Parenteel van Christiaan Jans Wagenaar per generatie.
Parenteel van Christiaan Jans Wagenaar per generatie.

Generatie I

I.  Christiaan Jans WAGENAAR, geb. te Oldeholtpade circa 1647, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Oldemarkt in 1673 met Jantien Jans Arents AKKERMAN, geb. te Oldemarkt circa 1655. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Christoffel Christiaans, geb. te Oldeholtpade circa 1681, volgt II
  2.  Marten Christiaans, geb. te Heerenveen op 15 jun 1684. 
  Christiaan Jans WAGENAAR, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Heerenveen op 25 aug 1689 met Tjaertje JANS, geb. te Nieuwesloot in 1666. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Christiaans, geb. te Heerenveen in 1693, ged. te Heerenveen op 5 apr 1693. 
  2.  Tjietske Christiaans, geb. te Heerenveen circa 1694, ged. te Heerenveen op 25 dec 1694. 
  3.  Oene Christiaans, geb. te Heerenveen in 1698, ged. te Heerenveen op 15 mei 1698. 

Generatie II

II.  Christoffel Christiaans WAGENAAR, zn. van Christiaan Jans WAGENAAR (I) en Jantien Jans Arents AKKERMAN, geb. te Oldeholtpade circa 1681, ged. te Oldeholtpade op 10 nov 1681, smid te Heerenveen en Scharnegoutum, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 19 jaar oud) te Heerenveen op 12 mei 1709 met Maria P. (Marrij) WESTERS, geb. te Heerenveen circa 1690. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Christiaan Christoffels, geb. te Heerenveen circa 1710, volgt IIIa
  2.  Jan Christoffels, geb. te Heerenveen circa 1711, ged. te Heerenveen op 18 okt 1711. 
  3.  Martinus Christoffels, geb. te Heerenveen circa 1713, volgt IIIb
  4.  Jantjen Christoffels, geb. te Heerenveen circa 1716, ged. te Heerenveen op 17 mei 1716. 
  5.  Oene Christoffels, geb. te Heerenveen circa 1718, ged. te Heerenveen op 7 aug 1718. 

Generatie III

IIIa.  Christiaan Christoffels WAGENAAR, zn. van Christoffel Christiaans WAGENAAR (II) en Maria P. (Marrij) WESTERS, geb. te Heerenveen circa 1710, ged. te Heerenveen op 9 feb 1710, kerk.huw. (ongeveer 29 jaar oud) te Heerenveen op 7 sep 1739 met Saapke JINNES
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jenne Christiaans, geb. te Lemmer circa 1739, ged. te Lemmer op 23 sep 1739. 
  2.  Jenne Christiaans, geb. te Lemmer op 12 mei 1745, volgt IVa

IIIb.  Martinus Christoffels WAGENAAR, zn. van Christoffel Christiaans WAGENAAR (II) en Maria P. (Marrij) WESTERS, geb. te Heerenveen circa 1713, ged. te Heerenveen op 29 okt 1713, kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 28 jaar oud) te Heerenveen op 3 mei 1750 met Aaltje Reinders DRIJFHOUT, geb. te Heerenveen circa 1722. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Christoffel Martinus, geb. te Heerenveen op 18 okt 1750, ovl. te Heerenveen. 
  2.  Reinder Martinus, geb. te Heerenveen op 1 dec 1751, ovl. (67 jaar oud) te Schoterland op 7 jan 1819, volgt IVb
  3.  Oene Martinus, geb. te Heerenveen op 23 apr 1753, ovl. (82 jaar oud) te Lemsterland op 14 aug 1835, volgt IVc
  4.  Christoffel Martinus, geb. te Heerenveen op 28 okt 1754, ged. te Heerenveen op 10 nov 1754. 
  5.  Albertje Martinus, geb. te Heerenveen op 13 dec 1755, ged. te Heerenveen op 21 dec 1755. 
  6.  Pieter Martinus, geb. te Heerenveen op 8 mei 1757. 
  7.  Pieter Drijfhout Martinus, geb. te Heerenveen op 11 sep 1758, ged. te Heerenveen op 24 sep 1758. 

Generatie IV

IVa.  Jenne Christiaans WAGENAAR, zn. van Christiaan Christoffels WAGENAAR (IIIa) en Saapke JINNES, geb. te Lemmer op 12 mei 1745, ged. te Lemmer op 16 mei 1745, kerk.huw. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Lemmer op 8 nov 1767 met Nanke SJERPS, dr. van Sjerp SIEBES en Hendrikje NN, geb. te Oosterzee op 20 dec 1742, ovl. (84 jaar oud) te Lemmer op 14 mrt 1827. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Hendrikje Jennes, geb. te Lemmer circa 1768, ged. te Lemmer op 14 aug 1768. 
  2.  Hendrikje Jennes, geb. te Lemmer circa 1769, ged. te Lemmer op 21 dec 1769. 
  3.  Saapke Jennes, geb. te Lemmer op 8 sep 1771, ovl. (54 jaar oud) te Lemmer op 11 mei 1826, volgt Va
  4.  Froukje Jennes, geb. te Lemmer circa 30 mei 1773, ged. te Lemmer op 6 jun 1773. 
  5.  Froukje Jennes, geb. te Lemmer op 6 jun 1774, ged. te Lemmer op 12 jun 1774, kerk.huw. (33 jaar oud) te Beers/Jellum op 15 okt 1807 met Theodorus Ernestus MEBIUS
  6.  Geertje Jennes, geb. te Lemmer circa 19 mrt 1776, ged. te Lemmer op 24 mrt 1776. 
  7.  Christiaan Jennes, geb. te Lemmer op 24 jun 1777, ged. te Lemmer op 29 jun 1777. 
  8.  Christiaan Jennes, geb. te Lemmer op 12 aug 1778, ovl. (41 jaar oud) te Lemmer op 1 jul 1820, volgt Vb
  9.  Jacob Jennes, geb. te Lemmer circa 18 dec 1783, ged. te Lemmer op 21 dec 1783. 
  10.  Hendrikje Jennes, geb. te Lemmer op 17 jan 1786, ged. te Lemmer op 29 jan 1786. 
  11.  Sjerp Jennes, geb. te Lemmer op 17 sep 1787, ovl. (85 jaar oud) te Lemsterland op 25 aug 1873, volgt Vc

IVb.  Reinder Martinus WAGENAAR, zn. van Martinus Christoffels WAGENAAR (IIIb) en Aaltje Reinders DRIJFHOUT, geb. te Heerenveen op 1 dec 1751, ged. te Heerenveen op 5 dec 1751, ovl. (67 jaar oud) te Schoterland op 7 jan 1819, kerk.huw. (31 jaar oud) te Heerenveen op 9 nov 1783 met Fokeltje JACOBS
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacob Reinders, geb. circa 1785, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te 't Meer op 8 okt 1827, volgt Vd
  2.  Pieter Drijfhout Reinders, geb. circa 1790, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Haskerland op 28 jul 1862, tr. (ongeveer 42 jaar oud) te Schoterland op 15 jul 1832 met Richtje Bartelds JAGER
  3.  Antje Reinders, geb. circa 1797, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Schoterland op 18 okt 1829, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Aengwirden op 19 mei 1822 met Willem van BOEKEN, ovl. op 15 dec 1825, tr. (ongeveer 31 jaar oud) (2) te Schoterland op 18 mei 1828 met Tjeerd Geerts GEERTSMA
  4.  Ale Reinders, geb. circa 1801, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Schoterland op 14 okt 1881. 

