1891, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Ruinen op 29 apr 1876 met Jan DUIZENDKUNST, zn. van Lukas Harms DUIZENDKUNST en Jantien Jans KLOEZE, geb. te Ruinen circa 1851. 
  5.  Klaas, geb. te Ruinen op 2 sep 1852, ovl. (66 jaar oud) te Ruinen op 1 dec 1918, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Ruinen op 2 apr 1881 met Jentien HOOIJER, dr. van Roelof Hendriks HOOIJER en Jentien Geerts BISSCHOP, geb. te Ruinen circa 1857. 
  6.  Hendrik, geb. te Ruinen op 6 feb 1856, ovl. (75 jaar oud) te Ruinen (Noodharen) op 12 dec 1931, tr. (resp. 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Ruinen op 2 feb 1885 met Annechien MIDDELVELDT, dr. van Meeuwes MIDDELVELDT en Roeloffien BISSCHOP, geb. te Ruinen circa 1863. 
  7.  Hendrik Lucas, geb. te Ruinen op 10 jan 1855, ovl. te Ruinen op 10 jan 1855. 
  8.  Willem Lucas, geb. te Ruinen op 30 jan 1859, ovl. (32 dagen oud) te Ruinen op 3 mrt 1859. 
  9.  Willempien, geb. te Ruinen op 15 jan 1860, ovl. (47 jaar oud) te Ruinen op 19 nov 1907, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) te Ruinen op 2 mei 1885 met Frederik SNIDER, zn. van Wolter SNIDER en Albertien Jans POL, geb. te Ruinen circa 1854. 
  10.  Henderkien, geb. te Ruinen op 11 mrt 1863, ovl. (11 jaar oud) te Ruinen (Armweide) op 15 mei 1874. 
  11.  Jantje, geb. te Ruinen op 29 okt 1865, ovl. (51 jaar oud) te De Wijk op 7 apr 1917, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Ruinen op 20 mei 1893 met Lukas BENNING, zn. van Jan BENNING en Aaltien HEES, geb. te Ruinen circa 1866. 
  12.  Jan, geb. te Ruinen op 14 feb 1868, ovl. (5 maanden oud) te Ruinen (Armweide) op 27 jul 1868. 

VIat.  Jan Klaas KLAREN, zn. van Klaas Jans KLAREN (Vv) en Grietje Jans KOLK, geb. te Ruinen op 18 okt 1838, ovl. (79 jaar oud) te Zuidwolde op 13 sep 1918, tr. (beiden 28 jaar oud) te Ruinerwold op 10 nov 1866 met Harmpje van ACHTEREN, dr. van Roelof Harms van ACHTEREN en Aaltje Karst HESSEN, geb. te Ruinerwold op 15 aug 1838, ovl. (74 jaar oud) te Ruinerwold op 2 aug 1913. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Levenloos kind Jans, geb. te Ruinerwold op 5 jan 1867, ovl. te Ruinerwold op 5 jan 1867. 
  2.  Grietje Jans, geb. te Ruinerwold op 5 jul 1867, ovl. (1 dag oud) te Ruinerwold op 6 jul 1867. 
  3.  Roelof Jans, geb. te Ruinerwold op 11 okt 1868, ovl. (22 dagen oud) te Ruinerwold op 2 nov 1868. 
  4.  Grietien Jans, geb. te Ruinerwold op 2 mrt 1872, ovl. (37 jaar oud) te Ruinerwold op 7 jun 1909. 
  5.  Klaas Jans, geb. te Ruinerwold (Dijkhuizen) op 24 apr 1878. 
  6.  Roelofje Jans, geb. te Ruinerwold op 15 jan 1875, ovl. (10 maanden oud) te Ruinerwold op 20 nov 1875. 
  7.  Aaltje Jans, geb. te Ruinerwold op 3 okt 1869, ovl. (48 jaar oud) te Zuidwolde op 8 mei 1918, volgt VIIav

Generatie VII

VIIa.  Jacob Jans KLAREN, zn. van Jan Wolters KLAREN (VIb) en Geesje Jacobs RAADSVELD, geb. te Haskerland op 26 sep 1870, ovl. (68 jaar oud) te Haskerland op 23 mei 1939, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) te Haskerland op 25 mei 1899 met Albertje Durks de RUITER, dr. van Durk Theunis de RUITER en Antje MINKES, geb. te Aengwirden op 20 jan 1874. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Jacobs, geb. te Haskerland op 17 aug 1901. 
  2.  Levenloos kind, geb. te Haskerland op 3 aug 1903, ovl. te Haskerland op 3 aug 1903. 
  3.  Levenloos kind, geb. te Haskerland op 24 aug 1907. 

VIIb.  Willemke Jans KLAREN, dr. van Jan Jans KLAREN (VIf) en Geertje Jans STUIVER, geb. te Aengwirden op 29 dec 1877, relatie(1) met Nn NN
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Jochem Jan KLAREN, geb. te Geertruidenberg circa 1898, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Buurmalsen op 10 jun 1921 met Maria Cornelia WILBRINK, zn. van Peter WILBRINK en Hendrika van den ANKER, geb. te Buurmalsen circa 1898. 
  Willemke Jans KLAREN, tr. (resp. 36 en ongeveer 46 jaar oud) (2) te Zaandam op 6 aug 1914 met Jacob van LIENEN, zn. van Klaas van LIENEN en Maartje LAM, geb. te Zaandam circa 1868, werkman, (Jacob relatie(1) met Aaltje SMIT.). 

VIIc.  Klaas Koops SMINK, zn. van Koop Hendriks SMINK (VIj) en Aaltje Klaas STEENWIJK, geb. te Koekange op 30 mei 1843, landbouwer (1878), ovl. (82 jaar oud) te De Wijk op 23 dec 1925, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te De Wijk op 27 apr 1872 met Lena Harmannus BUNSKOEK, dr. van Harmannus Brouwer BUNSKOEK en Grietje REDDER, geb. te Staphorst circa 1842, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te De Wijk op 11 feb 1904. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hermannus Klaas, geb. te Koekange op 30 jan 1873, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Ruinen op 7 mrt 1903 met Bartha Jans ZEGEREN, dr. van Jan Berends ZEGEREN en Egbertien PRENT, geb. te Ruinen op 13 dec 1875. 
  2.  Koob Klaas, geb. te Koekange op 29 mrt 1876, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te De Wijk op 5 mrt 1904 met Jentje Hendriks DIPHOORN, dr. van Hendrik DIPHOORN en Hilligje Hendriks ten HOEVE, geb. te De Wijk op 5 jul 1881. 
  3.  Klaas Klaas, geb. te Koekange op 24 nov 1878, tr. (resp. 26 en ongeveer 33 jaar oud) te De Wijk op 29 apr 1905 met Johanna Berends REINDERS, dr. van Berend REINDERS en Jentje WESTERHUIS, geb. te Ambt Hardenberg circa 1872. 
  4.  Arend Klaas, geb. te Koekange op 19 sep 1887, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) (1) te De Wijk op 31 okt 1914 met Jentien Egberts GORTEMAKER, dr. van Egbert GORTEMAKER en Femmechien SCHEPER, geb. te Ruinen op 11 apr 1890, ovl. (24 jaar oud) te De Wijk op 20 nov 1914, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (2) te De Wijk op 6 mei 1916 met Hendrikje Hendriks STEVENS, dr. van Hendrik STEVENS en Lena GROOTE, geb. te Westerbork op 8 sep 1894, ovl. (49 jaar oud) te Zwolle op 30 jun 1944. 

VIId.  Hendrik Koops SMINK, zn. van Koop Hendriks SMINK (VIj) en Aaltje Klaas STEENWIJK, geb. te Koekange op 10 okt 1845, ovl. (71 jaar oud) te Ruinen op 7 sep 1917, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) (1) te De Wijk op 16 mei 1874 met Jentje Alberts STOKVIS, dr. van Albert Jans STOKVIS en Annigje Alberts FRIEZEN, geb. te Koekange op 12 feb 1854, ovl. (24 jaar oud) te Koekange op 12 aug 1878. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Annigje Hendriks, geb. te Koekange op 15 feb 1875, tr. (beiden 26 jaar oud) te Ruinerwold op 14 feb 1902 met Roelof Jans ZOER, zn. van Jan Roelofs ZOER en Hermina POSTEMA, geb. te Dwingeloo op 29 jun 1875. 
  2.  Aaltje Hendriks, geb. te Koekange op 29 jul 1876, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Ruinen op 26 apr 1902 met Jan Derks MIDDELVELD, zn. van Derk MIDDELVELD en Roeloffien FLINKERT, geb. te Ruinen op 22 okt 1869. 
  Hendrik Koops SMINK, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) (2) te De Wijk op 16 apr 1881 met Femmigje Jans de JONGE, dr. van Jan Jans de JONGE en Grietje Jacobs de WEERD, geb. te De Wijk op 31 okt 1853, ovl. (38 jaar oud) te Ruinen op 22 dec 1891. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Grietje Hendriks, geb. te Koekange op 27 dec 1881, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Ruinen op 3 mrt 1915 met Geert Geerts DIJKMAN, zn. van Geert DIJKMAN en Jentje BROEK, geb. te Zuidwolde op 28 apr 1886. 
  2.  Koop Hendriks, geb. te Koekange op 23 nov 1884, ovl. (9 maanden oud) te Koekange op 1 sep 1885. 
  3.  Jan Hendriks, geb. te Koekange op 23 nov 1884, ovl. (2 jaar oud) te Koekange op 23 dec 1886. 
  4.  Klaasje Hendriks, geb. te Koekange op 27 jan 1886, tr. (resp. 36 en ongeveer 42 jaar oud) te Ruinen op 29 apr 1922 met Frens Jans HORSTRA, zn. van Jan HORSTRA en Aaltje MIDDENDORP, geb. te Staphorst circa 1880. 
  5.  Jantje Hendriks, geb. te Koekange op 9 feb 1888, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Ruinen op 10 mei 1913 met Jan Jans STOFFER, zn. van Jan STOFFER en Zwaantje STRIJKER, geb. te Zuidwolde op 3 mrt 1892. 
  6.  Femmigje Hendriks, geb. te Ruinen op 14 dec 1891, ovl. (1 maanden oud) te Ruinen op 10 feb 1892. 

