Welkom op de website 

van Wiecher Ponne

Even voorstellen

Mijn naam is Wiecher Johannes Ponne Ik ben geboren te Meppel op 9 september 1939. Mijn ouders zijn ook beiden in Meppel geboren, maar mijn grootvader van vaderskant vestigde zich vanuit Friesland in deze plaats. In deze provincie ligt dan ook de bakermat van de familie Ponne.

De oudste Ponne leefde bijna de gehele achttiende eeuw in Lippenhuizen en zijn zoon Pieter van wie ik afstam, verhuisde omstreeks 1780 naar Het Meer bij Heerenveen. Daar heeft die familietak meer dan honderdvijftig jaar gewoond. Mijn grootvader Wieger Ponne kwam eind negentiende eeuw vanuit Wolvega als timmerman naar Meppel en huwde met Wichertje de Vries van Wanneperveen. Mijn grootvader van moederskant was Johannes Hartsuiker en kwam uit een eeuwenoude Meppeler familie die al in de vijftiende eeuw in Meppel woonde. Hij trouwde met Grietje Saat Noordijk uit Vollenhove. De stambomen van de families Hartsuiker en Saat Noordijk zijn al door anderen samengesteld en op internet geplaatst en zijn door middel van links te vinden.

In 1971 trouwde ik met Froukje Janssen uit Assen. We kregen twee kinderen : Ingeborg (1972) en Rik (1975).

Ingeborg woonde eerst met haar man Onno Koopmans in Senegal, Thailand, Niger, New Jersey (USA), Den Haag, Burkina Faso, Indonesië, Ethiopië en vanaf 2015 in Kenia. Onno werkt op de Nederlandse ambassade in Nairobi. Ingeborg is sinds begin 2010 country manager van het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië, maar sinds kort bij Terre des Hommes. Ingeborg en Onno hebben drie zoons (Lot Koopmans, geboren op 9 mei 1999 in Bangkok, Lei Koopmans, geboren op 6 juli 2001 in Langezwaag en Lieuwe Koopmans, geboren op 27 november 2011 in Jakarta (Indonesië). 

Rik werkte voor Unesco, eerst in Laos, later vanuit Bangkok in Thailand , waar hij zich voor Zuid-Oost-Azië bezig hield met het in stand houden van cultureel erfgoed. Later was hij werkzaam voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) in Laos. Sinds begin 2010 werkt hij voor het Ministerie van Toerisme van Laos, waar hij zich bezig houdt met het bevorderen en in goede banen leiden van het toerisme. Hij is getrouwd met Sriampa, een Thaise. Rik en Sriampa hebben een zoon en een dochter (Anton Nawat Ponne, geboren te Phuket (Thailand) op 29 maart 2009 en Manora Ponne, geboren te Bangkok op 6 mei 2011.

Na periodes in Ruinerwold en Wanneperveen te hebben gewoond, zijn we, nadat de kinderen zijn uitgevlogen, weer in mijn geboorteplaats Meppel teruggekeerd. Jarenlang was ik docent Nederlands aan de havo- en vwo-afdeling van de C.S.G. Dingstede te Meppel. Maar nu geniet ik van mijn pensioen. Lag mijn interesse tijdens mijn leraarschap vooral op het gebied van de literatuur, nu zijn het de streekgeschiedenis en de genealogie die mij bezighouden. Wat de streekgeschiedenis betreft, ben ik bestuurslid van de Stichting Oud Meppel en hoofdredacteur van het gelijknamige blad. Ook geef ik diavoorstellingen over de geschiedenis van Meppel. Daarnaast was ik tussen 1994 en 1999 redacteur van 'Waardeel', het kwartaalblad van de Drentse Historische Vereniging en was ik vanaf 1993 tot en met 2008  redacteur van het blad 'Kondschap' van de Oudheidskamer Brederwiede (voormalige gemeente, bestaand uit de de stad Vollenhove en de dorpen Belt-Schutsloot, Wanneperveen, Giethoorn en Blokzijl, nu behorend tot de gemeente Steenwijkerland) en sinds 2008 van het Cultureel Historisch Centrum Land van Vollenhove.

Wiecher Ponne, 30-12-2017