IVc.  Oene Martinus WAGENAAR, zn. van Martinus Christoffels WAGENAAR (IIIb) en Aaltje Reinders DRIJFHOUT, geb. te Heerenveen op 23 apr 1753, ged. te Heerenveen op 13 mei 1753, ovl. (82 jaar oud) te Lemsterland op 14 aug 1835, kerk.huw. (28 jaar oud) (1) te Heerenveen op 29 jun 1781 met Froukje MEINDERS
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Martinus Oenes, geb. te Heerenveen op 21 dec 1782, ovl. (85 jaar oud) te Sneek op 13 aug 1868, volgt Ve
  Oene Martinus WAGENAAR, kerk.huw. (resp. 31 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Heerenveen op 3 mei 1784 met Ynskjen Jelles PASMA, geb. te Heerenveen circa 1748, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Heerenveen op 6 nov 1826. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Aaltje Oenes, geb. te Heerenveen op 8 feb 1785, ged. te Heerenveen op 13 mrt 1785, ovl. (87 jaar oud) te Utingeradeel op 30 sep 1872, tr. (resp. 42 en ongeveer 30 jaar oud) te Schoterland op 30 dec 1827 met Geert van der LAAN, zn. van Boele Harms van der LAAN en Aaltje Hendriks BORREL, ged. te Rouveen op 6 nov 1797. 
  2.  Jelle Oenes, geb. te Heerenveen op 17 dec 1787, ovl. (51 jaar oud) te Eesterga op 26 feb 1839, volgt Vf
  3.  Christoffel Oenes, geb. te Heerenveen op 19 dec 1790, ovl. (36 jaar oud) te Heerenveen op 27 jan 1827, volgt Vg
  4.  Johanna Oenes, geb. te Heerenveen op 4 okt 1786, ged. te Heerenveen op 22 okt 1786. 
  5.  Pietje Oenes, geb. te Heerenveen op 30 mei 1789, ged. te Heerenveen op 24 jun 1789. 

Generatie V

Va.  Saapke Jennes WAGENAAR, dr. van Jenne Christiaans WAGENAAR (IVa) en Nanke SJERPS, geb. te Lemmer op 8 sep 1771, ged. te Lemmer op 15 sep 1771, ovl. (54 jaar oud) te Lemmer op 11 mei 1826, kerk.huw. (resp. 23 en 47 jaar oud) (1) te Lemmer op 17 mei 1795 met Jan Oenes DIJKSTRA, zn. van Oene Jans DIJKSTRA en Lupkjen HARMENS, geb. te Oldelamer op 26 jan 1748, veenman, ovl. (56 jaar oud) te Lemmer op 15 okt 1804. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Oene Jans, geb. circa 1797, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Lemsterland op 21 mrt 1833, volgt VIa
  2.  Jenne Jans, geb. circa 1799, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Lemsterland op 27 apr 1844, volgt VIb
  Saapke Jennes WAGENAAR, kerk.huw. (40 jaar oud) (2) te Lemmer op 17 okt 1811 met Atze Jelles BERGSMA

Vb.  Christiaan Jennes WAGENAAR, zn. van Jenne Christiaans WAGENAAR (IVa) en Nanke SJERPS, geb. te Lemmer op 12 aug 1778, ged. te Lemmer op 16 aug 1778, meester smid te Lemmer, ovl. (41 jaar oud) te Lemmer op 1 jul 1820, kerk.huw. (27 jaar oud) te Lemmer op 8 sep 1805 met Antje JANS
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Imkje Christiaans, geb. te Lemmer op 3 dec 1808, ged. te Lemmer op 11 dec 1808, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Lemmer op 1 okt 1829 met Reindert Alberts DOUWES, zn. van Albert Johannes DOUWES en Klaasje Scheltens RODENGA, geb. te Enkhuizen op 11 feb 1801, schippersknecht (1829). 
  2.  Froukje Christiaans, geb. te Lemmer op 23 dec 1810, ovl. (63 jaar oud) te Lemmer op 28 feb 1874, tr. (resp. 17 en 25 jaar oud) te Lemmer op 26 okt 1828 met Lippe Gerbens van der VEEN, zn. van Gerben Lippes van der VEEN en Geertje Reins DALSTRA, geb. te Lemmer op 23 apr 1803, ged. te Lemmer op 1 mei 1803, (Lippe Gerbens van der relatie(1) met Geertje Reins DALSTRA.). 
  3.  Jenne Christiaans, geb. te Lemmer op 27 aug 1813, ovl. (69 jaar oud) te Lemmer op 5 sep 1882. 

Vc.  Sjerp Jennes WAGENAAR, zn. van Jenne Christiaans WAGENAAR (IVa) en Nanke SJERPS, geb. te Lemmer op 17 sep 1787, ged. op 23 sep 1787, grofsmid te Lemmer, ovl. (85 jaar oud) te Lemsterland op 25 aug 1873, kerk.huw. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Lemmer op 17 jun 1810 met Aagje Wijbrands van der VAART, dr. van Wijbren Pieters van der VAART, geb. te Langweer op 9 okt 1785, ovl. (63 jaar oud) te Lemmer op 18 sep 1849. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Nanke Sjerps, geb. te Lemmer op 22 mrt 1811, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Lemmer op 21 aug 1836 met Goossen Alberts LANGHOUT, zn. van Albert Klazes LANGHOUT en Tjitske Jacobs van der ZWAAG, geb. te Oldeboorn op 14 jul 1813. 
  2.  Feikje Sjerps, geb. te Lemmer op 18 sep 1812, ovl. (2 dagen oud) te Lemmer op 20 sep 1812. 
  3.  Wijbren Sjerps, geb. te Lemmer op 30 aug 1813, tr. (resp. 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Haskerland op 24 jun 1838 met Akke Teyes de WREDE, dr. van Teye Douwes de WREDE en Ubeltje Willems, geb. circa 1806. 
  4.  Feikje Sjerps, geb. te Lemmer op 26 feb 1815, ovl. (3 maanden oud) te Lemmer op 26 jun 1815. 
  5.  Jenne Sjerps, geb. te Lemmer op 19 mrt 1816, ovl. (63 jaar oud) te Lemmer op 30 okt 1879. 
  6.  Nanne Sjerps, geb. te Lemmer op 31 okt 1817. 
  7.  Feikje Sjerps, geb. te Lemmer op 26 dec 1818, ovl. (47 jaar oud) te Bennekom op 7 jan 1866, relatie met Johannes Bernardus van SANDBERGEN
  8.  Christiaan Sjerps, geb. te Lemmer op 22 apr 1820, tr. (24 jaar oud) te Haskerland op 4 aug 1844 met Wijtske Wijbes ALEMA
  9.  Trijntje Sjerps, geb. te Lemmer op 20 okt 1822, ovl. (70 jaar oud) te Lemmer op 5 apr 1893, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Lemmer op 21 apr 1844 met Albert Beekerk Johannes POSTMA, zn. van Johannes Sikkes POSTMA en Grietje Alberts BEEKERK, geb. te Lemmer op 14 jan 1821, schippersknecht (1844). 
  10.  Hendrikje Sjerps, geb. te Lemsterland op 18 jun 1823, volgt VIc
  11.  Pieter Sjerps, geb. te Lemmer op 27 okt 1824. 
  12.  Sapke Sjerps, geb. te Lemmer op 21 jan 1829, tr. (beiden 25 jaar oud) te Lemmer op 7 mei 1854 met Jan Jacobus HOVING, zn. van Jacobus HOVING en Aafke FERWERDA, geb. te Leeuwarden op 26 feb 1829, grutterskencht (1854). 