VIIe.  Arend Koops SMINK, zn. van Koop Hendriks SMINK (VIj) en Aaltje Klaas STEENWIJK, geb. te Koekange op 27 nov 1848, landbouwer, ovl. (62 jaar oud) te Hoogeveen op 14 sep 1911, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (1) te De Wijk op 17 nov 1877 met Hendrikje Jans ZANTINGH, dr. van Jan Hendriks ZANTINGH en Margje Willems VONK, geb. te Zuidwolde (Dr.) op 18 mei 1856, ovl. (27 jaar oud) te Hoogeveen op 26 jul 1883. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aaltje Arends, geb. te Alteveer (Hoogeveen) op 10 aug 1878, ovl. (9 jaar oud) te Alteveer (Hoogeveen) op 26 jan 1888. 
  2.  Jan Arends, geb. te Alteveer (Hoogeveen) op 26 jan 1881, ovl. (9 jaar oud) te Alteveer (Hoogeveen) op 18 feb 1890. 
  Arend Koops SMINK, tr. (resp. 39 en 23 jaar oud) (2) te Hoogeveen op 11 feb 1888 met Geertje Arends PROFIJT, geb. te Hoogeveen op 12 aug 1864, ovl. (73 jaar oud) te Hoogeveen op 22 dec 1937. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Aaltje Arends, geb. te Alteveer (Hoogeveen) op 9 okt 1889, ovl. (55 jaar oud) te Hoogeveen op 18 jun 1945, tr. (resp. 32 en 46 jaar oud) te Hoogeveen op 26 apr 1922 met Jan Jans de JONGE, zn. van Jan de JONGE en Elisabeth MEINEN, geb. te Hoogeveen op 5 nov 1875. 
  2.  Margje Arends, geb. te Alteveer (Hoogeveen) op 4 dec 1890, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Hoogeveen op 29 apr 1916 met Engbert ten HOORN BOER, zn. van Wessel ten HOORN BOER en Catharina SMIT, geb. te Hollandscheveld op 11 mei 1891. 
  3.  Jantje Arends, geb. te Alteveer (Hoogeveen) op 31 jan 1892, tr. (beiden 29 jaar oud) te Hoogeveen op 21 mei 1921 met Nicolaas Roelofs KOEKOEK, zn. van Roelof KOEKOEK en Trijntje DUINKERKEN, geb. te Hoogeveen op 14 nov 1891. 
  4.  Arendina Arends, geb. te Alteveer (Hoogeveen) op 7 aug 1893, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Hoogeveen op 1 mei 1920 met Berend Alberts EVERTS, zn. van Albert EVERTS en Johanna van der HAAR, geb. te Westerbork op 28 apr 1895. 
  5.  Koob Arends, geb. te Hoogeveen op 28 jan 1895, ovl. (52 jaar oud) te Hoogeveen op 17 sep 1947, tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Hoogeveen op 29 apr 1922 met Geesje Alberts EVERTS, dr. van Albert EVERTS en Johanna van der HAAR, geb. te Westerbork in 1894. 
  6.  Arend Arends, geb. te Hollandscheveld op 18 mei 1897, ovl. (50 jaar oud) te Hoogeveen op 11 sep 1947. 
  7.  Pieter Arends, geb. te Hoogeveen op 8 jul 1899. 
  8.  NN Arends, geb. te Hoogeveen op 24 jan 1901, ovl. te Hoogeveen op 24 jan 1901. 
  9.  Hendrikje Arends, geb. te Hoogeveen op 5 feb 1905, ovl. (2 jaar oud) te Hoogeveen op 18 jul 1907. 

VIIf.  Harm Hendriks KNOL, zn. van Hendrik Harms NIJENHUIS en Aaltje Hendriks SMINK (VIk), geb. te Koekange op 21 jun 1841, ovl. (69 jaar oud) te Hoogeveen op 14 feb 1911, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) te De Wijk op 30 okt 1875 met Aaltje Roelofs KOES, dr. van Roelof Lucas KOES en Willemtjen Arends van AGTEREN, geb. te Ruinerwold op 5 okt 1845, ovl. (70 jaar oud) te Hoogeveen op 29 mei 1916. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Harms NIJENHUIS, geb. te Koekange op 20 okt 1876. 
  2.  Roelof Harms NIJENHUIS, geb. op 8 jul 1879. 

VIIg.  Roelofje Luites BAAS, dr. van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED (VIl), geb. te Haskerland op 3 mei 1861, ovl. (102 jaar oud) te Grand Rapids (MI) op 6 jun 1963, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Den Ham op 15 mei 1885 met Jan Hendriks PIJLMAN, zn. van Hendrik Jans PIJLMAN en Aaltje Jacobs MAST, geb. te Den Ham op 7 apr 1863. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Aaltje Jacoba Jans, geb. te Den Ham op 8 jul 1886, ovl. (6 weken oud) te Vroomshoop op 25 aug 1886. 
  2.  Hendrik Jans, geb. op 16 sep 1887, ovl. (52 jaar oud) te Grand Rapids, Kent (MI) op 9 jul 1940, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Grand Rapids op 9 jul 1914 met Annechien RITSEMA, geb. te Thesinge (Groningen) op 29 okt 1893, ovl. (94 jaar oud) te Grand Rapids op 15 mei 1988. 
  3.  Luite Jans, geb. op 18 dec 1888, ovl. (85 jaar oud) te Grand Rapids op 1 nov 1974, relatie met Tena NN, geb. op 1 aug 1890, ovl. (86 jaar oud) te Grand Rapids in aug 1977. 
  4.  Gerrit Jans, geb. op 7 apr 1890, ovl. (83 jaar oud) te Grand Rapids op 9 jan 1974, relatie met Alice MANDEMAKER, geb. op 16 aug 1890, ovl. (99 jaar oud) op 30 mei 1990. 
  5.  Jan Jans, geb. op 6 jul 1891, ovl. (88 jaar oud) te Leesburg Lake (FL) op 31 jan 1980, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Grand Rapids op 31 okt 1917 met Bertha BATTJES, geb. op 8 sep 1897, ovl. (67 jaar oud) te Grand Rapids op 29 mei 1965. 
  6.  Aaltje Jans, geb. op 24 nov 1892, ovl. (97 jaar oud) te Grand Rapids op 5 dec 1989, relatie met Hendrik RITSEMA, geb. te Thesinge (Groningen) op 27 feb 1891, ovl. (88 jaar oud) te Grand Rapids op 20 sep 1979. 
  7.  Fokje Jans, geb. op 2 jun 1894. 
  8.  Fokke Jans, geb. op 11 sep 1895, ovl. (85 jaar oud) te Sheldon (Iowa) in okt 1980, tr. (27 jaar oud) te Sheldon (Iowa) op 5 sep 1923 met Edith Catharina GRAF
  9.  Fokje, geb. op 21 dec 1896, ovl. (97 jaar oud) te Grand Rapids op 3 mei 1994, tr. (27 jaar oud) te Grand Rapids op 28 mei 1924 met Garrit DYKSTRA
  10.  Jean, geb. op 12 nov 1903, ovl. (96 jaar oud) te Grand Rapids op 29 sep 2000, tr. (24 jaar oud) te Grand Rapids op 15 mei 1928 met William DYKSTRA

VIIh.  Aafke Hendriks MOED, dr. van Hendrik Klazes MOED en Jantje Hendriks MOED (VIp), geb. te Haskerland op 5 jan 1859, ovl. (23 jaar oud) te Amsterdam op 28 jan 1882, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Haskerland op 27 nov 1881 met Anne Johannes BROUWER, zn. van Johannes Annes BROUWER en Froukje Hendriks WOUDSTRA, geb. te Joure op 25 apr 1857, smidsknecht (1876), (Anne Johannes tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) (2) te Amsterdam op 12 nov 1884 met Femmetje SINGER, dr. van Hendrik SINGER en Gerritje van VELZEN.), (Anne Johannes tr. (resp. 41 en 33 jaar oud) (3) te Amsterdam op 31 aug 1898 met Vrouwkje SMIT, dr. van Hendrik SMIT en Antje Johanna VRIES.). 
  Anne Johannes BROUWER, tr. (2) met Femmetje SINGER, geb. te Rijnsburg op 29 jul 1853, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 18 jun 1896. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hendrik Johannes, geb. te Amsterdam op 5 sep 1886, relatie met Antje NIJLAND
  2.  Gerritje, geb. te Amsterdam op 12 feb 1891, ovl. (10 maanden oud) te Amsterdam op 5 jan 1892. 
  3.  Annes Johannes, geb. te Amsterdam op 12 mei 1892, ovl. (4 maanden oud) te Amsterdam op 4 okt 1892. 
  4.  Gerritje, geb. te Amsterdam op 1 okt 1893. 
  5.  Hendrika, geb. te Amsterdam op 1 okt 1893, ovl. (10 maanden oud) te Amsterdam op 17 aug 1894. 
  6.  Hendrikje, geb. te Amsterdam op 15 mrt 1895. 

VIIi.  Fokje Hendriks MOED, dr. van Hendrik Klazes MOED en Jantje Hendriks MOED (VIp), geb. te Haskerdijken op 23 jun 1868, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Haskerland op 22 mei 1892 met Hielke Harmens de VRIES, zn. van Harmen Lubberts de VRIES en Aaltje Hijltjes van WIJNGAARDEN, geb. te Akmarijp (Utingeradeel) op 25 jan 1863, ovl. (31 jaar oud) te Akmarijp (Utingeradeel) op 4 apr 1894. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Antje Hylkes de VRIES, geb. te Utingeradeel op 11 jul 1893. 

