Van schippers en kooplui

De oudste voorouders die ik in de archieven heb gevonden, zijn Gerrit Pieters en zijn vrouw Froukje Hotzes. Zij woonden in de achttiende eeuw aan de Opsterlandse Compagnonsvaart in Lippenhuizen. Ze hadden een schip waarmee ze de kost verdienden en ze kunnen beschouwd worden als de stamouders van de hele familie Ponne. In de belastingkohieren, koopbrieven en hypotheekaktes worden zij nog wel nergens met de naam Ponne aangeduid, maar hun kinderen voerden deze naam al vůůr de officiŽle naamsaanneming van 1811.

Nadat ik deze Gerrit en Froukje had gevonden, heb ik zo goed mogelijk hun nakomelingen met de naam Ponne en enige afstammelingen uit de vrouwelijke lijnen in de stamboom opgenomen. Daarbij bleek dat we met grote zekerheid kunnen aannemen dat alle Ponnes die momenteel in Nederland leven, familie (soms wel verre familie natuurlijk) van elkaar zijn.

De twee zonen van Gerrit en Froukje, Pieter en Sjoerd, staan aan het begin van twee grote takken van de familie Ponne. Pieter was eerst schipper, maar later koopman, eerst te Oldeboorn en daarna in Het Meer bij Heerenveen. Ook zijn kinderen kozen de handel om aan de kost te komen. Nakomelingen van Pieter leven voor een groot deel nog in Friesland. Sjoerd bleef, evenals enkele van zijn kinderen, schipper met als woonplaats Lippenhuizen. Veel afstammelingen van deze Sjoerd Ponne wonen nu in het westen van het land. Ook zijn nakomelingen van Sjoerd in CuraÁao, Venezuela, Columbia, BraziliŽ en Nederlands-IndiŽ (IndonesiŽ) terecht gekomen. Latere Ponnes hebben uiteraard allerlei beroepen uitgeoefend en velen doen dat nog steeds.

Waarschijnlijk waren Gerrit en Froukje doopsgezind, maar zekerheid daarover bestaat er niet. Ze worden namelijk niet in de ledenlijsten van de doopsgezinde kerk te Gorredijk-Lippenhuizen genoemd. In ieder geval hebben ze hun kinderen Siets(k)e, Pieter en Sjoerd niet laten dopen. Pieter en Sjoerd zijn beiden met doopsgezinde meisjes uit Oldeboorn getrouwd. Uit de kerkboeken blijkt dat Sjoerd lid was van de doopsgezinde gemeente van Lippenhuizen evenals zijn kinderen. Pieter werd in 1813 op 63-jarige leeftijd lidmaat van de hervormde gemeente in De Knipe. Zijn kinderen hadden zich al eerder onder invloed van dominee Braunius, die predikant was in de hervormde kerk in De Knipe, op latere leeftijd laten dopen. Twee van de kinderen zijn zelfs met twee kinderen van de dominee getrouwd.

Aangezien de doopsgezinde gemeenten geen kinderdoop toepasten en pas later kerkboeken zijn gaan aanleggen, is het opsporen van familieleden van voor 1750 erg moeilijk. Eens hoop ik echter toch nog de ouders van Gerrit Pieters en Froukje Hotzes op het spoor te komen. Wie mij hiermee op weg kan helpen, wordt van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen.

Ongeveer in dezelfde tijd dat Gerrit Pieters en Froukje Hotzes in Lippenhuizen leefden, woonde er in Terhorne een Jan Pieters Ponne (hij voerde dus al wel de naam Ponne) met zijn vrouw. Mijn vermoeden is dat deze Jan een broer was van Gerrit Pieters, maar zekerheid daarover is er niet. Voor- en nageslacht van deze Jan Ponne heb ik niet kunnen vinden. Voorlopig (tot het tegendeel mocht blijken) heb ik deze Jan Pieters Ponne als broer van Gerrit Pieters in de genealogie op genomen.

Af en toe ben ik personen met de naam Ponne op internet tegengekomen die ik niet in verband kan brengen met de familie. Het betreft hier onder andere een zekere Andrus Ponne en zijn vrouw Johanna Margaretha Noethinger (Ponne) die genoemd worden op een scheepslijst van het schip 'The Allen' dat in 1729 van Rotterdam naar Pennsylvania voer. Toen ze daar aankwamen, werd er weer een lijst van de passagiers opgesteld en werden deze twee personen genoemd Andres Boni en Johanna Margaretha Boni. Onder deze naam Boni zijn ze bekend gebleven. Ze kwamen oorspronkelijk uit Zwitserland in de buurt van Bazel, maar zijn via Duitsland, waar ze zich aansloten bij een groep gelovigen die zichzelf doopten in de rivier de Eder bij Schwarzenau, tenslotte in 1720 in Surhuisterveen terechtgekomen. Vandaar zijn ze in 1729 vertrokken naar Amerika waar ze met anderen de geloofsgemeenschap der "Brethren" gingen vormen. 

In de zestiende eeuw heeft in Engeland ook een Ponne geleefd. Er wordt namelijk in de "Marriages from the Whickham Registers (1534-1654)" een zekere Jane Ponne genoemd die: op 19 juni 1583 trouwt  met John Reed. Ook deze Jane Ponne is niet in de stamboom te plaatsen. 

Verder was er nog een Heinrich Wilhelm Ponne in Duitsland die in Ilvese op 9 september 1799 was geboren en de 17e februari 1824 huwde met Marie Sophie Elisabeth Daseler. Ze vertrekken vanuit Bremen naar New York waar ze op 10-06-1844 aankomen. Ze wonen later in Indiana Adams County. Deze Heinrich Ponne wordt ook Panne genoemd en is eveneens niet in de stamboom onder te brengen. Wellicht heeft hij met 'onze' familie Ponne niets te maken.

Ook trof ik nog een Ponne aan in de zeventiende eeuw in Frankrijk. Een zekere Marguerite Ponne, geboren in 1637 in Gignac, Herault, Languedoc, was getrouwd met Antoine Ballier die in 1635 ook in  Gignac was geboren als zoon van Jean Ballier en Magdalene. Deze familie is ook niet in verband te brengen met de Nederlandse familie Ponne.

Al deze hierboven genoemde Ponnes in Amerika, Engeland, Duitsland en Frankrijk komen dus niet voor in het parenteel dat ik heb samengesteld. Wel is bekend dat er Ponnes in de Verenigde Staten wonen. Met enigen van hen heb ik contact gehad, wat weer nieuwe gegevens heeft opgeleverd. Met nazaten van de Ponnes die - zoals hierboven vermeld - in Zuid-Amerika en met repatrianten vanuit IndonesiŽ zijn contacten gelegd en door middel van e-mail is er aardig wat informatie boven water gekomen, die ook op de deze website te vinden is (genealogische gegevens en foto's).

Een index maakt het zoeken naar bepaalde namen van personen uit het parenteel  en vaak ook nog voorzien van voor- en nageslacht, gemakkelijker.

Wiecher Ponne, september 2000 /mei 2002/augustus 2003/november 2006