Vd.  Jacob Reinders WAGENAAR, zn. van Reinder Martinus WAGENAAR (IVb) en Fokeltje JACOBS, geb. circa 1785, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te 't Meer op 8 okt 1827, relatie met Akke Jelles VEENSTRA
 Uit deze relatie 4 kinderen: 
  1.  Antje Jacobs, geb. te Haskerland op 18 jul 1813. 
  2.  Fokeltje Jacobs, geb. te Schoterland op 10 feb 1816. 
  3.  Jeltje Jacobs, geb. te Schoterland op 16 mrt 1821. 
  4.  Martina Jacobs, geb. te Heerenveen op 30 nov 1824, dienstmaagd te Echten (1845), tr. (resp. 20 en 34 jaar oud) te Lemsterland op 23 apr 1845 met Harmen Koops MUURLING, zn. van Koop Jochems MUURLING en Roelofje SIEMENS, geb. te Oosterzee op 6 jul 1810, (Harmen Koops relatie(2) met Antje Hermanus van ZANDBERGEN.). 

Ve.  Martinus Oenes WAGENAAR, zn. van Oene Martinus WAGENAAR (IVc) en Froukje MEINDERS, geb. te Heerenveen op 21 dec 1782, ged. te Heerenveen op 29 dec 1782, grofsmid Heerenveen, ovl. (85 jaar oud) te Sneek op 13 aug 1868, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) te Schoterland op 10 aug 1811 met Antje Rinses BARENDS, dr. van Rintje (Rinse) Berends en Jantje Pieters, geb. te Heerenveen op 15 nov 1785, ged. te Heerenveen op 8 jan 1786, ovl. (28 jaar oud) te Schoterland op 21 sep 1814. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Froukje Martinus, geb. te Heerenveen op 22 apr 1812, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 29 sep 1885, volgt VId
  2.  Jantje Martinus, geb. te Heerenveen op 30 apr 1814, ovl. (2 jaar oud) te Heerenveen op 28 jul 1816. 
  Martinus Oenes WAGENAAR, tr. (resp. 34 en 19 jaar oud) (2) te Schoterland op 27 apr 1817 met Geertje Jelles PRINS, dr. van Jelle Harmens PRINS en Antje Hendriks de LANG, geb. te Heerenveen op 23 mei 1797, winkelierse, ovl. (70 jaar oud) te Sneek op 4 okt 1867. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Oene Martinus, geb. te Aengwirden op 28 apr 1818. 
  2.  Jelle Martinus, geb. te Aengwirden op 20 mei 1820, volgt VIe
  3.  Harmen Martinus, geb. te Aengwirden op 14 sep 1822, ovl. (81 jaar oud) te Haskerland op 11 aug 1904, volgt VIf
  4.  Antje Martinus, geb. te Aengwirden op 16 feb 1825, tr. (21 jaar oud) te Schoterland op 29 nov 1846 met Marten VERLOOP
  5.  levenloos kind, geb. te Schoterland op 1 sep 1829, ovl. te Schoterland op 1 sep 1829. 

Vf.  Jelle Oenes WAGENAAR, zn. van Oene Martinus WAGENAAR (IVc) en Ynskjen Jelles PASMA, geb. te Heerenveen op 17 dec 1787, ged. te Heerenveen op 6 jan 1787, boer te Eesterga (Lemsterland), huisman in 't Meer (1815), ovl. (51 jaar oud) te Eesterga op 26 feb 1839, kerk.huw. (23 jaar oud) op 23 dec 1810 met Grietje Feddes FEDDEMA
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Inskje Jelles, geb. te 't Meer op 19 feb 1813, ovl. (17 jaar oud) te Lemsterland op 29 jun 1830, volgt VIg
  2.  Ypkjen Jelles, geb. te 't Meer op 17 sep 1815, ovl. (36 jaar oud) te Lemsterland op 6 feb 1852, tr. (beiden 26 jaar oud) te Lemsterland op 22 mei 1842 met Gosse Hijlkes BOUMA, zn. van Hylke Gosses BOUMA en Jetske Jacobs HEERINGA, geb. te Tjerkgaast op 14 apr 1816, van boerenbedrijf (1842). 
  3.  Oene Jelles, geb. te 't Meer op 27 dec 1817, ovl. (10 jaar oud) te Lemsterland op 31 mei 1828. 
  4.  Fedde Jelles, geb. te Eesterga op 20 feb 1823, volgt VIh
  5.  Johanna Jelles, geb. te Lemsterland circa 1811, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Lemsterland op 23 mrt 1826. 
  6.  Fedde Jelles, geb. te Lemsterland op 12 mei 1821, ovl. (7 maanden oud) te Lemsterland op 31 dec 1821. 
  7.  Johanna Jelles, geb. te Lemsterland op 25 mrt 1826. 
  8.  Oene Jelles, geb. te Lemsterland op 19 mrt 1830. 