VIIj.  Jogchum Koops KLAREN, zn. van Koop Wolters KLAREN (VIq) en Margje Jochems SLANGE, geb. te Tjalleberd op 14 jan 1851, arbeider te Tjalleberd, tr. (beiden 24 jaar oud) te Aengwirden op 23 apr 1875 met Grietje Wisses LUXWOLDA, dr. van Wisse Sipkes LUXWOLDA en Jeltje Karstes van DORT, geb. te Nijehaske op 2 dec 1850. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Margje Jogchums, geb. te Aengwirden op 27 okt 1875, ovl. (3 maanden oud) te Aengwirden op 15 feb 1876. 
  2.  Margje Jogchums, geb. te Aengwirden op 19 jan 1877. 
  3.  Wisse Jogchums, geb. te Aengwirden op 31 jul 1879, tr. (26 jaar oud) te Aengwirden op 19 jun 1906 met Janke DIJKSTRA
  4.  Jeltje Jogchums, geb. te Aengwirden op 19 jun 1882, tr. (21 jaar oud) te Aengwirden op 21 mei 1904 met Hendrik DAM
  5.  Koop Jogchums, geb. te Aengwirden op 10 okt 1885, ovl. (24 dagen oud) te Aengwirden op 3 nov 1885, tr. (25 jaar oud) te Aengwirden op 3 dec 1910 met Jentje TOERING, (Jentje tr. (Koop 25 jaar oud) (2) te Aengwirden op 3 dec 1910 met Koop Wolters KLAREN, zn. van Wolter Jans KLAREN (VIIl) en Leentje Wiegers KRIKKE.). 
  6.  Roelofje Jogchums, geb. te Aengwirden op 14 jul 1887, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 10 jun 1889. 
  7.  Roelofje Jogchums, geb. te Aengwirden op 20 okt 1890, tr. (26 jaar oud) te Aengwirden op 19 mei 1917 met Jan HYLKEMA

VIIk.  Roelofje Koops KLAREN, dr. van Koop Wolters KLAREN (VIq) en Margje Jochems SLANGE, geb. te Aengwirden op 22 feb 1853, ovl. (84 jaar oud) te Opsterland op 26 jun 1937, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Opsterland op 27 feb 1875 met Frederik Wiegers DAM, zn. van Wiegger Hendriks DAM en Niesje Jacobs STUIVER, geb. te Aengwirden op 14 sep 1853, ovl. (75 jaar oud) te Opsterland op 16 okt 1928. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Niesje Freerks, geb. te Opsterland op 25 sep 1875, ovl. (68 jaar oud) te Groningen op 21 nov 1943, volgt VIIIa
  2.  Koop Freerks, geb. te Opsterland op 4 nov 1876. 
  3.  Margje Freerks, geb. te Opsterland op 25 mei 1878. 
  4.  Koop Freerks, geb. te Opsterland op 18 dec 1879. 
  5.  Henderika Freerks, geb. te Opsterland op 25 sep 1881. 
  6.  Wieger Freerks, geb. te Tijnje (Opsterland) op 23 jun 1883, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Katlijk in 1939, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Opsterland op 22 mei 1908 met Kunnigje Hendriks DAM, dr. van Hendrik Geerts DAM en Rinskje Marcus LAGEVEEN, geb. te Gersloot (Aengwirden) op 17 jun 1886, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1971. 
  7.  Jogchum Freerks, geb. te Opsterland op 3 jul 1885. 
  8.  Jacob Freerks, geb. te Opsterland op 4 feb 1888. 
  9.  Wouter Freerks, geb. te Opsterland op 16 mei 1892. 

VIIl.  Wolter Jans KLAREN, zn. van Jan Wolters KLAREN (VIu) en Boukje Harmens DAM, geb. te Tjalleberd op 13 apr 1852, ovl. (79 jaar oud) te Aengwirden op 11 jan 1932, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Aengwirden op 21 mei 1876 met Leentje Wiegers KRIKKE, dr. van Wieger Egberts KRIKKE en Jantje Haijes MEESTER, geb. te Luinjeberd op 5 jul 1853. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Aaltje Wolters, geb. te Aengwirden op 20 mei 1894, ovl. (8 maanden oud) te Aengwirden op 31 jan 1895. 
  2.  Jan Wolters, geb. te Tjalleberd op 22 okt 1876, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 28 mei 1904 met Antje Botes de VRIES, dr. van Bote Tymens de VRIES en Minke Aukes BOONSTRA, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 27 jan 1878. 
  3.  Wieger Wolters, geb. te Aengwirden op 30 okt 1877, ovl. (87 jaar oud) te Terband op 28 dec 1964, volgt VIIIb
  4.  Albert Wolters, geb. te Aengwirden op 12 jun 1880, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 30 mei 1908 met Marijke Botes de VRIES, dr. van Bote Tymens de VRIES en Minke Aukes BOONSTRA, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 26 mrt 1884. 
  5.  Jantje Wolters, geb. te Aengwirden op 6 jul 1882, tr. (26 jaar oud) te Aengwirden op 5 jun 1909 met Jan ten HOEVE
  6.  Koop Wolters, geb. te Aengwirden op 7 dec 1884, ovl. (56 jaar oud) te Opsterland op 19 sep 1941, tr. met Jentje TOERING (zie VIIj). 
  7.  Baukje Wolters, geb. te Aengwirden op 16 jun 1889. 
  8.  Aye Wolters, geb. te Aengwirden op 1 aug 1890. 
  9.  Piet Wolters, geb. te Aengwirden op 9 mrt 1893. 

VIIm.  Margje Jans KLAREN, dr. van Jan Wolters KLAREN (VIu) en Boukje Harmens DAM, geb. te Gersloot op 13 apr 1855, ovl. (83 jaar oud) te Schoterland op 29 dec 1938, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 14 mei 1876 met Gerrit Koops BAKKER, zn. van Koop Berends BAKKER en Johanna Jacobs STUIVER, geb. te Terband op 29 nov 1849, arbeider te Luinjeberd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Gerrits, geb. te Terband (Aengwirden) op 24 nov 1876, volgt VIIIc
  2.  Baukje Gerrits, geb. te Aengwirden op 15 jul 1879. 

VIIn.  Aaltje Jans KLAREN, dr. van Jan Wolters KLAREN (VIu) en Boukje Harmens DAM, geb. te Gersloot op 27 okt 1856, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 22 sep 1876 met Hermanus Alberts van der WAL, zn. van Albert Feikes van der WAL en Annigje Hermanus VOS, geb. te Tjalleberd op 21 feb 1852, ovl. (84 jaar oud) te Heerenveen op 18 nov 1936. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Baukje Harmens van der, geb. te Tjalleberd op 26 dec 1876, ovl. (88 jaar oud) te Oosterwolde (Gld.) op 20 jul 1965, volgt VIIId
  2.  Annigje Harmens van der, geb. te Aengwirden op 3 mei 1879. 
  3.  Jan Harmens van der, geb. te Aengwirden op 18 nov 1881. 
  4.  Sjoerdje Harmens van der, geb. te Aengwirden op 3 nov 1884. 
  5.  Margje Harmens van der, geb. te Aengwirden op 19 mrt 1887. 
  6.  Jantje Harmens van der, geb. te Aengwirden op 15 jan 1894. 
  7.  Annigje Harmens van der, geb. te Aengwirden op 9 apr 1896. 
  8.  Feike Harmens van der, geb. te Aengwirden op 24 nov 1898, ovl. (29 jaar oud) op 25 sep 1928. 

VIIo.  Harmen Jans KLAREN, zn. van Jan Wolters KLAREN (VIu) en Boukje Harmens DAM, geb. te Gersloot op 25 jun 1858, ovl. (65 jaar oud) te Aengwirden op 11 mrt 1924, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 5 jun 1880 met Klaaske Johannes POSTHUMUS, dr. van Johannes Gosses POSTHUMUS en Afke Everts BIJKER, geb. te Oranjewoud op 18 jul 1855. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Baukje Harmens, geb. te Aengwirden op 9 sep 1880, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Aengwirden op 10 dec 1910 met Anne HIELKEMA, geb. te Haskerland op 18 jan 1889. 
  2.  Afke Harmens, geb. te Aengwirden op 14 mrt 1882, ovl. (35 jaar oud) te Aengwirden op 31 dec 1917, tr. (25 jaar oud) te Aengwirden op 1 jun 1907 met Hylke SCHOLTE
  3.  Geesje Harmens, geb. te Aengwirden op 19 okt 1883, tr. (resp. 22 en 71 jaar oud) te Utingeradeel op 24 mei 1906 met Jacob MULDER, geb. te Ambt Hardenberg op 15 dec 1834, (Jacob tr. (resp. 29 en 19 jaar oud) (1) te Avereest op 13 mei 1864 met Jacoba Jacobs NOPPERT, dr. van Jacob Ottes NOPPERT en Aaltje Hendriks BOERTJES.). 
  4.  Johannes Harmens, geb. te Aengwirden op 19 mei 1885, tr. (26 jaar oud) te Aengwirden op 3 jun 1911 met Aaltje HIELKEMA
  5.  Jan Harmens, geb. te Aengwirden op 10 dec 1889, ovl. (18 dagen oud) te Aengwirden op 28 dec 1889. 
  6.  Elske Harmens, geb. te Aengwirden op 7 aug 1892, tr. (20 jaar oud) te Opsterland op 30 jun 1913 met Geert KRIST

VIIp.  Piet Jans KLAREN, zn. van Jan Wolters KLAREN (VIu) en Boukje Harmens DAM, geb. te Tjalleberd op 30 jun 1864, arbeider, ovl. (54 jaar oud) te Aengwirden op 31 mrt 1919, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Aengwirden op 28 mei 1887 met Tjitske Gerbens DIJKSTRA, dr. van Gerben Hijlkes DIJKSTRA en Joukje Egberts OENEMA, geb. te Gersloot op 9 mrt 1868. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joukje Pieters, geb. te Aengwirden op 6 jan 1888. 
  2.  Jan Pieters, geb. te Aengwirden op 7 feb 1890, volgt VIIIe
  3.  Gerben Pieters, geb. te Aengwirden op 28 jun 1892, ovl. (29 jaar oud) te Aengwirden op 3 okt 1921, tr. (26 jaar oud) te Aengwirden op 17 mei 1919 met Geeske BAKKER
  4.  Bauke Pieters, geb. te Aengwirden op 25 aug 1894, tr. (20 jaar oud) te Aengwirden op 30 mrt 1915 met Anna Catharina van der MUUR
  5.  Hylke Pieters, geb. te Aengwirden op 4 jan 1897, tr. (22 jaar oud) te Aengwirden op 17 mei 1919 met Anna Wilhelmina DIJKSTRA
  6.  Geesje Pieters, geb. te Aengwirden op 14 mei 1899, tr. (21 jaar oud) te Aengwirden op 11 sep 1920 met Andries KEUNING
  7.  Afke Pieters, geb. te Aengwirden op 2 mrt 1901, tr. te Aengwirden op 18 sep 1820 met Sijbrand DIJKSTRA

VIIq.  Hendrik Jans KLAREN, zn. van Jan Hendriks KLAREN (VIy) en Berendje Hendriks MOED (VIm), geb. te Terband op 14 feb 1849, ovl. (64 jaar oud) te Haskerland op 2 mrt 1913, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Schoterland op 22 mei 1881 met Antje Feddes BILIJAM, dr. van Fedde Pieters BILIJAM en Aaltje Abeles de JONG, geb. te 't Meer op 18 okt 1850, ovl. (75 jaar oud) te Nijehaske op 14 jan 1926. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Aaltje Hendriks, geb. te Haskerland op 6 aug 1883, tr. (24 jaar oud) te Haskerland op 4 jun 1908 met Jacob HUITEMA
  2.  Berendje Hendriks, geb. te Haskerland op 30 mrt 1886. 
  3.  Jeltje Hendriks, geb. te Haskerland op 30 okt 1887. 
  4.  Fedde Hendriks, geb. te Haskerland op 5 jul 1889, tr. (25 jaar oud) te Haskerland op 10 sep 1914 met Aaltje KUINDERSMA
  5.  Hendrikus Hendriks, geb. te Haskerland op 13 feb 1895. 