Vg.  Christoffel Oenes WAGENAAR, zn. van Oene Martinus WAGENAAR (IVc) en Ynskjen Jelles PASMA, geb. te Heerenveen op 19 dec 1790, ged. te Heerenveen op 9 jan 1791, grofsmid, ovl. (36 jaar oud) te Heerenveen op 27 jan 1827, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Heerenveen op 8 sep 1814 met Jacobjen Jans POST, dr. van Jan Jans POST en Janna Everts MOOIWEER, geb. te Langezwaag op 23 mei 1792, ged. te Langezwaag op 27 mei 1792, ovl. (minstens 55 jaar oud) na 1848. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Ienskjen Christoffels, ged. te Heerenveen op 19 mrt 1815, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Lemsterland op 10 okt 1892, volgt VIi
  2.  Oene Christoffels, geb. te Heerenveen op 29 mrt 1816, ovl. (32 jaar oud) te Nijehaske op 23 aug 1848, volgt VIj
  3.  Janna Christoffels, geb. te Schoterland op 10 jul 1817, ovl. (1 jaar oud) te Schoterland op 5 aug 1818, volgt VIk
  4.  Jan Christoffels, geb. te Schoterland op 28 nov 1818, ovl. (73 jaar oud) te Heerenveen op 9 aug 1892, tr. (26 jaar oud) te Schoterland op 24 apr 1845 met Tietje Siebes OVERWIJK
  5.  Janna Christoffels, geb. te Schoteralnd op 18 aug 1820, ovl. (28 jaar oud) te Heerenveen op 19 jun 1849, volgt VIl
  6.  Aaltje Christoffels, geb. te Schoteralnd op 1 sep 1823, tr. (24 jaar oud) te Schoterland op 30 dec 1847 met Sjoerd Kornelis WIELING
  7.  Hendrik Christoffels, geb. te Schoterland op 14 feb 1825, ovl. (6 jaar oud) te Schoterland op 6 jan 1832. 
  8.  Jelle Christoffels, geb. te Schoterland op 18 mei 1826, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 28 jul 1917, volgt VIm

Generatie VI

VIa.  Oene Jans DIJKSTRA, zn. van Jan Oenes DIJKSTRA en Saapke Jennes WAGENAAR (Va), geb. circa 1797, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Lemsterland op 21 mrt 1833, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Lemsterland op 9 sep 1821 met Peterke Jans GOEDGELUK, ovl. te Lemsterland op 7 apr 1863, (Peterke Jans tr. (2) te Lemsterland op 29 mrt 1835 met Peter Klazes SPITZE.). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Oenes, geb. te Lemmer op 17 aug 1824, ovl. (4 jaar oud) te Lemmer op 7 jul 1829. 
  2.  Saapke Oenes, geb. te Lemmer op 18 okt 1826, ovl. (3 maanden oud) te Lemmer op 6 feb 1827. 
  3.  Jenne Oenes, geb. te Lemmer op 26 jul 1828, ovl. (30 jaar oud) te Lemmer op 19 apr 1859. 
  4.  Jan Oenes, geb. te Lemmer op 12 nov 1830, ovl. (9 maanden oud) te Lemmer op 19 aug 1831. 
  5.  Maria Oenes, geb. te Lemmer op 28 jun 1822, ovl. (31 jaar oud) te Lemmer op 22 apr 1854, tr. (27 jaar oud) te Lemmer op 22 feb 1850 met Lourens Jans MINK

VIb.  Jenne Jans DIJKSTRA, zn. van Jan Oenes DIJKSTRA en Saapke Jennes WAGENAAR (Va), geb. circa 1799, voerman, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Lemsterland op 27 apr 1844, tr. (resp. ongeveer 31 en 19 jaar oud) te Lemsterland op 5 dec 1830 met Maaike Tjallings TEITSMA, dr. van Tjalling Andries TEITSMA en Hendrika DURKS, geb. te Lemmer op 24 jun 1811, ovl. (75 jaar oud) te Lemmer op 18 mei 1887. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan Jennes, geb. te Lemmer op 22 okt 1831, ovl. (87 jaar oud) te Lemmer op 24 feb 1919, tr. (33 jaar oud) te Lemsterland op 21 mei 1865 met Klaasjen Roelofs RIETVELD
  2.  Hendrika Jennes, geb. te Lemmer op 17 okt 1833, ovl. (74 jaar oud) te Lemsterland op 29 okt 1907, tr. (26 jaar oud) te Lemsterland op 30 okt 1859 met Tiemen Rintjes de BOER
  3.  Tjalling Jennes, geb. te Lemmer op 26 sep 1836, ovl. (61 jaar oud) te Wymbritseradeel op 15 dec 1897, volgt VIIa
  4.  Oene Jennes, geb. te Doniawerstal op 12 aug 1839, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Grand Rapids (Michigan, USA) circa 1902, volgt VIIb
  5.  Levenloos kind Jennes, geb. te Lemmer op 21 jul 1842, ovl. te Lemmer op 21 jul 1842. 
  6.  Sapke Jennes, geb. te Lemsterland op 24 jul 1843, tr. (28 jaar oud) te Lemsterland op 9 jun 1872 met Jolle de HAAN

VIc.  Hendrikje Sjerps WAGENAAR, dr. van Sjerp Jennes WAGENAAR (Vc) en Aagje Wijbrands van der VAART, geb. te Lemsterland op 18 jun 1823, tr. (28 jaar oud) te Weststellingwerf op 19 jun 1851 met Berend Oebeles VEENSTRA, hoofdonderwijzer. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Aagje Berends, geb. te Peperga (Weststellingwerf) op 19 apr 1852. 
  2.  Hendrikje Berends, geb. te Lemsterland op 17 feb 1855. 
  3.  Oebele Berends, geb. te Lemsterland op 27 mrt 1858. 
  4.  Nanne Berends, geb. te Lemsterland op 6 nov 1861. 
  5.  Gerbine Sietske Berends, geb. te Lemsterland op 5 jun 1866. 

VId.  Froukje Martinus WAGENAAR, dr. van Martinus Oenes WAGENAAR (Ve) en Antje Rinses BARENDS, geb. te Heerenveen op 22 apr 1812, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 29 sep 1885, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Schoterland op 27 mei 1832 met Lambertus Gerrits PONNE, zn. van Gerrit Pieters PONNE en Johanna Maria BRAUNIUS, geb. te 't Meer op 15 jun 1809, ged. te Benedenknijpe op 23 jun 1809, apotheker, ovl. (81 jaar oud) te Heerenveen op 22 dec 1890, begr. te Heerenveen. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Johanna Maria, geb. te Heerenveen op 14 mrt 1833, ovl. (87 jaar oud) te Heerenveen op 7 mei 1920. 
  2.  Martinus, geb. te Heerenveen op 19 apr 1834, ovl. (23 jaar oud) te Heerenveen op 28 jul 1857. 
  3.  Geertje, geb. te Heerenveen op 17 jun 1835, hoedenmaakster, ovl. (26 jaar oud) op 16 okt 1861. 
  4.  Antje, geb. te Heerenveen op 9 jan 1837, ovl. (76 jaar oud) te Heerenveen op 10 aug 1913. 
  5.  Imkje, geb. te Heerenveen op 9 sep 1839, ovl. (16 jaar oud) te Heerenveen op 2 jun 1856. 
  6.  Janke, geb. te Heerenveen op 17 mei 1841, ovl. (34 jaar oud) te Heerenveen op 22 dec 1875. 
  7.  Jantje, geb. te Heerenveen op 22 okt 1843, ovl. (15 jaar oud) te Heerenveen op 22 jul 1859. 
  8.  Gerrit Lambertus, geb. te Heerenveen op 5 jun 1844, apothekersbediende, ovl. (61 jaar oud) te Heerenveen op 14 mrt 1906. 
  9.  Hiltje, geb. te Heerenveen op 16 dec 1845, ovl. (17 jaar oud) te Heerenveen op 31 okt 1863. 
  10.  Oene Lambertus, geb. te Heerenveen op 17 okt 1847, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1891, volgt VIIc
  11.  Catharina, geb. te Heerenveen op 13 mrt 1849, ovl. (16 jaar oud) te Heerenveen op 6 okt 1865. 
  12.  Grietje, geb. te Heerenveen op 29 jun 1854, ovl. (1 jaar oud) te Heerenveen op 11 jun 1856. 
  13.  Jelle, geb. te Heerenveen op 7 jan 1851, apotheker, ovl. (48 jaar oud) te Heerenveen op 10 jan 1899. 

VIe.  Jelle Martinus WAGENAAR, zn. van Martinus Oenes WAGENAAR (Ve) en Geertje Jelles PRINS, geb. te Aengwirden op 20 mei 1820, tr. (26 jaar oud) te Haskerland op 7 jun 1846 met Aaltje ten HAVE, geb. te Haskerland op 7 jun 1846. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Geertje Jelles, geb. te Sneek op 8 nov 1851. 
  2.  Roelof Jelles, geb. te Sneek op 19 mrt 1854. 
  3.  Marcus Lambertus Jelles, geb. te Sneek op 25 jun 1859. 
  4.  Margje Luchien Jelles, geb. te Sneek op 7 aug 1863. 

VIf.  Harmen Martinus WAGENAAR, zn. van Martinus Oenes WAGENAAR (Ve) en Geertje Jelles PRINS, geb. te Aengwirden op 14 sep 1822, ovl. (81 jaar oud) te Haskerland op 11 aug 1904, tr. (resp. 31 en 21 jaar oud) te Aengwirden op 11 mei 1854 met Frederika Luitzens GERRITSMA, dr. van Luitzen Gerrits GERRITSMA en Jantje van der SLUIS, geb. te Haskerland op 7 feb 1833, ovl. (77 jaar oud) te Haskerland op 23 mei 1910. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Luitzen Harmens, geb. te Aengwirden op 15 mrt 1855, hervormd predikant te Wons (1881-1884), hervormd predikant te Heeg (1884-1889), ovl. (55 jaar oud) te Middelburg op 19 okt 1910. 
  2.  Martinus Harmens, geb. te Aengwirden op 13 nov 1856. 
  3.  Jantje Harmens, geb. te Aengwirden op 1 jul 1860. 
  4.  Jelle Harmens, geb. te Aengwirden op 16 sep 1862. 
  5.  Gerrit Harmens, geb. te Aengwirden op 18 sep 1866, hervormd predikant te Leeuwarden (1895-1907), hervormd predikant te Rotterdam (1907-1934), secretaris van de Friese Chr. Hist.Bond, hoofdbestuurslid Confessionele Ver, ovl. (75 jaar oud) te Zeist op 14 nov 1941. 
  6.  Oene Harmens, geb. te Aengwirden op 22 nov 1868, ovl. (67 jaar oud) te Heerenveen op 15 aug 1936. 
  7.  Harmen Martinus Harmens, geb. te Aengwirden op 14 aug 1873. 

VIg.  Inskje Jelles WAGENAAR, dr. van Jelle Oenes WAGENAAR (Vf) en Grietje Feddes FEDDEMA, geb. te 't Meer op 19 feb 1813, ovl. (17 jaar oud) te Lemsterland op 29 jun 1830, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Schoterland op 6 mei 1838 met Jan Karels KOK, geb. te Dronrijp op 6 jun 1814, ovl. (61 jaar oud) te Lemsterland op 20 apr 1876, (Jan Karels tr. (2) met Ienskjen Christoffels WAGENAAR, dr. van Christoffel Oenes WAGENAAR (Vg) en Jacobjen Jans POST (zie VIi)). 
  Jan Karels KOK, tr. (2) met Ienskjen Christoffels WAGENAAR (zie VIi). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Trijntje, geb. te Lemsterland op 4 okt 1839. 
  2.  Christoffel, geb. te Lemsterland op 2 jul 1841. 
  3.  Karel, geb. te Lemsterland op 2 jul 1841. 
  4.  Christoffel, geb. te Lemsterland op 24 jun 1842. 

VIh.  Fedde Jelles WAGENAAR, zn. van Jelle Oenes WAGENAAR (Vf) en Grietje Feddes FEDDEMA, geb. te Eesterga op 20 feb 1823, werkman, boerenknecht, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Lemmer op 26 jun 1853 met Klaaske Hielkes TJALMA, dr. van Hielke Libbes TJALMA en Nanke Klazes DIJKSTRA, geb. te Lemmer op 8 jan 1828. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Ypkjen Feddes, geb. te Eesterga op 7 dec 1854, ovl. (63 jaar oud) te Arnhem op 9 mrt 1918, relatie met Jan GERRITSEN
  2.  Hielke Feddes, geb. te Lemmer op 2 sep 1856, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 21 feb 1928, volgt VIId
  3.  Wijbe Feddes, geb. te Lemmer op 31 okt 1868. 
  4.  Jelle Oenes, geb. te Lemsterland op 6 okt 1863, ovl. (3 maanden oud) te Lemsterland op 12 jan 1864. 
  5.  Jelle Oenes, geb. te Lemsterland op 21 jan 1865. 

VIi.  Ienskjen Christoffels WAGENAAR, ged. te Heerenveen op 19 mrt 1815, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Lemsterland op 10 okt 1892, tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Schoterland op 6 mei 1838 met Jan Karels KOK (zie VIg). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Trijntje, geb. te Lemsterland op 4 okt 1839. 
  2.  Christoffel, geb. te Lemsterland op 2 jul 1841. 
  3.  Karel, geb. te Lemsterland op 2 jul 1841. 
  4.  Christoffel, geb. te Lemsterland op 24 jun 1842. 

VIj.  Oene Christoffels WAGENAAR, zn. van Christoffel Oenes WAGENAAR (Vg) en Jacobjen Jans POST, geb. te Heerenveen op 29 mrt 1816, grofsmid, smidsknecht, ovl. (32 jaar oud) te Nijehaske op 23 aug 1848, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Schoterland op 8 jul 1838 met Harmke Gaukes BORGER, geb. te Rotsterhaule in 1813, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Annigje Oenes, geb. te Hemelumer Oldeferd op 20 apr 1841, ovl. (12 jaar oud) te Heerenveen op 2 jul 1853. 
  2.  Jacobje Oenes, geb. te Schoterland op 20 nov 1838, tr. (20 jaar oud) te Schoterland op 15 feb 1859 met Jan van BELLE

VIk.  Janna Christoffels WAGENAAR, dr. van Christoffel Oenes WAGENAAR (Vg) en Jacobjen Jans POST, geb. te Schoterland op 10 jul 1817, ovl. (1 jaar oud) te Schoterland op 5 aug 1818, tr. (27 jaar oud) te Schoterland op 11 mei 1845 met Symen Wytzes PUNTER, (Symen Wytzes tr. (2) met Janna Christoffels WAGENAAR, dr. van Christoffel Oenes WAGENAAR (Vg) en Jacobjen Jans POST (zie VIl)), (Symen Wytzes tr. (3) met Janna Christoffels WAGENAAR (zie VIl)). 
  Symen Wytzes PUNTER, tr. (2) met Janna Christoffels WAGENAAR (zie VIl). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Ymkjen Siemens, geb. te Schoterland op 5 mei 1849, ovl. (3 dagen oud) te Schoterland op 8 mei 1849. 