VIIr.  Niesjen Roelofs de HOOP, dr. van Roelof Alberts de HOOP en Niesje Hendriks KLAREN (VIaa), geb. te Haskerland op 18 feb 1830, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Haskerland op 25 okt 1857 met Jacob Jacobs ten HOEVE, zn. van Jacob Jacobs ten HOEVE en Wopkjen Uilkes van der WAL, geb. te Aengwirden op 5 dec 1830, ovl. (41 jaar oud) te Haskerland op 29 dec 1871. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Siebrigje Jacobs ten, geb. te Haskerland op 14 sep 1858, ovl. (71 jaar oud) te Leeuwarden op 13 sep 1930, tr. (30 jaar oud) te Leeuwarden op 25 mei 1889 met Johannes POPMA
  2.  Niesje Jacobs ten, geb. te Haskerland op 12 mei 1860, ovl. (5 jaar oud) te Haskerland op 6 aug 1865. 
  3.  Jacob Jacobs ten, geb. te Aengwirden op 24 sep 1862, ovl. (22 jaar oud) te Leeuwarden op 9 aug 1885. 
  4.  Grietje Jacobs ten, geb. te Haskerland op 3 aug 1865, ovl. (1 jaar oud) te Haskerland op 28 mei 1867. 
  5.  Niesje Jacobs ten, geb. te Haskerland op 3 sep 1867. 
  6.  Roelof Jacobs ten, geb. te Haskerland op 12 sep 1871. 

VIIs.  Geertje Kornelis ten HOEVE, dr. van Kornelis Harmens ten HOEVE (VIab) en Hendrikje Hendriks TOERING, geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 15 dec 1825, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarden op 25 jan 1899, tr. (beiden 28 jaar oud) te Aengwirden op 18 mrt 1854 met Wyger Jochems de JONG, zn. van Jogchum Rinkes de JONG en Geesjen Jans RUITER, geb. te Nijehaske op 16 jun 1825, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarden op 6 nov 1898. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jogchum Wiegers, geb. te Aengwirden op 22 nov 1855. 
  2.  Levenloos kind, geb. te Aengwirden op 12 feb 1857, ovl. te Aengwirden op 12 feb 1857. 
  3.  Kornelis Wiegers, geb. te Aengwirden op 29 sep 1858. 
  4.  Jantje Wiegers, geb. te Aengwirden op 13 aug 1862. 
  5.  Hendrikje Wiegers, geb. te Doniawerstal op 6 jul 1865. 

VIIt.  Roelof Egberts MOED, zn. van Egbert Roelofs MOED en Aaltje Hilberts ten HOEVE (VIac), geb. te Oudeschoot op 16 apr 1850, turfmaker (1873), machinist Gersloot (1887), schipper (1885), tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Weststellingwerf op 18 okt 1873 met Jeltje Wiegers BAAS, dr. van Wieger Klazes BAAS en Hendrikje Durks van der MOLEN, geb. te Terband op 25 feb 1849. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Aaltje Roelofs, geb. te Weststellingwerf op 19 nov 1873. 
  2.  Wieger Roelofs, geb. te Ter Idzard (Weststellingwerf) op 27 mei 1876, ovl. (9 jaar oud) te Leeuwarden op 2 feb 1886. 
  3.  Egbert Roelofs, geb. te Gersloot op 23 apr 1878, ovl. (7 jaar oud) te Gersloot op 21 dec 1885. 
  4.  Hendrikje Roelofs, geb. te Aengwirden op 10 feb 1880. 
  5.  Egbertje Roelofs, geb. te Gersloot op 6 sep 1882, ovl. (3 jaar oud) te Leeuwarden op 8 feb 1886. 
  6.  Egbert Roelofs, geb. te Gersloot (Aengwirden) op 21 dec 1887. 

VIIu.  Hilbert Egberts MOED, zn. van Egbert Roelofs MOED en Aaltje Hilberts ten HOEVE (VIac), geb. te Oldeholtwolde (Weststellingwerf) op 29 jun 1854, arbeider, schipper te Beetsterzwaag, ovl. (53 jaar oud) te Dantumadeel op 22 apr 1908, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) te Opsterland op 4 mrt 1880 met Grietje Harmens PUITE, dr. van Harmen Bartelds PUITE en Hendrikje Hendriks ABEL, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 1 dec 1857, arbeidster Terwispel (1880). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Harmen Hilberts, geb. te Opsterland op 2 mrt 1881, ovl. (6 maanden oud) te Opsterland op 13 sep 1881. 
  2.  Harmen Hilberts, geb. te Opsterland op 1 mei 1882, ovl. (16 jaar oud) te Opsterland op 14 jan 1899. 
  Hilbert Egberts MOED, tr. (33 jaar oud) (2) te Opsterland op 23 jun 1888 met Roelofje Berends OOSTERHOF
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Berend Hilberts, geb. te Opsterland op 5 dec 1887. 

VIIv.  Egbertje Egberts MOED, dr. van Egbert Roelofs MOED en Aaltje Hilberts ten HOEVE (VIac), geb. te Weststellingwerf op 21 jul 1858, tr. (beiden 23 jaar oud) te Opsterland op 31 mrt 1882 met Jeen Jeens JENINGA, zn. van Jeen Feddes JENINGA en Mettje Jeens AKKERMAN, geb. te Opsterland op 26 mrt 1859, ovl. (79 jaar oud) te Opsterland op 10 sep 1938. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jeen Jeens, geb. te Opsterland op 12 mrt 1882. 

VIIw.  Wiebe Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Wiegers ten HOEVE (VIae) en Sara Wiebes KOLK, geb. te Schoterland op 5 mrt 1842, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 28 okt 1921, tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) te Schoterland op 18 jul 1869 met Trijntje Folkerts MEYER, dr. van Volken Beenes MEYER en Hilligjen Alberts SLOOTHAAK, geb. te Rotsterhaule op 1 jul 1850, ovl. (79 jaar oud) te Schoterland op 27 feb 1930. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Harmen Wiebes, geb. te Schoterland op 14 mei 1870, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Schoterland op 23 mrt 1893 met Jansje Harms HOLTRUST, dr. van Harm HOLTRUST en Janna BRUININK, geb. te Zwolle op 6 feb 1868. 
  2.  Folkert Wiebes, geb. te Schoterland op 30 aug 1872. 
  3.  Wieger Wiebes, geb. te Schoterland op 26 aug 1874. 
  4.  Klaaske Wiebes, geb. te Schoterland op 17 dec 1877, tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Schoterland op 25 mei 1899 met Jakob Pieters STEENSMA, zn. van Pieter Jakobs STEENSMA en Sytske Geerts ATSMA, geb. te Sybrandaburen (Rauwerderhem) in 1873. 

VIIx.  Wieger Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Wiegers ten HOEVE (VIae) en Sara Wiebes KOLK, geb. te Schoterland op 5 jun 1844, ovl. (84 jaar oud) te Aengwirden op 13 apr 1929, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Haskerland op 16 mei 1875 met Janke Watzes BOSMA, dr. van Watze Watzes BOSMA en Dieuwke Klazes de VRIES, geb. te Haskerland op 15 feb 1852, ovl. (67 jaar oud) te Schoterland op 26 feb 1919. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Watze Wiegers, geb. te Snikzwaag op 22 apr 1876, tr. (beiden 31 jaar oud) (1) te Schoterland op 18 mei 1907 met Hendrikje Gerrits VISSER, dr. van Gerrit Hendrikus VISSER en Anna Jacobus OOSTERHOF, geb. te Rottum op 26 mei 1875, ovl. (38 jaar oud) te Schoterland op 14 aug 1913, tr. (resp. 40 en 30 jaar oud) (2) te Schoterland op 19 okt 1916 met Froukje Gerrits RODERS, dr. van Gerrit Willems RODERS en Wobbegje Jelles BROUWER, geb. te Noordwolde op 18 feb 1886. 
  2.  Sara Wiegers, geb. te Schoterland op 6 mrt 1879. 
  3.  Harmen Wiegers, geb. te Schoterland op 3 mrt 1883. 
  4.  Djoeke Wiegers, geb. te Sint-Johannesga op 2 jun 1886, ovl. (78 jaar oud) te Goingarijp op 20 nov 1964, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Schoterland op 29 jun 1911 met Jacob Geerts BRUINSMA, zn. van Geert Jacobs BRUINSMA en Trijntje Gerrits TADEMA, geb. te Terband (Aengwirden) op 10 dec 1883, ovl. (80 jaar oud) te Sint-Johannesga op 18 nov 1964, begr. te Goingarijp. 
  5.  Trijntje Wiegers, geb. te Sint-Johannesga op 4 jan 1895, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Schoterland op 25 mrt 1915 met Johannes Teakes HUISMAN, zn. van Teake HUISMAN en Pietertje van der MEER, geb. te Wijckel (Gaasterland) op 8 mei 1891. 

VIIy.  Thiemen Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Wiegers ten HOEVE (VIae) en Sara Wiebes KOLK, geb. te Schoterland op 12 aug 1852, ovl. (82 jaar oud) te Haskerland op 8 mei 1935, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Schoterland op 15 okt 1876 met Wiebigjen Hessels GROEN, dr. van Hessel Jans GROEN en Eelkjen Wiebes KOK, geb. te Sint-Johannesga op 19 jan 1850. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Saartje Thiemens, geb. te Sint-Johannesga op 20 mrt 1877, tr. (resp. 34 en ongeveer 27 jaar oud) te Schoterland op 7 sep 1911 met Siebe Pieters WOUDSTRA, zn. van Pieter Martens WOUDSTRA en Hiltje de GROOT, geb. te Oudeschoot in 1884. 
  2.  Hielkje Thiemens, geb. te Sint-Johannesga op 25 okt 1881, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Schoterland op 19 nov 1899 met Geert Lyckles GRIEK, zn. van Lyckle Idels GRIEK en Liesbeth Geerts SIPMA, geb. te Joure op 23 feb 1880. 
  3.  Harm Thiemens, geb. te Sint-Johannesga op 22 apr 1887, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Schoterland op 8 apr 1909 met Aukje Hendriks WIND, dr. van Hendrik WIND en Roelofje SLUMP, geb. te Schoteruiterdijken in 1889. 
  4.  Hessel Thiemens, geb. te Schoterland op 11 mrt 1893. 