VIl.  Janna Christoffels WAGENAAR, geb. te Schoteralnd op 18 aug 1820, ovl. (28 jaar oud) te Heerenveen op 19 jun 1849, tr. (24 jaar oud) (1) te Schoterland op 11 mei 1845 met Symen Wytzes PUNTER (zie VIk). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Ymkjen Siemens, geb. te Schoterland op 5 mei 1849, ovl. (3 dagen oud) te Schoterland op 8 mei 1849. 
  Janna Christoffels WAGENAAR, tr. (24 jaar oud) (2) te Schoterland op 11 mei 1845 met Symen Wytzes PUNTER (zie VIk). 

VIm.  Jelle Christoffels WAGENAAR, zn. van Christoffel Oenes WAGENAAR (Vg) en Jacobjen Jans POST, geb. te Schoterland op 18 mei 1826, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 28 jul 1917, tr. (33 jaar oud) te Utingeradeel op 22 mei 1859 met Martzen Hattums HOEKSTRA
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Christoffel Jelles, geb. te Utingeradeel op 8 mrt 1860, ovl. (75 jaar oud) te Utingeradeel op 1 mei 1935, volgt VIIe
  2.  Hattum Jelles, geb. te Utingeradeel op 2 jul 1861, volgt VIIf
  3.  Jacobje Jelles, geb. te Utingeradeel op 2 dec 1862, ovl. (24 dagen oud) te Utingeradeel op 26 dec 1862. 
  4.  Jacobje Jelles, geb. te Utingeradeel op 9 nov 1863. 
  5.  Iemkje Jelles, geb. te Utingeradeel op 7 jun 1865, tr. (24 jaar oud) te Utingeradeel op 22 mei 1890 met Hattum Sytzes van KEIMPEMA
  6.  Johanna Jelles, geb. te Utingeradeel op 30 okt 1866, volgt VIIg
  7.  Hendrik Jelles, geb. te Utingeradeel op 1 jun 1868. 
  8.  Klaas Jelles, geb. te Utingeradeel op 20 dec 1869. 
  9.  Jan Jelles, geb. te Utingeradeel op 29 jun 1871, tr. (25 jaar oud) te Utingeradeel op 6 mei 1897 met Aaltje Kornelis AARTS
  10.  Leense Jelles, geb. te Utingeradeel op 29 nov 1872. 
  11.  Pietje Jelles, geb. te Utingeradeel op 19 jun 1874. 
  12.  Ynske Jelles, geb. te Utingeradeel op 18 nov 1877, ovl. (11 jaar oud) te Utingeradeel op 27 mei 1889. 

Generatie VII

VIIa.  Tjalling Jennes DIJKSTRA, zn. van Jenne Jans DIJKSTRA (VIb) en Maaike Tjallings TEITSMA, geb. te Lemmer op 26 sep 1836, ovl. (61 jaar oud) te Wymbritseradeel op 15 dec 1897, tr. (23 jaar oud) te Lemmer op 10 jun 1860 met Klaaske Durks WOUDSTRA
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Dirk Tjallings, geb. te Lemmer op 12 feb 1863, ovl. (75 jaar oud) te Lemsterland op 17 mei 1938, tr. (23 jaar oud) te Lemsterland op 28 mei 1886 met Hinke LEMSTRA
  2.  Jenne Tjallings, geb. te Lemmer op 2 feb 1865, ovl. (87 jaar oud) te Lemmer op 6 jun 1952, volgt VIIIa
  3.  Antje Tjallings, geb. te Lemmer op 23 feb 1868. 
  4.  Jan Tjallings, geb. te Lemmer op 24 mei 1870, volgt VIIIb
  5.  Maaike Tjallings, geb. te Lemmer op 15 dec 1872. 
  6.  Janke Tjallings, geb. te Lemmer op 8 feb 1875. 
  7.  Eelke Tjallings, geb. te Lemmer op 9 jun 1877, ovl. (12 jaar oud) te Lemsterland op 7 mrt 1890. 
  8.  Eelke Tjallings, geb. te Lemmer op 14 feb 1867, ovl. (3 maanden oud) te Lemmer op 20 mei 1867. 

VIIb.  Oene Jennes DIJKSTRA, zn. van Jenne Jans DIJKSTRA (VIb) en Maaike Tjallings TEITSMA, geb. te Doniawerstal op 12 aug 1839, boer/landbouwer, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Grand Rapids (Michigan, USA) circa 1902, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Lemmer op 22 feb 1867 met Froukje Gerrits van der SLUIS, dr. van Gerrit Cornelis van der SLUIS en Zwaantje Gerrits KLIJNSTRA, geb. te Nijega op 3 mrt 1845, ovl. (88 jaar oud) te Hemelumer Oldeferd op 17 feb 1934. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jenne Oenes, geb. te Molkwerum op 17 jan 1868, ovl. (72 jaar oud) te Haskerland op 10 sep 1940, begr. te Joure, volgt VIIIc
  2.  Gerrit Oenes, geb. te Lemmer op 27 mei 1871. 
  3.  Maaike Oenes, geb. te Lemsterland op 8 aug 1873, ovl. (67 jaar oud) te Gaasterland op 10 jun 1941. 
  4.  Marten Oenes, geb. te Lemsterland op 15 okt 1874. 
  5.  Zwaantje Oenes, geb. te Lemsterland op 14 nov 1878. 