VIIz.  Tobias Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Wiegers ten HOEVE (VIae) en Sara Wiebes KOLK, geb. te Rottum op 13 jun 1855, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden op 7 aug 1929, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Schoterland op 6 mei 1883 met Aaltje Wolters JETTEN, dr. van Wolter JETTEN en Annigjen Jacobs REGELING, geb. te Rotsterhaule op 1 feb 1857. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Harmen Tobias, geb. te Schoterland op 11 mei 1884. 
  2.  Wolter Tobias, geb. te Schoterland op 8 mei 1887. 
  3.  Wiebe Tobias, geb. te Doniawerstal op 14 aug 1889, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) te Utingeradeel op 24 dec 1919 met Corneliske Klazes HENSTRA, dr. van Klaas HENSTRA en Ruttje Roelofs KNOBBE, geb. te Hemelumer Oldeferd op 15 mrt 1892. 
  4.  Wolter Tobias, geb. te Doniawerstal op 19 nov 1892, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Utingeradeel op 26 jun 1919 met Geertje Klazes HENSTRA, dr. van Klaas HENSTRA en Ruttje Roelofs KNOBBE, geb. te Sondel op 8 jun 1896. 
  5.  Saakje Tobias, geb. te Doniawerstal op 4 feb 1898, ovl. (3 jaar oud) te Doniawerstal op 24 feb 1901. 

VIIaa.  Wieger Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Wiegers ten HOEVE (VIae) en Sara Wiebes KOLK, geb. te Nieuweschoot op 14 aug 1857, tr. (beiden 29 jaar oud) te Schoterland op 8 mei 1887 met Maria Elisabeth SCHRICHTE, dr. van Johann Gerard SCHRICHTE en Pietje Pieters REKERS, geb. te Oudega (H.O.) op 22 dec 1857, ovl. (40 jaar oud) te Doniawerstal op 23 feb 1898. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gerrit Wiegers, geb. te Oldeouwer op 26 aug 1888, volgt VIIIf
  2.  Sara Wiegers, geb. te Oldeouwer op 21 mei 1893, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Dantumadeel op 31 mei 1919 met Luitzen MINNEMA, zn. van Haan Luitzens MINNEMA en Tjitske Franzes van der WERFF, geb. te Akkerwoude op 29 aug 1890. 
  3.  Harmen Wiegers, geb. te Doniawerstal op 25 apr 1895. 
  4.  Pietje Wiegers, geb. te Doniawerstal op 25 apr 1895, ovl. (25 dagen oud) te Doniawerstal op 20 mei 1895. 
  5.  Pietje Wiegers, geb. te Oldeouwer (Doniawerstal) op 23 dec 1897, ovl. (79 jaar oud) te Smallingerland op 16 jun 1977, volgt VIIIg

VIIab.  Trijntje Wiegers ten HOEVE, dr. van Wieger Wiegers ten HOEVE (VIaf) en Aaltje Aises BOSMA, geb. te Rottum op 29 jan 1850, ovl. (21 jaar oud) te Schoterland op 29 mei 1871, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Schoterland op 8 mei 1870 met Wieger Jans BUIS, zn. van Jan Wiegers BUIS en Zwaantje Harmens GROEN, geb. te Nijelamer op 1 apr 1844, (Wieger Jans tr. (2) met Antje Wiegers ten HOEVE, dr. van Wieger Wiegers ten HOEVE (VIaf) en Aaltje Aises BOSMA (zie VIIac)). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Aaltje Wiegers, geb. te Schoterland op 16 mei 1871. 
  Wieger Jans BUIS, tr. (2) met Antje Wiegers ten HOEVE (zie VIIac). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan Wiegers, geb. te Schoterland op 14 aug 1876, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Schoterland op 21 mei 1899 met Lummigje VELDMAN, dr. van Jan Tjeerds VELDMAN en Pietje SCHIPPERS, geb. te Oudehaske in 1876. 
  2.  Zwaantje Wiegers, geb. te Schoterland op 12 jul 1879. 

VIIac.  Antje Wiegers ten HOEVE, geb. te Nijelamer op 27 dec 1855, 
 1 kind: 
  1.  Wieger ten HOEVE, geb. te Sint-Johannesga op 11 dec 1873, koffiehuishouder, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Edam op 9 jul 1899 met Eefje van HEUSDEN, dr. van Teunis van HEUSDEN en Antje van der WERF, geb. te Edam circa 1873. 
  Antje Wiegers ten HOEVE, tr. (resp. 18 en 30 jaar oud) (2) te Schoterland op 7 jun 1874, (gesch. te Heerenveen op 9 feb 1900) met Wieger Jans BUIS (zie VIIab). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan Wiegers, geb. te Schoterland op 14 aug 1876, tr. met Lummigje VELDMAN (zie VIIab). 
  2.  Zwaantje Wiegers, geb. te Schoterland op 12 jul 1879. 
  Wieger Jans BUIS, tr. (1) met Trijntje Wiegers ten HOEVE (zie VIIab). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Aaltje Wiegers, geb. te Schoterland op 16 mei 1871. 

VIIad.  Wieger Harmens ten HOEVE, zn. van Harmen Wiegers ten HOEVE (VIag) en Rinskjen Jans DUISTERHOUT, geb. te Het Meer op 6 jan 1854, tr. (beiden 21 jaar oud) te Schoterland op 28 jan 1875 met Ydigje Jans (Ida) KROES, dr. van Jan Warners KROES en Trijntje Hendriks NIJMEYER, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 31 mei 1853. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Rinskje Wiegers, geb. te Aengwirden op 15 okt 1875. 
  2.  Jan Wiegers, geb. te Aengwirden op 3 feb 1882. 
  3.  Beene Wiegers, geb. te Aengwirden op 4 dec 1883. 
  4.  Geertje Wiegers, geb. te Aengwirden op 1 mrt 1886. 
  5.  Geert Wiegers, geb. te Aengwirden op 14 jul 1888, spoorbeambte, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Alkmaar op 8 aug 1912 met Hillegonda LINDEBOOM, dr. van Pieter LINDEBOOM en Anna Maria SMORENBERG, geb. te Alkmaar circa 1886. 

VIIae.  Koop Harmens MAST, zn. van Harmen Koops MAST en Geertje Jans van der WAL (VIai), geb. te Weststellingwerf op 12 feb 1853, koopman, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Opsterland op 8 dec 1876 met Akke Tjitzes de VRIES, dr. van Tjitze Harmens de VRIES en Pietje Lieuwes WIEBENGA, geb. te Opeinde in 1851. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Geertje Koops, geb. te Opsterland op 19 feb 1878. 

VIIaf.  Harmen Harmens STOBBE, zn. van Harmen Pieters STOBBE (VIaj) en Jantje Harmens KNOL, geb. te Tjalleberd op 11 mrt 1843, ovl. (67 jaar oud) te Almelo op 9 nov 1910, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Aengwirden op 16 mei 1868 met Geesje Jans MAST, dr. van Jan Koops MAST en Aaltje Jans KOERS, geb. te Luinjeberd op 6 okt 1845, ovl. (61 jaar oud) te Almelo op 31 dec 1906. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Harmen Harmens, geb. te Aengwirden op 16 apr 1869, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 31 okt 1870. 
  2.  Aaltje Harmens, geb. te Aengwirden op 12 nov 1870. 
  3.  Jantje Harmens, geb. te Aengwirden op 28 dec 1872, timmerman. 
  4.  Grietje Harmens, geb. te Aengwirden op 11 okt 1874, tuinier Benedenknijpe (1838), marktmeester Heerenveen (1851), veldwachter Heerenveen (1847), ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 19 jan 1876. 
  5.  Grietje Harmens, geb. te Aengwirden op 2 jul 1876, schoenmaker te Appelscha. 

VIIag.  Geesje Jochems PIEK, dr. van Jochem Alberts PIEK en Aaltje Pieters STOBBE (VIak), geb. te Tjalleberd op 13 okt 1849, ovl. (73 jaar oud) te Aengwirden op 25 feb 1923, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 20 aug 1870 met Tijmen Bartelds HOEVE, zn. van Barteld Hendriks ten HOEVE en Roelofje Hannes HAXE, geb. te Gersloot op 24 mrt 1845, ovl. (78 jaar oud) te Aengwirden op 19 dec 1923. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Roelofje ten, geb. te Haskerland op 22 dec 1877, ovl. (88 jaar oud) te Terband op 22 mei 1966, volgt VIIIh
  2.  Bartele Thymens ten HOEVE, geb. te Luinjeberd op 3 nov 1870, volgt VIIIi
  3.  Aafje Thymens ten, geb. te Haskerland op 22 dec 1877, ovl. (1 jaar oud) te Haskerland op 1 mei 1879. 
  4.  Harmen Thymens ten, geb. te Aengwirden op 29 okt 1872, ovl. (14 jaar oud) te Aengwirden op 1 dec 1886. 
  5.  Aaltje Thymens ten, geb. te Aengwirden op 9 apr 1875, ovl. (51 jaar oud) te Schoterland op 8 okt 1926, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Aengwirden op 17 nov 1900 met Jan Gerrits KRAS, zn. van Gerrit KRAS en Hiltje Annes van WOUDEN, geb. te Heerenveen op 27 feb 1873. 
  6.  Aafje Thymens ten, geb. te Aengwirden op 17 jun 1880, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 20 apr 1882. 
  7.  Aafje Thymens ten, geb. te Aengwirden op 4 sep 1883, Predikant, ovl. (15 jaar oud) te Aengwirden op 27 jan 1899. 
  8.  Willemke Thymens ten, geb. te Aengwirden op 15 mrt 1886. 
  9.  Harmina Thymens ten, geb. te Aengwirden op 9 feb 1889, zilversmid, ovl. (1 jaar oud) te Aengwirden op 17 mrt 1890. 
  10.  Harmina Thymens ten, geb. te Aengwirden op 19 feb 1891. 

VIIah.  Arent Berends STUIVER, zn. van Berend Jacobs STUIVER en Geesje Tiemens STOBBE (VIal), geb. te Aengwirden op 6 nov 1851, ovl. (74 jaar oud) te 't Meer op 16 jul 1926, tr. (resp. 35 en 24 jaar oud) te Haskerland op 15 mei 1887 met Tjitske Hendriks FEYER, geb. te Doniawerstal op 20 jul 1862. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Trijntje Arents, geb. te Doniawerstal op 5 mrt 1887, ovl. (79 jaar oud) op 22 jan 1967, begr. te Heerenveen. 
  2.  Geesje Arents, geb. te Terband op 4 mei 1888, ovl. (76 jaar oud) op 14 mei 1964, begr. te Akkrum, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Utingeradeel op 2 jun 1916 met Lucas Alberts de VRIES, zn. van Albert Annes de VRIES en Ybeltje WIJMA, geb. te Akkrum op 17 mei 1886, ovl. (61 jaar oud) op 21 jul 1947, begr. te Akkrum. 
  3.  Hendrik Arents, geb. te Schoterland op 22 apr 1892. 
  4.  Berend Arents, geb. te Schoterland op 13 jul 1893, ovl. (53 jaar oud) te Heerenveen op 5 dec 1946. 
  5.  Grietje Arents, geb. te Aengwirden op 20 nov 1895. 
  6.  Pieter Arents, geb. te Schoterland op 7 nov 1899, ovl. (80 jaar oud) op 17 jun 1980, begr. te Heerenveen, relatie met Sietske de VRIES, geb. op 4 nov 1904, ovl. (92 jaar oud) op 7 dec 1996, begr. te Heerenveen. 

VIIai.  Pieter Berends STUIVER, zn. van Berend Jacobs STUIVER en Geesje Tiemens STOBBE (VIal), geb. te Aengwirden op 11 mei 1857, visser, tr. (25 jaar oud) (1) te Aengwirden op 28 mei 1882 met Geeske Gjalts HYMERSMA
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Levenloos kind, geb. te Utingeradeel op 27 jan 1883, ovl. te Utingeradeel op 27 jan 1883. 
  Pieter Berends STUIVER, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (2) te Haskerland op 26 sep 1886 met Marijke de LEEUW, dr. van Theunis de LEEUW en Jantje Jacobs RAADSVELD, geb. te Haskerland op 3 dec 1853. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Berend Pieters (Beerend), geb. te Nieuwehorne op 26 jun 1888, ovl. (8 maanden oud) te Haskerland op 27 mrt 1889. 
  2.  Jantje Pieters, geb. te Haskerland op 16 okt 1890. 

VIIaj.  Jacob Berends STUIVER, zn. van Berend Jacobs STUIVER en Geesje Tiemens STOBBE (VIal), geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 17 jun 1861, ovl. (71 jaar oud) te Opsterland op 25 jul 1932, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Aengwirden op 9 apr 1885 met Harmke Jans KAMP, dr. van Jan Wytzes KAMP en Froukje Hendriks SIMONS, geb. te Tjalleberd (Aengwirden) op 23 apr 1859, ovl. (28 jaar oud) te Aengwirden op 26 aug 1887. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Geesje Jacobs, geb. te Opsterland op 19 jun 1885, ovl. (71 jaar oud) op 19 apr 1957, begr. te Joure, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Schoterland op 22 okt 1908 met Andries BAAS, zn. van Geert Andries BAAS en Baukje Geerts HEI de, geb. te Schoterland op 16 jul 1886, ovl. (84 jaar oud) op 8 jan 1971, begr. te Joure. 
  Jacob Berends STUIVER, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (2) te Aengwirden op 17 mei 1890 met Janke Martens LEISEBOER, dr. van Marten Ages LEISEBOER en Hendrikje Jans van den BERG, geb. te Terwispel op 22 jun 1862. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Hendrikje Jacobs, geb. te Aengwirden op 18 dec 1890, ovl. (101 jaar oud) op 16 aug 1992, begr. te Goutum, tr. (27 jaar oud) te Leeuwarden op 18 mei 1918 met Klaas van der WEY, ovl. op 15 mei 1974, begr. te Goutum. 

VIIak.  Grietje Berends STUIVER, dr. van Berend Jacobs STUIVER en Geesje Tiemens STOBBE (VIal), geb. te Terband op 27 sep 1864, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 3 mrt 1936, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Aengwirden op 28 jan 1888 met Wiltje Luites HUISMAN, zn. van Luite Jans HUISMAN en Harmke Wiltjes NAUTA, geb. te Nijehaske op 26 jul 1858. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Janke Wiltjes, geb. te Terband op 27 nov 1886, volgt VIIIj
  2.  Luite Wiltjes, geb. te Leeuwarden op 29 okt 1888. 
  3.  Berend Wiltjes, geb. te Opsterland op 15 sep 1889. 
  4.  Luite Wiltjes, geb. te Jubbega Schurega op 10 okt 1891. 
  5.  Arend Wiltjes, geb. te Grouw op 10 okt 1894, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Aengwirden op 10 jul 1915 met Jenneke Hermanus van den HENGEL, dr. van Hermanus van den HENGEL en Roelofje de KEYSER, geb. te Opijnen circa 1891. 
  6.  Jan Luite Wiltjes, geb. te Opsterland op 15 apr 1898. 
  7.  Harm Wiltjes, geb. te Schoterland op 6 feb 1902. 

VIIal.  Harmen Berends STUIVER, zn. van Berend Jacobs STUIVER en Geesje Tiemens STOBBE (VIal), geb. te Terband op 30 jan 1867, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 24 mei 1890 met Janke Klazes ROZENBERG, dr. van Klaas Wobbes ROZENBERG en Jeltje Pieters ELZINGA, geb. te Lippenhuizen op 3 nov 1864. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Levenloos kind Harmens, geb. te Opsterland op 5 mei 1892, ovl. te Opsterland op 5 mei 1892. 
  2.  Geesje Harmens, geb. te Gorredijk op 9 nov 1893, volgt VIIIk

VIIam.  Margje Berends STUIVER, dr. van Berend Jacobs STUIVER en Geesje Tiemens STOBBE (VIal), geb. te Terband op 4 aug 1869, ovl. (91 jaar oud) op 15 aug 1960, begr. te Sneek, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Aengwirden op 11 mrt 1893 met Pieter Geerts SCHOLTEN, zn. van Geert SCHOLTEN en Jeltje de JONG, geb. te Nijehaske op 15 okt 1870, ovl. (45 jaar oud) op 25 mei 1916, begr. te Sneek. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geert Pieters, geb. te Schoterland op 15 nov 1899, ovl. (79 jaar oud) op 20 nov 1978, begr. te Meedhuizen, relatie met Jantje Sportel, geb. op 7 nov 1902, ovl. (75 jaar oud) op 1 apr 1978, begr. te Meedhuizen. 
  2.  Egbert Pieters, geb. op 25 mei 1904, ovl. (79 jaar oud) op 9 okt 1983, begr. te Sneek. 
  3.  Renske Pieters, geb. op 11 apr 1911, ovl. (13 jaar oud) op 2 mrt 1925, begr. te Sneek. 

VIIan.  Pieter Klazes OORD, zn. van Klaas Jans OORD en Grietje Pieters STOBBE (VIam), geb. te Luinjeberd (Aengwirden) op 23 apr 1865, ovl. (47 jaar oud) te Aengwirden op 21 apr 1913, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Aengwirden op 2 jun 1890 met Jantje Jolkes BRUINSMA, dr. van Jolke Geerts BRUINSMA en Jentje Egberts MOED, geb. te Terband (Aengwirden) op 9 mrt 1866. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Grietje Pieters, geb. te Aengwirden op 27 jul 1891. 
  2.  Jentje Pieters, geb. te Terband op 10 sep 1894, ovl. (51 jaar oud) op 12 apr 1946, begr. te Huizum, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 7 okt 1916 met Berend Pieters VIS, zn. van Pieter VIS en Roelofje BOS, geb. te Tjalleberd op 5 feb 1890, ovl. (88 jaar oud) op 10 jan 1979, begr. te Huizum. 
  3.  Aafje Pieters, geb. te Terband op 7 nov 1897, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Aengwirden op 2 jul 1921 met Roel Siebes BOSMA, zn. van Siebe BOSMA en Engeltje VEENSTRA, geb. te Oudeschoot op 24 mrt 1895. 
  4.  Margriet Pieters, geb. te Aengwirden op 14 okt 1900, ovl. (90 jaar oud) op 4 apr 1991, begr. te Nijbeets, relatie met Harm van der BERG, zn. van Jacob van der BERG en Jantje ZWIER, geb. te Opsterland op 1 mei 1896, ovl. (82 jaar oud) op 7 nov 1978, begr. te Nijbeets. 

VIIao.  Johannes Wiegers KETELLAPPER, zn. van Wieger Jans KETELLAPPER (VIan) en Willemke Bonnes DIJKSTRA, geb. te Sint-Johannesga op 7 feb 1869, tr. (resp. 31 en 45 jaar oud) te Schoterland op 14 jun 1900 met Stijntje Koops VOS, dr. van Koop Hendriks VOS en Pietje Pieters LOOPSTRA, geb. te Terband op 2 jul 1854. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wieger Johannes, geb. te Schoterland op 11 mrt 1901, ovl. (76 jaar oud) op 7 jan 1978, begr. te Sint-Johannesga, relatie met Hiltje LANDMAN, geb. op 1 mei 1902, ovl. (91 jaar oud) op 19 okt 1993, begr. te Sint-Johannesga. 
  2.  Pietje Johannes, geb. te Schoterland op 4 jun 1902. 

VIIap.  Klaas KLAREN, zn. van Jan Klaas KLAREN (VIao) en Harmpje Harms REMKEN, geb. te Ruinen op 4 nov 1859, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Hoogeveen op 31 okt 1885 met Maria SIEGERS, dr. van Derk SIEGERS en Hendrika MOES, geb. te Avereest op 28 jan 1863. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Maria, geb. te Hoogeveen op 16 jul 1908, ovl. (4 maanden oud) te Hoogeveen op 24 nov 1908. 