VIIc.  Oene Lambertus PONNE, zn. van Lambertus Gerrits PONNE en Froukje Martinus WAGENAAR (VId), geb. te Heerenveen op 17 okt 1847, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1891, tr. (resp. 38 en 36 jaar oud) te Amsterdam op 5 aug 1886 met Hendrika Gerardina HUIJSE, geb. te Amsterdam op 14 nov 1849, (Hendrika Gerardina relatie(1) met Willem Hendrik VISSCHER van AALST.). 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Lambertus Gerrit, geb. te Amsterdam op 7 jun 1887, vertegenwoordiger, werktuigkundige, bierbrouwer, importeur, ovl. (92 jaar oud) te Amersfoort op 15 nov 1979, tr. (beiden 28 jaar oud) (1) te Amersfoort op 22 jul 1915 met Willemina van OOIK, dr. van Teunis van OOIK en Rikje van VEENSCHOTEN, geb. te Amersfoort op 19 feb 1887, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort op 8 jun 1967, tr. (resp. 81 en 71 jaar oud) (2) te Amersfoort op 28 apr 1969 met Bertha Grada REUDINK, geb. te Enschede op 5 okt 1897, ovl. (81 jaar oud) te Enschede op 24 dec 1978. 
  Hendrika Gerardina HUIJSE, relatie (1) met Willem Hendrik VISSCHER van AALST
 Uit deze relatie 1 kind: 
  1.  Petronella Fredrika Anna Catharina Willemina, geb. te Den Helder op 23 apr 1874. 

VIId.  Hielke Feddes WAGENAAR, zn. van Fedde Jelles WAGENAAR (VIh) en Klaaske Hielkes TJALMA, geb. te Lemmer op 2 sep 1856, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 21 feb 1928, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Rotterdam op 8 mrt 1882 met Zwaantje AANDEWEG, geb. te Harlingen op 17 apr 1853. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Fedde Jelles, geb. te Rotterdam op 10 aug 1882. 
  2.  Catharina Clasina, geb. te Amsterdam op 28 dec 1884. 
  3.  Jelle Oene, geb. te Arnhem op 6 okt 1886. 
  4.  Hielke, geb. te Rotterdam op 2 dec 1890. 
  5.  Wijbe, geb. te Rotterdam op 8 nov 1893, volgt VIIId
  6.  Klaaske, geb. te Rotterdam in 1896. 

VIIe.  Christoffel Jelles WAGENAAR, zn. van Jelle Christoffels WAGENAAR (VIm) en Martzen Hattums HOEKSTRA, geb. te Utingeradeel op 8 mrt 1860, ovl. (75 jaar oud) te Utingeradeel op 1 mei 1935, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Rauwerderhem op 28 mei 1885 met Trijntje Barteles JELLEMA, geb. te Terzool (Rauwerderhem) op 3 nov 1860, ovl. (46 jaar oud) te Utingeradeel op 12 apr 1907. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jelle Christoffels, geb. te Utingeradeel op 9 jan 1886, ovl. (24 dagen oud) te Utingeradeel op 2 feb 1886. 
  2.  Jelle Christoffels, geb. te Utingeradeel op 9 mrt 1887. 
  3.  Martzen Christoffels, geb. te Utingeradeel op 7 aug 1886. 
  4.  Bartele Christoffels, geb. op 9 mei 1890, relatie met Bontje VELDMAN
  5.  Anne Christoffels, geb. te Utingeradeel op 12 jun 1894, ovl. (1 dag oud) te Utingeradeel op 13 jun 1894. 
  6.  Atje Christoffels, geb. te Utingeradeel op 8 sep 1896. 
  7.  Jacobje Christoffels, geb. te Utingeradeel op 31 okt 1898. 
  8.  Jantje Christoffels, geb. te Utingeradeel op 22 okt 1901. 
  Christoffel Jelles WAGENAAR, tr. (resp. 55 en 45 jaar oud) (2) te Utingeradeel op 9 sep 1915 met Tjitske Jacobs HAASDIJK, dr. van Jacob Eizes HAASDIJK en Geertje Sints SMIT, geb. te Oldeboorn op 14 aug 1870. 
 Uit dit huwelijk 1 kind: 
  1.  Jacob Christoffels, geb. te Utingeradeel op 8 sep 1917, ovl. (70 jaar oud) te Bolsward op 23 mei 1988. 

VIIf.  Hattum Jelles WAGENAAR, zn. van Jelle Christoffels WAGENAAR (VIm) en Martzen Hattums HOEKSTRA, geb. te Utingeradeel op 2 jul 1861, tr. (32 jaar oud) te Utingeradeel op 31 mei 1894 met Antje de VRIES
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Ynskje Hattums de, geb. te Utingeradeel op 10 jan 1895, ovl. (7 weken oud) te Utingeradeel op 1 mrt 1895. 
  2.  Ynskje Hattums de, geb. te Utingeradeel op 12 dec 1895. 
  3.  Sjoukje Hattums de, geb. te Utingeradeel op 26 dec 1896. 
  4.  Jelle Hattums, geb. te Utingeradeel op 28 jun 1898. 
  5.  Bauke Hattums, geb. te Utingeradeel op 30 jan 1900. 
  6.  Martzen Hattums, geb. te Utingeradeel op 30 apr 1901. 
  7.  Levenloos kind, geb. te Utingeradeel op 5 jan 1907, ovl. te Utingeradeel op 5 jan 1907. 
  8.  Christoffel Hattums, geb. te Utingeradeel op 5 jan 1907, ovl. (4 jaar oud) te Utingeradeel op 13 nov 1911. 

VIIg.  Johanna Jelles WAGENAAR, dr. van Jelle Christoffels WAGENAAR (VIm) en Martzen Hattums HOEKSTRA, geb. te Utingeradeel op 30 okt 1866, tr. (25 jaar oud) te Utingeradeel op 26 mei 1892 met Kornelis Gerrits WARINGA
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gerrit Kornelis, geb. te Utingeradeel op 25 mrt 1893, ovl. (3 dagen oud) te Utingeradeel op 28 mrt 1893. 
  2.  Trijntje Kornelis, geb. te Utingeradeel op 27 feb 1894. 
  3.  Martzen Kornelis, geb. te Utingeradeel op 5 mrt 1896. 
  4.  Gerrit Kornelis, geb. te Utingeradeel op 7 feb 1898. 
  5.  Ymkje, geb. te Utingeradeel op 13 apr 1900, ovl. (2 jaar oud) te Utingeradeel op 13 apr 1902. 
  6.  Levenloos kind, geb. te Utingeradeel op 4 aug 1902. 

Generatie VIII

VIIIa.  Jenne Tjallings DIJKSTRA, zn. van Tjalling Jennes DIJKSTRA (VIIa) en Klaaske Durks WOUDSTRA, geb. te Lemmer op 2 feb 1865, ovl. (87 jaar oud) te Lemmer op 6 jun 1952, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Lemsterland op 2 mrt 1888 met Geertje Jeltes VISSER, dr. van Jelte Harmens VISSER en Marijke Anthoons van der MOLEN, geb. te Lemmer op 5 jul 1865, ovl. (90 jaar oud) te Lemmer op 13 mrt 1956, (Geertje Jeltes tr. (1) met Jan Tjallings DIJKSTRA, zn. van Tjalling Jennes DIJKSTRA (VIIa) en Klaaske Durks WOUDSTRA (zie VIIIb)). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Tjalling Jennes, geb. te Lemmer op 1 jan 1889, volgt IXa
  2.  Maria Jennes, geb. te Lemmer op 8 jun 1890. 
  3.  Klaaske Jennes, geb. te Lemmer op 27 jan 1894. 
  4.  Eelke Jennes, geb. te Lemmer in 1896. 
  5.  Jelte Jennes, geb. te Lemmer op 9 feb 1899, volgt IXb
  6.  Eelke Jennes, geb. te Lemmer op 17 nov 1901. 
  7.  Jan Jennes, geb. te Lemmer circa 1902. 