VIIaq.  Jentien KLAREN, dr. van Jan Klaas KLAREN (VIao) en Harmpje Harms REMKEN, geb. te Ruinen op 21 feb 1863, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Ruinen op 10 apr 1886 met Harm SCHEPER, zn. van Roelof Harms SCHEPER en Roelofje Alberts WANING, geb. circa 1860. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Albert, geb. te Ruinen op 31 jul 1886, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Zuidwolde op 23 apr 1909 met Hendrikje COMPAGNER, dr. van Harm COMPAGNER en Hendrikje MOLDERINK, geb. te Zuidwolde circa 1886. 
  2.  Jan, geb. te Echten op 3 jul 1887. 
  3.  Roelofje, geb. te Dwingeloo circa 1890, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 35 jaar oud) te Ruinerwold op 25 jul 1918 met Jannes KLEENE, zn. van Jan KLEENE en Arentje HUISMAN, geb. te Havelte circa 1883. 
  4.  Aaltje, geb. te De Wijk circa 1892, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Zuidwolde op 14 aug 1914 met Lefert STEENBERGEN, zn. van Hendrik STEENBERGEN en Aaltje WIMMENHOVE, geb. te Ruinerwold circa 1894. 
  5.  Jantje, geb. te Dwingeloo circa 1894, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Ruinerwold op 29 apr 1914 met Geert EISSEN, zn. van Jan EISSEN en Frederika van ESSEN, geb. te Ruinerwold circa 1887. 
  6.  Femmigje, geb. te De Wijk circa 1899, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Ruinen op 29 apr 1922 met Hendrik ZEGEREN, zn. van Jan ZEGEREN en Henderkien BENNING, geb. te Ruinen circa 1897. 

VIIar.  Grietien KLAREN, dr. van Jan Klaas KLAREN (VIao) en Harmpje Harms REMKEN, geb. te Ruinen (Blanken) op 14 mei 1866, tr. (resp. 25 en ongeveer 32 jaar oud) te Ruinerwold op 26 sep 1891 met Hendrik SCHULTING, zn. van Hendriks Hendriks SCHULTING en Grietje Jans KARSTEN, geb. te Ruinerwold circa 1859. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Grietien, geb. te Ruinen op 2 dec 1891. 
  2.  Hendrik, geb. te Meppel op 29 apr 1894. 
  3.  Hendrikje, geb. te Meppel op 7 mei 1896. 
  4.  Jantje, geb. te Meppel op 6 apr 1898. 

VIIas.  Jantien KLAREN, dr. van Jan Klaas KLAREN (VIao) en Harmpje Harms REMKEN, geb. circa 1871, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Ruinen op 5 mei 1894 met Jan ZEGEREN, zn. van Hendrik ZEGEREN en Hendrikje OOSTENBRINK, geb. circa 1871. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan, geb. te Meppel op 15 dec 1898. 
  2.  Harm, geb. te Darp (Havelte) op 7 dec 1901, ovl. (31 dagen oud) te Darp (Havelte) op 7 jan 1902. 
  3.  Jan, geb. te Meppel op 9 sep 1897, ovl. (2 maanden oud) te Meppel op 20 nov 1897. 
  4.  Hendrikje, geb. te Meppel op 7 mei 1896. 
  5.  Hendrik, geb. te Nijeveen op 18 jun 1895. 
  6.  Wolter, geb. te Havelte op 2 jun 1906, ovl. (3 maanden oud) te Darp (Havelte) op 4 sep 1906. 

VIIat.  Hendrik WILLEMS, zn. van Jan Jans WILLEMS en Jantje Klaas KLAREN (VIaq), geb. te Ruinerwold op 14 nov 1865, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Zuidwolde op 21 nov 1894 met Lammigje HEIN, dr. van Willem HEIN en Grietje POLMAN, geb. te Zuidwolde op 6 okt 1871, ovl. (76 jaar oud) te Wageningen op 15 jan 1948. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan, geb. te De Stapel (De Wijk) op 4 feb 1896, ovl. (17 dagen oud) te De Stapel (De Wijk) op 21 feb 1896. 
  2.  Grietje, geb. te De Wijk op 5 apr 1897, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1982, relatie met Age Albertus ONBELET, zn. van Albertus ONBELET en Anna Johanna Francina HEYER, geb. te Leeuwarden op 3 nov 1901. 

VIIau.  Lammechien NIJSTAD, dr. van Lukas Hendriks NIJSTAD en Henderkien Klaas KLAREN (VIas), geb. te Ruinen (Armweide) op 13 dec 1849, ovl. (30 jaar oud) te Ansen op 22 apr 1880, tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Ruinen op 26 apr 1873 met Albert van LINGEN, zn. van Frens Alberts van LINGEN en Klaassien Hendriks de WIT, geb. te Ruinen circa 1846, (Albert van tr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Ruinen op 23 okt 1882 met Niessien van der POL.). 
  Albert van LINGEN, tr. (2) met Niessien van der POL
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Reinder van, tr. met Henderkien KLAREN, dr. van Jan Klaas KLAREN (VIao) en Harmpje Harms REMKEN (zie VIao). 

VIIav.  Aaltje Jans KLAREN, dr. van Jan Klaas KLAREN (VIat) en Harmpje van ACHTEREN, geb. te Ruinerwold op 3 okt 1869, ovl. (48 jaar oud) te Zuidwolde op 8 mei 1918, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Ruinerwold op 10 feb 1894 met Hendrik Geerts DONKER, zn. van Geert DONKER en Aaltje NIJENHUIS, geb. te Beilen circa 31 mrt 1871, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Vuile Riete (Zuidwolde) op 14 mei 1924. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aaltje, geb. te Meppel op 7 mei 1900. 
  2.  Jan, geb. te Meppel op 3 sep 1903, ovl. (2 maanden oud) te Meppel op 24 nov 1903. 
  3.  Willem, geb. te Meppel op 23 nov 1906, ovl. (3 maanden oud) te Meppel op 15 mrt 1907. 
  4.  Willempje, geb. te Meppel op 22 feb 1908, ovl. (15 dagen oud) te Meppel op 9 mrt 1908. 
  5.  Aaltje, geb. te Meppel op 22 feb 1908, ovl. (12 dagen oud) te Meppel op 6 mrt 1908. 
  6.  Geert, geb. te Ruinerwold op 18 nov 1894, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Zuidwolde op 2 aug 1918 met Geertje DROGT, dr. van Jan DROGT en Johanna DOLDERSUM, geb. te Zuidwolde circa 1894. 
  7.  Harmina, geb. te Meppel op 26 okt 1898, tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) te Zuidwolde op 7 mei 1920 met Reinder van 't ZAND, zn. van Albert van 't ZAND en Albertje KLOMP, geb. te Zuidwolde circa 1899. 
  8.  Grietje, geb. te Meppel op 8 feb 1902, tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Zuidwolde op 28 apr 1922 met Albert RIJKEBOER, zn. van Johannes RIJKEBOER en Jentje REINS, geb. te Zuiswolde circa 1901. 

Generatie VIII

VIIIa.  Niesje Freerks DAM, dr. van Frederik Wiegers DAM en Roelofje Koops KLAREN (VIIk), geb. te Opsterland op 25 sep 1875, ovl. (68 jaar oud) te Groningen op 21 nov 1943, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Opsterland op 14 mei 1897 met Iebele de HAAN, zn. van Marten Jans de HAAN en Sietske Aukes WESTRA, geb. te Opsterland op 8 okt 1870. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Roelofje Iebeles, geb. te Opsterland op 1 apr 1898. 

VIIIb.  Wieger Wolters KLAREN, zn. van Wolter Jans KLAREN (VIIl) en Leentje Wiegers KRIKKE, geb. te Aengwirden op 30 okt 1877, ovl. (87 jaar oud) te Terband op 28 dec 1964, tr. (beiden 23 jaar oud) te Aengwirden op 29 jun 1901 met Roelofje ten HOEVE, dr. van Tijmen Bartelds HOEVE en Geesje Jochems PIEK (VIIag) (zie VIIIh). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Wolter Wiegers, geb. te Aengwirden op 14 jun 1902. 

VIIIc.  Johanna Gerrits BAKKER, geb. te Terband (Aengwirden) op 24 nov 1876, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Aengwirden op 10 feb 1900 met Harmen Rutgers DIJKSTRA, zn. van Rutger Pieters DIJKSTRA en Grietje Harmens HOEN (zie VId). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Rutger Harmens, geb. te Aengwirden op 18 nov 1900. 

VIIId.  Baukje Harmens van der WAL (VIIId), dr. van Hermanus Alberts van der WAL en Aaltje Jans KLAREN (VIIn), geb. te Tjalleberd op 26 dec 1876, ovl. (88 jaar oud) te Oosterwolde (Gld.) op 20 jul 1965, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (1) te Heerenveen op 26 nov 1898 met Stoffel Jelles WIERDA, zn. van Jelle Stoffels WIERDA (IXb) en Elisabeth Jans RINSMA (zie Xb). 
  Baukje Harmens van der WAL (VIIId), 
 1 kind:, Xb
  1.  Jelle Stoffels WIERDA, volgt IXb

VIIIe.  Jan Pieters KLAREN, zn. van Piet Jans KLAREN (VIIp) en Tjitske Gerbens DIJKSTRA, geb. te Aengwirden op 7 feb 1890, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Haskerland op 22 mei 1913 met Doetje Abeles van der VEEN, dr. van Abele van der VEEN en Aaltje TOERING, geb. te Haskerland op 20 jul 1886. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Sietske Jans, geb. circa 1918, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Aengwirden op 23 apr 1919, begr. te Tjalleberd op 26 apr 1919. 

VIIIf.  Gerrit Wiegers ten HOEVE, zn. van Wieger Harmens ten HOEVE (VIIaa) en Maria Elisabeth SCHRICHTE, geb. te Oldeouwer op 26 aug 1888, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Utingeradeel op 20 jul 1916 met Antje Jarigs BERGSMA, dr. van Jarig Brugts BERGSMA en Wiepkje Gerbens ZIJLSTRA, geb. te Goingarijp op 22 nov 1891. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jaring, geb. te Utingeradeel op 25 aug 1918, ovl. (10 dagen oud) te Utingeradeel op 4 sep 1918. 

VIIIg.  Pietje Wiegers ten HOEVE, dr. van Wieger Harmens ten HOEVE (VIIaa) en Maria Elisabeth SCHRICHTE, geb. te Oldeouwer (Doniawerstal) op 23 dec 1897, ovl. (79 jaar oud) te Smallingerland op 16 jun 1977, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Aengwirden op 20 mei 1920 met Antonius Eliegus van ELMPT, zn. van Frans van ELMPT en Grietje HIEMSTRA, geb. te Franeker op 12 aug 1889, ovl. (88 jaar oud) te Drachten op 1 nov 1977. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Franciscus Gerardus, geb. te Leeuwarden op 18 feb 1921, ovl. (84 jaar oud) te Vleuten op 8 okt 2005. 
  2.  Jan Antonius, geb. te Leeuwarden op 8 apr 1925, ovl. (75 jaar oud) te Drachten op 3 dec 2000, relatie met Hendrika Johanna van BEEK, geb. te Leeuwarden op 28 jan 1938, ovl. (55 jaar oud) te Drachten op 10 feb 1993. 

VIIIh.  Roelofje ten HOEVE (VIIIh), geb. te Haskerland op 22 dec 1877, ovl. (88 jaar oud) te Terband op 22 mei 1966, tr. met Wieger Wolters KLAREN (zie VIIIb). 

VIIIi.  Bartele Thymens ten HOEVE, zn. van Tijmen Bartelds HOEVE en Geesje Jochems PIEK (VIIag), geb. te Luinjeberd op 3 nov 1870, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Aengwirden op 9 jun 1894 met Trijntje Everts de OUDE, dr. van Evert Jans de OUDE en Grietje Jacobs van DIJK, geb. te Luinjeberd op 10 nov 1873. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Geertje, geb. te Aengwirden op 15 okt 1894. 
  2.  Evert, geb. te Aengwirden op 23 mrt 1897. 
  3.  Thymen, geb. te Aengwirden op 25 aug 1899. 
  4.  Jan, geb. te Aengwirden op 27 aug 1901. 
  5.  Herman, geb. te New Jersey [Verenigde Staten] op 9 feb 1905. 
  6.  Jacob, geb. te New Jersey [Verenigde Staten] in 1908. 
  7.  Alice, geb. te New Jersey [Verenigde Staten] op 8 sep 1908. 
  8.  Margret E., geb. te New Jersey [Verenigde Staten] op 11 jan 1911. 
  9.  Elizabeth, geb. te New Jersey [Verenigde Staten] in dec 1918. 

VIIIj.  Janke Wiltjes HUISMAN, dr. van Wiltje Luites HUISMAN en Grietje Berends STUIVER (VIIak), geb. te Terband op 27 nov 1886, tr. (resp. 18 en ongeveer 28 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1905 met Pieter Pieters de JONG, zn. van Pieter de JONG en Catharina Hendrika GROEN, geb. te Steenwijkerwold circa 1877. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Levenloos kind, geb. te Schoterland op 15 okt 1903, ovl. te Schoterland op 15 okt 1903. 

VIIIk.  Geesje Harmens STUIVER, dr. van Harmen Berends STUIVER (VIIal) en Janke Klazes ROZENBERG, geb. te Gorredijk op 9 nov 1893, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) te Smallingerland op 24 mei 1913 met Sake Heines van der SCHAAF, zn. van Heine van der SCHAAF en Wietske LUCHTENVELD, geb. te Drachten op 24 apr 1890. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Hein Sakes, geb. te Smallingerland in 1918, ovl. (ongeveer 7 maanden oud) te Smallingerland op 2 aug 1918. 

Generatie IX

IXa.  Aaltje Stoffels WIERDA, dr. van Stoffel Jelles WIERDA (Xb) en Baukje Harmens van der WAL (VIIId), geb. te Oldeboorn op 15 mrt 1901, ovl. (84 jaar oud) te Oosterwolde (Gld.) op 14 jan 1986, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) te Utingeradeel op 10 jun 1920 met Egbert Jacobs KRIST, zn. van Jacob Syttes KRIST en Kornelia MOERMAN, geb. te Terwispel op 27 aug 1896, ovl. (79 jaar oud) te Oosterwolde (Gld.) op 14 feb 1976. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Baukje Egberts, geb. te Oldeboorn op 16 apr 1921, ovl. (75 jaar oud) te Winnipeg (Manitoba, Canada) op 8 apr 1997, volgt Xa
  2.  Kornelia (Corrie), geb. te Oldeboorn op 3 aug 1922, relatie met Gustav FRIES, (Gustav relatie(2) met Elisabeth Egberts (Betty) KRIST, dr. van Egbert Jacobs KRIST en Aaltje Stoffels WIERDA (IXa).). 
  3.  Elisabeth Egberts (Betty), geb. te Warga op 22 feb 1924, ovl. te Gerbrunn (Duitsland), relatie met Gustav FRIES, (Gustav relatie (1) met Kornelia (Corrie) KRIST, dr. van Egbert Jacobs KRIST en Aaltje Stoffels WIERDA (IXa).). 

IXb.  Jelle Stoffels WIERDA, zn. van Baukje Harmens van der WAL (VIIId), relatie met Elisabeth Jans RINSMA
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Stoffel Jelles, geb. te Oldeboorn op 1 jun 1875, ovl. (80 jaar oud) te Oldeboorn op 25 jun 1955, volgt Xb

Generatie X

Xa.  Baukje Egberts KRIST, dr. van Egbert Jacobs KRIST en Aaltje Stoffels WIERDA (IXa), geb. te Oldeboorn op 16 apr 1921, ovl. (75 jaar oud) te Winnipeg (Manitoba, Canada) op 8 apr 1997, relatie met Antonius Dirk Leonard DONKER, zn. van Dirk Leonard DONKER en Jantje van KUIJLENBORG, geb. te Wassenaar op 17 mrt 1920. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Dirk Leonard, geb. te Leiden op 10 apr 1947. 
  2.  Aaltje Egbertje, geb. te Wassenaar op 16 jun 1950, volgt XI

Xb.  Stoffel Jelles WIERDA, geb. te Oldeboorn op 1 jun 1875, ovl. (80 jaar oud) te Oldeboorn op 25 jun 1955, tr. met Baukje Harmens van der WAL (zie VIIId). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Aaltje Stoffels, geb. te Oldeboorn op 15 mrt 1901, ovl. (84 jaar oud) te Oosterwolde (Gld.) op 14 jan 1986, volgt IXa
  2.  Jelle Stoffels, geb. te Oldeboorn op 20 apr 1899, tr. (17 jaar oud) op 6 okt 1916 met Geertje van der IEST
  3.  Elisabeth Stoffels, geb. op 6 dec 1903. 
  4.  Willemke Stoffels, geb. op 9 jul 1906, ovl. (89 jaar oud) te Akkrum op 9 apr 1996, relatie met Jan WOUDSTRA
  5.  Hermanus Stoffels, geb. op 12 okt 1908. 
  6.  Annigje Stoffels, geb. op 13 okt 1913. 

Generatie XI

XI.  Aaltje Egbertje DONKER, dr. van Antonius Dirk Leonard DONKER en Baukje Egberts KRIST (Xa), geb. te Wassenaar op 16 jun 1950, tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Winnepeg (Manitoba, Canada) op 22 mei 1970 met Eduard Donald (Ted) HANSELL, zn. van Leslie Percey HANSELL en Emily Beatrice FRANCE, geb. te Winnipeg (Manitoba, Canada) op 26 mei 1947. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Robin Lynn Baukje, geb. op 27 aug 1971. 
  2.  Jennifer Leigh Aaltje, geb. op 27 aug 1971. 
  3.  Scott Edward Antonius, geb. op 21 jun 1977. 


Bronnen:

1. Akte 32 (GDW-T-176), Type: Algemene akte, 

2. Akte 39 (GDW-T-154), Type: Algemene akte, 

3. Akte 24 (GDW-T-174), Type: Algemene akte, 

4. Akte 30 (GDW-T-188), Type: Algemene akte, 

5. Akte 4 (GDW-T-189), Type: Algemene akte, 

6. Akte 21 (GDW-T-177), Type: Algemene akte, 

7. Mairie Talleberd, nr. 2 (GDW-T-96), Type: Algemene akte, 

8. Akte 1 (GDW-T-148), Type: Algemene akte, 

9. Akte 4 (GDW-T-152), Type: Algemene akte, 

10. Akte 9 (GDW-T-179), Type: Algemene akte, 

11. Akte 5 (GDW-T-183), Type: Algemene akte, 

12. Akte 3 (GDW-T-155), Type: Algemene akte, 

13. Akte 5 (GDW-T-187), Type: Algemene akte, 

14. Akte 32 (GDW-T-172), Type: Algemene akte, 

15. Akte 5 (GDW-T-162), Type: Algemene akte, 

16. Akte 6 (GDW-T-163), Type: Algemene akte, 

17. Akte 40 (GDW-T-173), Type: Algemene akte, 

18. Akte 29 (GDW-T-175), Type: Algemene akte, 

19. Akte 17 (GDW-T-190), Type: Algemene akte, 

20. Akte 17 (GDW-T-191), Type: Algemene akte, 

21. Akte 6 (GDW-T-192), Type: Algemene akte, 

22. @S214@ (SO218), Type: Algemene bron, 

23. @S215@ (SO219), Type: Algemene bron, 

24. @S216@ (SO220), Type: Algemene bron, 

25. Akte 11 (GDW-T-98), Type: Algemene akte, 

26. Akte 26 (GDW-T-147), Type: Algemene akte, 

27. Akte 9 (GDW-T-97), Type: Algemene akte, 

28. Haskerland (GDW-T-105), Type: Algemene akte, 

29. Akte 22 (GDW-T-126), Type: Algemene akte, 

30. Akte 44 (GDW-T-138), Type: Algemene akte, 

31. Akte 2 (GDW-T-127), Type: Algemene akte, 

32. Akte 19 (GDW-T-129), Type: Algemene akte, 

33. Akte 10 (GDW-T-150), Type: Algemene akte, 

34. Akte 3 (GDW-T-151), Type: Algemene akte, 

35. Akte 7 (GDW-T-178), Type: Algemene akte, 

36. Akte 14 (GDW-T-181), Type: Algemene akte, 

37. Akte 10 (GDW-T-182), Type: Algemene akte, 

38. Akte 12 (GDW-T-160), Type: Algemene akte, 

39. Akte 4 (GDW-T-161), Type: Algemene akte, 

40. Type Algemeen (), Type: Algemene bron, 

41. Akte 77 (GDW-T-107), Type: Algemene akte, 

42. Akte 81 (GDW-T-111), Type: Algemene akte,