VIIIb.  Jan Tjallings DIJKSTRA, geb. te Lemmer op 24 mei 1870, tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te Lemsterland op 2 mrt 1888 met Geertje Jeltes VISSER (zie VIIIa). 
  Geertje Jeltes VISSER, tr. (2) met Jenne Tjallings DIJKSTRA (zie VIIIa). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Tjalling Jennes, geb. te Lemmer op 1 jan 1889, tr. (23 jaar oud) te Lemsterland op 28 mrt 1912 met Trijntje de VRIES
  2.  Maria Jennes, geb. te Lemmer op 8 jun 1890. 
  3.  Klaaske Jennes, geb. te Lemmer op 27 jan 1894. 
  4.  Eelke Jennes, geb. te Lemmer in 1896. 
  5.  Jelte Jennes, geb. te Lemmer op 9 feb 1899, relatie met Anna BOERSTRA
  6.  Eelke Jennes, geb. te Lemmer op 17 nov 1901. 
  7.  Jan Jennes, geb. te Lemmer circa 1902. 

VIIIc.  Jenne Oenes DIJKSTRA, zn. van Oene Jennes DIJKSTRA (VIIb) en Froukje Gerrits van der SLUIS, geb. te Molkwerum op 17 jan 1868, veehouder, ovl. (72 jaar oud) te Haskerland op 10 sep 1940, begr. te Joure, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Lemmer op 2 jun 1893 met Wiepkjen Doedes JAARSMA, dr. van Doede Arjens JAARSMA en Akke Martens KOK, geb. te Lemmer op 9 sep 1868, ovl. (71 jaar oud) te Haskerland op 29 jun 1940, begr. te Joure. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Oene Jennes, geb. te Eesterga op 13 jul 1894, ovl. (82 jaar oud) te Sneek op 1 jul 1977, volgt IXc
  2.  Doede Jennes, geb. te Lemmer op 12 feb 1899, ovl. (17 jaar oud) te Lemsterland op 2 nov 1916. 
  3.  Froukje Akke Jennes, geb. te Follega/Lytse Brekken op 20 apr 1901, ovl. (71 jaar oud) te Lemmer op 1 nov 1972, begr. te Lemmer op 6 nov 1972. 

VIIId.  Wijbe WAGENAAR, zn. van Hielke Feddes WAGENAAR (VIId) en Zwaantje AANDEWEG, geb. te Rotterdam op 8 nov 1893, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Rotterdam op 18 okt 1916 met Catharina Pieternella Elisabeth KOSTER, dr. van Johannes Gerardus KOSTER en Elisabeth Johanna van KALKER, geb. te Rotterdam op 1 apr 1896, ovl. (61 jaar oud) te Rotterdam op 20 nov 1957. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Zwaantje, geb. te Rotterdam op 3 jan 1917. 
  2.  Johannes Gerardus, geb. te Rotterdam op 6 jun 1918, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 20 jun 1989, volgt IXd
  3.  Zwaantje, geb. te Rotterdam op 4 nov 1919. 
  4.  Bertus Johannes, geb. te Rotterdam op 11 nov 1929. 
  5.  Catharina Pieternella Elisabeth, geb. te Rotterdam op 2 jun 1924. 

Generatie IX

IXa.  Tjalling Jennes DIJKSTRA, zn. van Jenne Tjallings DIJKSTRA (VIIIa) en Geertje Jeltes VISSER, geb. te Lemmer op 1 jan 1889, tr. met Trijntje de VRIES (zie VIIIb). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Chris Tjallings, schoenenwinkelier te Lemmer. 
  2.  Jenne Tjallings, geb. te Lemmer in 1913, schoenmaker/winkelier te Lemmer. 

IXb.  Jelte Jennes DIJKSTRA, zn. van Jenne Tjallings DIJKSTRA (VIIIa) en Geertje Jeltes VISSER, geb. te Lemmer op 9 feb 1899, relatie met Anna BOERSTRA (zie VIIIb). 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Otto Jeltes
  2.  Geertje Jeltes

IXc.  Oene Jennes DIJKSTRA, zn. van Jenne Oenes DIJKSTRA (VIIIc) en Wiepkjen Doedes JAARSMA, geb. te Eesterga op 13 jul 1894, groenteman te Joure, ovl. (82 jaar oud) te Sneek op 1 jul 1977, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Lemsterland op 27 mei 1920 met Pierkje Uiltjes VENEMA, dr. van Uiltje Foppes VENEMA en Trijntje Piers BOERSMA, geb. te Heidenskip op 23 okt 1895, ovl. (61 jaar oud) te Joure op 5 mei 1957. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jenne Doede Oenes, geb. te Brekkenpolder (Lemmer) op 5 mrt 1922, kolenboer, monsternemer. 
  2.  Wiepkje Oenes, geb. circa 1925. 
  3.  Uiltsje Oenes, geb. te Joure op 21 okt 1926. 
  4.  Doede Oenes, geb. te Joure op 17 apr 1929, ovl. te Joure. 
  5.  Trijntje Oenes, geb. te Joure op 31 jan 1924. 

IXd.  Johannes Gerardus WAGENAAR, zn. van Wijbe WAGENAAR (VIIId) en Catharina Pieternella Elisabeth KOSTER, geb. te Rotterdam op 6 jun 1918, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 20 jun 1989, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 24 sep 1947 met Maria Wilhelmina Francisca van BERKEL, geb. op 25 sep 1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Franciscus Marinus, geb. te Rotterdam op 8 mrt 1948. 
  2.  Wijbe Maria, geb. te Rotterdam op 10 mrt 1949. 
  3.  Catharina Pieternella Elisabeth, geb. te Rotterdam op 18 apr 1950. 
  4.  Johannes Gerardus, geb. te Rotterdam op 4 nov 1952. 
  5.  Roeland, geb. te Rotterdam op 25 nov 1957. 
  6.  Robert, geb. te Hoogvliet op 23 feb 1960. 


Bronnen:

1. Akte 27 (GDW-T-169), Type: Algemene akte, 

2. Akte 11 (GDW-T-170), Type: Algemene akte, 

3. Akte 10 (GDW-T-166), Type: Algemene akte, 

4. Akte 44 (GDW-T-167), Type: Algemene akte, 

5. Akte 26 (GDW-T-168), Type: Algemene akte, 

6. Akte 8 (GDW-T-90), Type: Algemene akte, 

7. Akte 16 (GDW-T-89), Type: Algemene akte, 

8. Akte 20 (GDW-T-27), Type: Algemene akte, 

9. Akte 28 (GDW-T-88), Type: Algemene akte,